INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Maandag 23 juli 2001. Huis van bijna half miljard    
Het duurste woonhuis in Europa en in ieder geval van Groot-Brittannië staat volgens de Telegraaf in de Londense wijk Kensington vlak aan Hyde Park. Daar moet voor een monumentaal optrekje van bijna 30.000 vierkante meter liefst 435 miljoen gulden worden betaald. Het huis in de ambassadewijk heeft een Turks bad en 20 parkeerplaatsen. Het marmer is van dezelfde soort die voor de bouw van de Taj Mahal in India is gebruikt. Eigenaar van het enorme huis is kunstverzamelaar David Khalili die een kostbare en bijzondere collectie islamitische kunst beheert. Hij kocht het Londense stadspaleis twee jaar geleden voor circa 90 miljoen gulden, toen het nog uit twee delen bestond. Hij heeft miljoenen geïnvesteerd om van het gebouw weer één geheel te maken. Het huis aan KENSINGTON PALACE GARDENS bestond vroeger uit de Russische en Egyptische ambassade. De Nederlandse ambassadeur baron Willem Bentinck van Schoonheten woont op een steenworp afstand in dezelfde straat dat de naam Palace Green heeft. Hij moet van het ministerie van Buitenlandse Zaken over een aantal maanden verhuizen omdat de huurlease in de vele miljoenen ging lopen. Tot nu toe was het huis van de Maleisische kroonprins Abdullah van Pahang het duurst in Groot-Brittannië. Zijn aangekochte landhuis ten zuiden van Londen kostte een maand geleden circa 250 miljoen gulden. Ik vraag mij af wat er met het huis van Diana is gebeurd bij Hyde Park, kort na haar echtscheiding en bezoek aan Nijmegen

Vandaag vond de openingsbijeenkomst plaats van het Congres van de AEPE. Programma.

XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIAClÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL (A.E.P.E.) EXTREMADURA EN EL AÑO EUROPEO DE LAS LENGUAS: LITERATURA, CULTURA, FORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

COMPLEJO CULTURAL SAN FRANCISCO

8.30 horas: Entrega de documentaci6n.

9.30 - 10.00 h.: Sala Malinche
Apertura oficial del congreso.
Intervención de autoridades.

10.00 - 1l.00 h.: - Conferencia inaugural: Excmo. Sr. D. Luís-Millan Vázquez de Miguel, Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología.

Pausa. Café ofrecido por la organización.

Tijdens deze pauze raakte ik in gesprek met de heer Jesús Maroto López Tello, die in Japan woonachtig is. Ik heb hem van mijn eigendomsrechten op het Instituto Cervantes in de Benelux in kennis gesteld.

11.30 -13.30 h.: - Mesa redonda:
"La enseñanza del español en el mundo".
· Coordinador: D. Francisco J. Moreno
Fernández (Director del Instituto Cervantes de Sao Paulo - Brasil).
· Japón: Da. Yuko Morimoto (CEU San Pablo) y D. Felipe Carbajo (profesor en Univ. de Kansai).
· EE.UU.: D.
Peter Standish (catedrático en Univ. de East Carolina).
· Filipinas: D. Mauro
Fernández (Univ. de la Coruña).

De heer Moreno Fernández liet weten niet meer voor het Instituto Cervantes in Sao Paulo te werken, maar binnenkort wordt overgeplaatst naar Chicago. Yuko Morimoto schetste de ontwikkeling van El español como recurso económico en Japón en Español como segunda lengua extranjera. Felipe Carbajo gaf een tijdsbeeld van de ontwikkeling van het Spaans in Japan in vier etappes.

1. 1958 - 1973
Lengua de comunicación y comercio. 1964 Juegos Olímpicos en Tokyo.

2. 1971 - 1992
Expansión de la lengua hacia China. Penetración del baile flamenco. Exposión mundial en Sevilla y juegos olímpicos en Barcelona.

3. 1993 - 2001
Mejor imagen de España en la Unión Europea.


V.l.n.r. D. Felipe Carbajo (profesor en la Universidad Kansai, Japón),
Dª Yuko Morimoto (CEU San Pablo), Dª Zsuzsanna Komlódi (Hungría),
D. Francisco J. Moreno
Fernández (Instituto Cervantes Español)

4. Proyectos de futuro
Penetración en las Cortes Imperiales.
1085 estudiantes de español en la universidad de Kansai.
Cursos intensivos. DELE, Diploma de Español como segunda lengua.

Ik heb mij in dit verband voorgenomen volgend jaar een presentatie te verzorgen inzake El Español en el Benelux y Gran Bretaña. Daartoe dien ik over cijfers te beschikken van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Ik heb er overigens ook geen bezwaar tegen als Marjo Eurlings zich kwijt van deze taak. De heer Moreno Fernández bepleitte Una Instalación del Instituto Cervantes con Sede Independiente. Hij sprak daarbij over Un Amor no correspondido. Wat hij hieronder verstaat dient verder te worden uitgewerkt. De heer Mauro Fernández had weinig lovende woorden over het Spaans op de Filippijnen. Hoewel deze eilandengroep van meer dan 7000 eilanden haar naam aan Koning Filips II heeft te danken, heeft men het Spaans daar nooit onderwezen. De Filipinos hebben de religieuze ordes aldaar voortdurend geboycot. In 1901 stuurden de Verenigde Staten grote groepen docenten Engels naar deze voormalige Spaanse kolonie. In 1987 is het Spaans in de nieuwe grondwet als officiële taal afgezworen en het Engels tot officiële landstaal aangenomen. 12.50 Zsuzsanna Komlódi geeft een beeld van de ontwikkeling van het Instituto Cervantes als instituto bilingüe in Hongarije, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Polen. "El español está en expansión" in Oost-Europa, volgens mevrouw Komlódi.Voorlaatse spreker was Peter Standish van de University of East Carolina.


Peter Standish
Hij gaf een heldere presentatie met overheadsheets en de aantallen Spaanssprekenden in de Verenigde Staten van Amerika. Er is sprake van een aumento de hispanohablantes. Het huidige percentage Spaanssprekenden op de totale bevolking van de United States bedraagt 12,9%. De hoogste concentraties bevinden zich in het westen (24%). Californië, Texas en Arizona hebben meer dan 20% Spaanssprekenden. El número de estudiantes de español ha sufrido una explosión volgens Peter Standish (He is from London actually, but escaped the Margaret Thatcher Regime). Ahora existe un dominio del español sobre el aprendizaje del alemán y francés p.e. Existe una sensibilidad social: muchos padres hispanos. Los hispanos han sido considerados con cierto desprecio volgens de heer Standish.

De laatste presentatie werd verzorgd door de heer Francisco Moreno van het Spaanse Instituto Cervantes. Naar zijn zeggen is het belang van het Spaans in Brazilië (175 miljoen inwoners) sterk gestegen in de afgelopen twintig jaar. Met name in verband met de ontwikkeling van Mercosur. Hierbij noemt hij met name de komst van grote Spaanse bedrijven als Telefónica, Iberdrola, Banco Santander en Banco Bilbao Vasco Argentaria. España es el primer inversor extanjero en Brasil. Hay un creciente mercado de exportación española en Iberoamerica. Español va a ser lengua obligatoria. Er is een nieuwe wetgeving in de maak waarbij in het voortgezet onderwijs twee vreemde talen worden aangeboden. Negentig procent zal daarbij naar verwachting kiezen voor het Spaans. 13.50 Kort onderhoud met de heer Moreno:

JH: "¿Da "el Cervantes" otros idiomas que el castellano?"
FM:
"Catalán y gallego a veces."
JH:
"A lo mejor podremos introducir el neerlandés una vez."
FM:
"¡Sí!"

Het lijkt mij een aardige ontwikkeling binnen het kader van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Uiteindelijk zijn wij de oprichters van de Europese Unie en is er in Oost-Europa eveneens een proceso bilingüe gaande. Het Nederlands wordt binnen de Europese Unie door meer dan 40 miljoen mensen gesproken. Een niet te verwaarlozen communicatiemiddel.

Van 19.00 tot 20.00 uur hield de schrijfster Dulce Chacón (overleden) een boeiend betoog, waarin zij voordroeg uit eigen werk.


V.l.n.r. Dª Dulce Chacón, D. Manuel Simón Viola Morato (profesor y filólogo
en Románica Hispánica) y D. Pedro Navareño Pinadero

V.l.n.r. D. Pedro Navareño Pinadero, el representante del
alcalde de Cáceres y Dª Helga Hediger, Presidenta de la
AEPE

Tot slot een rondleiding door de zona monumental van de oude stad door een lieftallige jongedame die zich voortdurend vergewiste of wij het met haar eens waren (¿De acuerdo?), hoewel zij naar eigen zeggen niet voor advocaat had gestudeerd.

DINSDAG 24 JULI 2001 ¿CÓMO CONOCER A LOS HABITANTES DE CÁCERES?

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN