Español English

6.1 SAMENSTELLING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE

Voorzitter:
Drs. J.F.M. Peters ex-AEGON

Secretaris:
Mr. S.L.M. Follender Grossfeld Amsterdam Exchanges nv

Adjunct secretarissen:
Mr. T.P. Flokstra Amsterdam Exchanges nv
Mr. H.J. Tulp Amsterdam Exchanges nv

Op voordracht van de Vereniging voor de Effectenhandel:
Mr. P. Arlman Amsterdam Exchanges nv

Op voordracht van de Vereniging Effecten Uitgevende Instellingen
Drs C.J. Brakel Wolters Kluwer N.V.
Dr. J.V.H. Pennings Océ N.V.
Mr. J.W.B. Westerburgen Unilever N.V.


Op voordracht Platform beleggers:
Mr. R.A.E. de Haze Winkelman ex-dir. Vereniging van Effectenbezitter
Drs. J. Mensonides Bedrijfspensioenfondsen
Drs. D. Snijders Ondernemingspensioenfondsen

Deskundigen:
Mr. R.H. Hooghoudt Nauta Dutilh
Prof. Dr. P.W. Moerland Katholieke Universiteit Brabant
Prof. Dr. P. Wallage KPMG Accountants N.V.

Ondersteuning:
Dr. W.J. de Ridder Stichting Maatschappij en onderneming

De commissie werd in juli 2005 aangeduid als COMISSIE TABAKSBLAT

SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN