INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

VRIJDAG 9 OKTOBER 2009

WAARDE COLLEGAE

Nadat de MINISTER-PRESIDENT VAN NEDERLAND met verve de CONSTITUTIONELE MONARCHIE had verdedigd ontving ik in dank van de STICHTING NEDERLAND-VERENIGDE STATEN onderstaande uitnodiging.

De Stichting Nederland-Verenigde Staten organiseert in nauwe samenwerking met Stichting Oude Hollandse Kerken op zaterdag 14 NOVEMBER 2009 de jaarlijkse Dutch American Heritage Day onder het thema: 400 jaar Pilgrimfathers. Deze middag omvat een Lezingencyclus in de unieke Oude of Pelgrimvaderskerk met genodigde sprekers, die garant staan voor een interessant programma, afgewisseld met enkele muzikale intermezzo's.

PROGRAMMA

13.30 uur Welkomstwoord door de voorzitter Rob Peters
13.3 5 uur Inteidend woord door
USA Consul Generaal Julie A. Ruterbories (onder voorbehoud)
13.45 uur Muzikale intermezzo's op clavecimbel door mw dr Christina Edelen, met muziek van Orlando Gibbons en van John Coprario die omstreeks 1613 in Leiden ten gehore werd gebracht.
13.55 uur H.J. Trap, Stichting Oude Hollandse Kerken, voorzitter plaatselijke commissie
Onderwerp: Waarom uit Delfshaven?
14.15 uur Muzikaal intermezzo door mw dr Christina Edelen
14.25 uur dr Jeremy Bangs, historicus, Leiden American Pilgrim Museum
Onderwerp: Vertrek van de Speedwell uit Delfshaven
14.45 uur Wandel- en netwerkpauze
15.00 uur Jeremy Bangs, historicus, Leiden American Pilgrim Museum
Onderwerp: De "Mayflower Compact"
15.20 uur Muzikaal intermezzo door mw dr Christina Edelen
15.30 uur dr Joke Kardux, Amerikanistiek in Leiden en Amsterdam
Onderwerp: Het erfgoed van de Pilgrims in de Verenigde Staten
15.50 uur Dankwoord door de voorzitter Rob Peters
16.00 uur Informeel samenzijn met drankje en hapje
17.00 uur Einde

Hierbij nodigt het bestuur van onze stichting u uit de Dutch American Heritage Day bij te wonen. Wij bevelen u van harte aan geïnteresseerde introducés mee te nemen. Wij hopen u op zaterdag 14 november aanstaande te mogen begroeten. Parkeren in het historische Delfshaven zelf is beperkt, daar is ook een Chipknip nodig, navigatieadres voor parkeren is Havenstraat 37, postcode 3024 SG; openbaar vervoer is goed via o.a. de metro op redelijke loopafstand.

Ik heb deze uitnodiging met blijdschap aanvaard omdat het mij niet lukt op 6 november acte de présence te geven in WASHINGTON. Mede in verband met budgettaire beperkingen vanwege het uitblijven van de toekenning van budget ten behoeve van mijn representatieve taken en vergoeding van mijn werkzaamheden. Ik hoop dus dat CERVANTES INCASSO THANS haar werkzaamheden heeft efgerond met het beoogde resultaat. Vorig jaar heb ik de DUTCH AMERICAN HERITAGE DAY bijgewoond in BREDA als vermeld in UITNODIGING UIT BREDA, MIJN ACTIES VOOR NOVEMBER EN DECEMBER 2008, BREDA CURSUSPLAATS 480, SLEUTEL 97 en ZEG MIJ WAT IK MOET DOEN. Ik heb de aanmelding per post verzonden. Over het uitnodigen van een introducée moet ik nog even mijn gedachten laten gaan. Maar het dient wel iemand te zijn die nauw betrokken is bij deze ontwikkeling als vermeld in EBFORD. De statistiek. Woensdag 562, gisteren 571 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 3332 verwizjende pagina's 77. 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN. Het wachten is THANS op de GEAGENDEERDE UITNODIGING. In dit verband stel ik vast dat het eNEDERLAND CONGRES dit jaar - op 26 NOVEMBER 2009 - wordt gehouden in het Circustheater te SCHEVENINGEN. Niet ver van de plaats waar ik op 19 OKTOBER 2001 het gesprek heb gevoerd met mevrouw SANDRA REIJNS van DE VEREENIGDE inzake het opmaken van een LICENTIE-OVEREENKOMST met MIJN COLLEGA'S IN MADRID. Deze LICENTIE-OVEREENKOMST is reeds vermeld in 14 SEPTEMBER 1992 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST, DOSSIERNUMMER: CB/HK/3012031 rr2031brl TER ATTENTIE VAN MR J.R.E. KIELSTRA VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, NOTULEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, OPRICHTING STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN, 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, RECHTEN TER ATTENTIE VAN PETER VINCENT SCHULD, DE IVOREN TOREN, LICENTIE-OVEREENKOMST, HERBEVESTIGING I TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, KERNBEGRIPPEN, UITWISSELING VAN UITGANGSPUNTEN VAN BELEID MET DON CÉSAR ANTONIO MOLINA TUSSEN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN HET INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA, DE SCHOONSTE STAD VAN NEDERLAND, BRIEF E1000, DURFINVESTEERDERS, BRANDING, REGEREN IS VOORUITZIEN, 20060606, HAPPY VALENTINE, AMBASSADEURSSCHAP. De volgende BERICHTEN UIT DE KEIZER KARELSTAD: JOHN KOTTER, GEEN STATISTIEKEN, EEN BELANGWEKKENDE DATUM, KNOPEN HAKKEN, LICENTIE-OVEREENKOMSTEN, JOS FLORISSEN, ERIC LUZAC, TERUG IN DE BENELUX, THE DIANA INQUEST PART 1, EEN APPELTJE MET IEMAND TE SCHILLEN HEBBEN, HET HAAGS JURISTEN COLLEGE EN HUIS TER DUIN, SCHOKKEND BERICHT, START VAN HET CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS. En BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL: ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL, BEZOEK AAN MÁLAGA, KARIN DE WINTER, KNIJFF MERKENADVISEURS EN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE, DE JOHN WRIGHT BAND EN HET LUZAC COLLEGE, ELKA STEGEMAN EN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE en PAUL BURRELL. In verband met het bovenstaande doet het mij deugd dat de heer BARACK OBAMA vandaag de NOBELPRIJS VOOR DE VREDE heeft gewonnen.

10 OKTOBER 2009 VISIE-ONTWIKKELING

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN