INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION

DONDERDAG 7 JANUARI 2010

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

WAARDE COLLEGAE

De statistiek van vandaag. 532 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 2802 verwijzende pagina's 40. THE GOLDEN KEY 85. CERVANTESWEB NEDERLAND VERDRAG VAN NICE

COMMUNICATIE Gisteravond en vannacht heb ik onderstaande twee berichten verzonden.

1. Aan een groepje studenten Internationale Bedrijfscommunicatie van de RADBOUD UNIVERSITEIT. On Spain Date: January 6, 2010 20:19 Beste Ryanne, Jasja, Petra en Nadine, Met veel belangstelling heb ik jullie verhaal over On Spain gelezen aan de Vereniging Docenten Spaans waarvan ik gedurende een beslissende periode van de vereniging als oprichter van het INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX bestuurslid ben geweest. Ik vind het een zeer verheugende ontwikkeling om te zien dat de jonge garde nu ook in mijn voetsporen treedt sinds ik in 1977 op de Radboud Universiteit mijn studie Spaanse Taal en letterkunde heb afgerond. Op jullie onderzoeksgebied heb ik inmiddels meer dan veertig jaar ervaring opgebouwd en de opleidingenmarkt Spaans in Spanje ken ik als geen ander. Ik ben dan ook zeer geïnteresseerd in het bedrijf On Spain. Ik heb altijd gesteld dat het belangrijk is dat het wiel niet twee keer wordt uitgevonden en elk nieuw initatief neem ik graag in mijn beleidsplan op. Ik vind het daarbij wel zeer belangrijk dat nieuwe activiteiten aansluiting vinden bij bestaande activiteiten binnen een TOTAALCONCEPT. In dit verband ben ik dan ook zeer geïnteresseerd in jullie onderzoek. Jaarlijks neem ik deel aan de Alumnidag van de Radboud Universiteit. De eerste keer was er nog door de sectie Spaans een middag belegd, zoals jullie kunnen zien op TWEE MAAL VEERTIEN. Nadien zijn het vooral de bijeenkomsten van jullie faculteit Bedrijfscommunicatie geweest. Mijn verslagje van de laatste bijeenkomst tref je aan op DON'T THINK PINK BUT RED AND PURPLE Ik reageer verder op jullie oproep.

De naam van dit bedrijf is On Spain en deze organiseert verschillende taal- en cultuurreizen naar Spanje.

De eerste indruk is dat dit bedrijf een concurrent wordt van don Quijote en Study Travel. Maar vraag en aanbod is altijd zeer divers. Daarom heb ik vanaf 1992 een groot netwerk opgebouwd met instituten die Spaans in Spanje verzorgen. Van belang is om te zien en vast te leggen waarin het ene instituut zich onderscheidt van het andere en duidelijk doelgroepen, aanbod en vraag, niveau's, beroepsgroepen enzovoort vast te stellen.

On Spain ontwikkelt daarnaast docentenprogramma's (denk aan kortdurende cursussen in Spanje waarbij taal- of cultuurkennis wordt opgefrist, of waarbij didactische vaardigheden worden aangehaald). Deze zijn geschikt voor docenten die Spaans als vreemde taal doceren.

Het is belangrijk dat we niet langs elkaar heen werken. Het Spaanse Instituto Cervantes doet dit ook in Nederland. De vraag is echter nog steeds in hoeverre zij daarbij juridisch in strijd handelen met mijn handelsmerk INSTITUTO CERVANTES bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Ik kan op mijn website zien dat men op dit moment druk bezig is om mijn correspondentie met KNIJFF MERKENADVISEURS te bestuderen. Dit bedrijf heeft van mij een VOLMACHT om misbruik van mijn handelsmerk tegen te gaan. In verband met de broodnodige transparatie heb ik die volledige brief- en faxwisseling op mijn website geplaatst op CORRESPONDENTIE MET KNIJFF MERKENADVISEURS. Jullie kunnnen hieruit opmaken hoezeer ik mij vanaf 1992 heb ingezet om de werkgelegenheid veilig te stellen van al die enthousiaste studenten Spaans op de Nederlandse en Belgische universiteiten en hogescholen. Ik ben van mening dat wij als Nederlandstalige hispanisten pal moeten blijven staan om deze rechten te verdedigen.

De inhoud van deze docentprogramma's is vrij flexibel; On Spain wil deze inhoud graag afstemmen op de wensen en voorkeuren van docenten Spaans. On Spain weet echter nog niet precies waaruit de behoeften van docenten Spaans in Nederland wat betreft cursussen in Spanje bestaan. Het is de bedoeling dat wij dit praktijkvraagstuk gaan uitpluizen. Om achter de behoeften van docenten Spaans in Nederland te kunnen komen, zouden wij graag een aantal docenten Spaans van het Hoger Onderwijs interviewen.

Ook ik ben benieuwd naar de percepties van deze docenten. Sterker nog. Ik heb behoefte aan een totaalbeeld van het onderwijsaanbod Spaans op de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen. Totaal, maar dan ook totaal. In de periode 1994-1995 heb ik als bestuurslid van de toenmalige VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, thans VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, een enquête op dat punt geëntameerd. Een volledig beeld hebben wij echter nooit gekregen. Nogmaals. Het gaat mij om de werkgelegenheid. Reeds in november 1996 zijn er vanuit het Management Centrum de Baak van de werkgeversorganisatie VNO-NCW plannen gesmeed om het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje en Latijns Amerika te ondersteunen en te promoten. Om die reden heb ik vorig jaar april met een groepje vakbroeders van de Asociación Europea de Profesores de Español een reis naar en door Argentinië gemaakt. Ook heb ik een management centrum in Torremolinos in ontwikkeling. Voor al deze activiteiten zijn goede, gemotiveerde mensen en scholingsprojecten nodig.

De universiteit verwacht verder dat we dit praktijkvraagstuk binnen zowel een maatschappelijke als wetenschappelijke context plaatsen, zodat wij een wetenschappelijk artikel kunnen schrijven dat waarde toevoegt aan de wetenschap. Wij begrijpen dat dit allemaal erg abstract klinkt. Toch kent de praktijkvraag van On Spain zowel maatschappelijke als wetenschappelijke relevantie.

Ik ben blij dat te vernemen. Toen ik in 1977 was afgestudeerd stond ik de facto met mijn bul op straat en moest maar zien aan het werk te komen. Ik heb vastgesteld dat het College van Bestuur van de Radboud Universiteit zich deze problematiek heeft aangetrokken. Ik hecht er dan ook aan dat wij op deze basis verdergaan en ik thans de vruchten mag zien van de veertig jaar die ik in de verbetering van de relatie tussen Nederland en de Spaanstalige wereld heb geïnvesteerd.

Wat betreft de maatschappelijke relevantie past dit praktijkvraagstuk binnen de internationalisering van het onderwijs, de groeiende mobiliteit van zowel docenten als studenten. Zo subsidieert de EU internationale uitwisselingen om bijvoorbeeld 'een leven lang leren' te bevorderen.

Dat is een goede zaak. Ik heb inmiddels meer dan 140.000 euro privé in deze ontwikkeling geïnvesteerd en ik zou het dus op prijs stellen als deze kosten eveneens worden terugverdiend.

Verder is de praktijkvraag ook wetenschappelijk relevant. Het lijkt voor de hand liggend dat korte cursussen in Spanje nuttig zijn voor docenten Spaans. Uit onderzoek blijkt vaak dat een buitenlandverblijf voor studenten inderdaad positieve effecten kan genereren, maar voor docenten is hierover veel minder bekend. Het blijft onduidelijk waarom een buitenlandverblijf ook voor docenten van meerwaarde kan zijn. Middels ons onderzoek zullen we het effect van een buitenlandverblijf voor docenten niet empirisch gaan testen. Toch kunnen we middels het interviewen van docenten Spaans nagaan op welke manier zij een buitenlandverblijf ervaren, zodat we meer duidelijkheid kunnen scheppen over de meerwaarde van een buitenlandverblijf voor docenten. Daarnaast kunnen we middels interviews meer inzicht verkrijgen in de wensen en behoeften van docenten Spaans wat betreft cursussen in Spanje.

Ook op dit gebied kan ik jullie van dienst zijn. Ik woon inmiddels elf jaar in Torremolinos en heb daar contacten met functionarissen op het allerhoogste niveau tot aan het Spaanse Koninklijk Huis toe, zoals je vandaag kunt zien op DÍA DE LOS REYES MAGOS 2010.

Onder andere de volgende vragen zullen tijdens het interview aan bod komen: - Hebben docenten bijvoorbeeld behoeften aan voorbereiding of evaluatie van de cursus? - Bestaat er bij docenten verder een specifieke voorkeur wat betreft de invulling van het programma? - In hoeverre menen docenten dat een buitenlandverblijf van meerwaarde is? En op welke manier kan een buitenlandverblijf van docenten positieve effecten genereren, bijvoorbeeld voor vreemde talenonderwijs? Deze en andere vragen willen wij middels ons onderzoek proberen te beantwoorden. Deze vragen zijn zowel voor On Spain als voor de wetenschap relevant. Daarnaast is het onderzoeksthema voor u als docent waarschijnlijk ook interessant.

Ik vind dit ook uitermate interessant en doe graag mee. Het is in 1975 begonnen met een groepje leerganganalyse onder leiding van Cees van Esch en ik heb mij nadien altijd verder laten voorlichten. Onder meer tijdens de congressen van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL en de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL.

Daarom zouden wij graag docenten Spaans in Nederland interviewen. Het zal een halfgestructureerd interview zijn dat maximaal 1 uur in beslag zal nemen. Het interview zal door minimaal twee studenten uit onze groep worden afgenomen. Voor deze interviews zijn we echter specifiek op zoek naar docenten Spaans aan het Hoger Onderwijs (HBO & Universiteit). Dit interview willen we graag plannen tussen eind januari en eind februari. Vandaar dat we u nu al benaderen. Natuurlijk zullen wij u ontmoeten op een tijd en locatie die u het beste uitkomt. Indien meerdere docenten van één instelling bereid zijn om te worden geïnterviewd, dan zullen de dit zo efficiënt mogelijk aanpakken. Zou u ons willen helpen met ons onderzoek en zou u aan dit interview willen deelnemen?

Ja, met veel plezier. Ik geef zelf geen Spaanse les meer, maar maak graag met jullie kennis. Op dit moment ben ik in Nijmegen. Aan het eind van deze maand ga ik naar Torremolinos terug. Daarom kom ik graag zo snel mogelijk even bij jullie in het Erasmusgebouw op bezoek om kennis te maken. Graag verneem ik van jullie wanneer dat jullie schikt. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN

2. Aan THOMAS TRIEBELS. ANNULERING BIJWONING RECHTSZAAK
January 7, 2010 12:16:35 AM GMT+01:00 Thomas, Ik begrijp niet waarom je mij dit schrijft. Ik heb geen enkel belang bij een conflict met een burgemeester. En zeker niet met een burgemeester van Arnhem. Waar het mij om gaat is dat MIJN INSTRUCTIES worden uitgevoerd. Vanuit de tijd dat ik in het hele land lokalen huurde om mijn taalcursussen te laten verzorgen gingen al mijn aanvragen voor scholen via de colleges van Burgemeester en Wethouders. Hierdoor heb ik met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een bijzondere binding gekregen. Burgemeester Job Drijber van Arnhem is voorzitter geweest van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij was gehuwd met Mary Halbertsma. Zuster van Prof. dr. Klaas Tjalling Anton Halbertsma, de vader van mijn beste collega. Ook voormalig burgemeester Scholten maakt deel uit van mijn relatiecircuit. Ik ben absoluut niet gediend van dit soort insinuaties. Zeker niet als je mijn CERVANTES-ORGANISATIE - aan wier ontwikkeling ik meer dan veertig jaren heb gewerkt - betrekt bij jouw probleem. Ik heb je duidelijk laten weten dat ik uit belangstelling naar die rechtszaak wil komen kijken omdat het al een hele tijd geleden is dat ik daar een gesprek heb gevoerd inzake het al of niet vermoedelijke gebruik van mijn beleidsplan door KAREL AALBERS waarin hij naar mijn inzichten het woord CERVANTES overal had vervangen door het woord VITESSE. Dat was valsheid in geschrifte naar mijn inzichten. Volgens HERMAN VEENENDAAL heb ik in dit verband nog een vordering op VITESSE. Dat is het enige dat mij interesseert. Ik wens dus op geen enkele wijze dat jouw emotionele probleem de voortgang van een juridische procedure in de weg staat. Het lijkt mij daarom zinvol dat ik mijn bezoek aan die rechtbank achterwege laat. En laat CERVANTES buiten jouw probleem. Van jouw zaak weet ik NIETS en ik wil er ook absoluut NIETS mee te maken hebben. De zaak BREUKER heeft mij al meer dan genoeg jaren van mijn leven gekost. IK HOOP DAT IK DUIDELIJK BEN! Al bij al dank dat je mij dit hebt geschreven. Anders zou ik vrijdag voor JOKER in het PALEIS VAN JUSTITIE hebben gezeten.

Inzake de FC CERVANTES was er vanmorgen belangrijk nieuws op het NOS-journaal. Ik citeer: Het liefst had AZ al een streep gezet onder 2009. Het roerigste jaar uit de geschiedenis van de Alkmaarse club. Maar dat kan nog steeds niet. En zolang het onduidelijk is wie nu de eigenaar is van AZ is het moeilijk een toekomst op te bouwen. De club zit in een vacuüm en heeft een miljoenentekort. Toch gaan de spelers zeker niet in de uitverkoop. MARCEL BRANDS technisch directeur AZ: "Alleen als er echt marktconforme prijzen worden betaald of als er een speler is die wij willen verkopen of als er een bod op komt dat je niet kunt weigeren, dan zal er een verkoop moeten plaatsvinden". Achter de coulissen zijn de curatoren nog steeds op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de aandelen die in het bezit waren van DIRK SCHERINGA. Rond 15 januari zal de curator duidelijkheid scheppen. Daarna moet blijken of de sponsors AZ nog weten te vinden.

SCHERINGA is vermeld in BANK CERVANTES BENELUX, DURFINVESTEERDERS, EEN RITJE NAAR UTRECHT, CONVERGENTIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, TOEGEVOEGDE WAARDE, HET WOORD IS THANS AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ, HET GEHEIME WAPEN, DE WELLENKAMP IN NIJMEGEN en ABN-AMRO. THANS dient dus te worden besloten welke voetbalclub als FC CERVANTES in CERVANTES HOLDING dient te worden opgenomen. Mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar AZ vanwege de bestaande infrastructuur onder het motto IN ALKMAAR BEGINT DE VICTORIE PARA LOS IMPERIALES. Maar het roer kan nog om.

NOG TWEE VERZONDEN BERICHTEN VAN VANDAAG AFSPRAAK January 7, 2010 3:19:54 PM GMT+01:00 Beste Ryanne, Hartelijk dank voor jouw snelle reactie. De internationale Bedrijfscommunicatie interesseert mij uiteraard ook bovenmatig als je al ziet dat ik al jarenlang heb getracht KPN en Telefónica aan elkaar te knopen. Dat is onze hotemetoten uit Nederland niet gelukt. Daarom doe ik het zelf maar. Ik kan dat natuurlijk niet alleen en in mijn optiek kunnen jullie daar een zeer waardevolle bijdrage aan leveren. Ik kom volgende week graag met jullie praten. Mijn agenda voor volgende week is nog blanco. Laat maar weten wanneer het uitkomt. Ik heb er zin in. Leuk dat On Spain ook in Málaga zit. Ik heb daar contact met een heel netwerk aan instituten. Al vanaf 1992. Mijn contacen met het Malaca Instituto dateren al vanaf 1985. Het management van dat instituut zit als een spin in het web op de CERRADO DE CALDERÓN en coördineert daar op mijn verzoek alle activiteiten van de omliggende instituten om te voorkomen dat ze elkaars brood opeten. Het is een systeem van samenwerkende particuliere bedrijven. Die dienen onderling hun programma's goed af te stemmmen en ook naar buiten de juiste communicatieboodschappen uit te zenden. Hier ben ik al jaren mee bezig om te voorkomen dat er geld wordt verspild en elke klant krijgt waaraan hij of zij behoefte heeft. Dus geen overlap. In 2006 hebben wij hierover ook een congres gehad. Mijn verslag staat op 41STE AEPE-CONGRES IN MÁLAGA (2006) Málaga is een groeimarkt op dit gebied. Ik communiceer dagelijks mijn bezigheden op mijn website. Mijn email van gisteren aan jullie zal ik ook plaatsen. Verdere afspraken pas ná ons komende onderhoud.

VITESSE OF AZ January 7, 2010 9:11:26 PM GMT+01:00 Beste Thomas, Op dit moment is het vraagstuk aan de orde of de voetbalclub AZ door CERVANTES HOLDING wordt overgenomen of VITESSE. AZ is op dit moment de interessantste partij. De gefailleerde DSB-bank kan immers worden ingebracht in de BANK CERVANTES BENELUX waarbij een deel van de gefailleerde infrastructuur na gezondmaking kan worden hergebruikt in de nieuwe setting. Ik houd de deur voor VITESSE nog even open. Maar het is nu wel zaak dat zij zo snel mogelijk reageren en de vordering vaststellen die ik - volgens HERMAN VEENENDAAL - heb op de club. Want de curatoren van AZ nemen voor 15 januari een beslissing. Mocht je morgen op de rechtbank nog mensen treffen die in deze zaak zijn geïnteresseerd, dan kun je ze verwijzen naar mijn bericht DE GOUDEN SLEUTEL. SUCCES! JOHN P.S. Ik heb geen verbinding meer met Wikipedia. Dat duidt erop dat men druk met mijn informatie aan het werk is.

8 JANUARI 2010 VITESSE OF AZ

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN