CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1992

JANUARI 1992 5 JANUARI 1992 WICKER WORK

FEBRUARI 1992 1 FEBRUARI 1992 AFSPRAAK OP MAANDAG 24 FEBRUARI 1992, 3 FEBRUARI 1992 OPERATIE SPIDER, 5 FEBRUARI 1992 BESTUURSVERGADERING WICKERWORK, 12 FEBRUARI 1992 BRIEF UIT PARIJS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 20 FEBRERO 1992 NICOLÁS SÁNCHEZ ALBORNOZ, 27 FEBRUARI 1992 ZAKEN OP EEN RIJ

MAART 1992 11 MAART 1992 DE KNOOP DOORGEHAKT, 25 MAART 1992 REISSCHEMA SPANJE TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 26 DE MARZO DE 1992 VISITA A ESPAÑA, CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA

MEI 1992 23 MEI 1992 TUSSENRAPPORTAGE UIT EL TOBOSO

JUNI 1992 1 JUNI 1992 AAN DE ANDERE KANT VAN SIERRA MORENA, I23 JUNI 1992 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN

JULI 1992 INSTITUTO CERVANTES I.O. D.D. 14 JULI 1992 TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN NAUTA DUTILH, STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN, EEN BEDANKJE, CARTA A DON JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES, INSTITUTO CERVANTES I.O. D.D. 30 JULI 1992 TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH, INZAKE: INSTITUTO CERVANTES/STICHTING (1)

AUGUSTUS 1992 14 JULI 1992 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN NAUTA DUTILH, 14 JULI 1992 STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN, 15 JULI 1992 EEN BEDANKJE AAN LIESBETH HALBERTSMA, 16 DE JULIO DE 1992 CARTA A DON JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES, 30 JULI 1992 INSTITUTO CERVANTES I.O. TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH, 4 AUGUSTUS 1992 INZAKE INSTITUTO CERVANTES/STICHTING (1), 5 AUGUSTUS 1992 INZAKE INSTITUTO CERVANTES/STICHTING DOSSIERNUMMER 3011884 (2), 5 AUGUSTUS 1992 DOSSIERNUMMER 3011884 (3), 5 AUGUSTUS 1992 DOSSIERNUMMER 3011884 (4), 5 AUGUSTUS 1992 DOSSIERNUMMER 3011884 (5), 5 DE AGOSTO DE 1992 ACOGIDA A LA ATENCIÓN DE DON JULIO SAMPEDRO EN MADRID, 12 DE AGOSTO DE 1992 CONTACTO, FAX AL MALACA INSTITUTO, 14 AUGUSTUS 1992 INSTITUTO CERVANTES BENELUX ALS NEDERLANDSE ACTIVITEIT TER ATTENTIE VAN DE ECONOMISCH ATTACHÉ VAN DE AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN MADRID, 17 AUGUSTUS 1992 DOSSIERNUMMER 3011884 (6), 22 AUGUSTUS 1992 EERSTE REACTIE OP HET SCHRIJVEN VAN 5 AUGUSTUS JL TER ATTENTIE VAN MR E.H. ARKENBOUT VAN NAUTA DUTILH IN AMSTERDAM

SEPTEMBER 1992 14 SEPTEMBER 1992 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST, 8 SEPTEMBER 1992 VERSLAG 7-9-1992 TER ATTENTIE VAN A. VELTMAN, 16 SEPTEMBER 1992 BEKNOPT SCHRIJVEN AAN LIESBETH HALBERTSMA, 17 SEPTIEMBRE 1992 INSTITUTO CERVANTES BENELUX DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO, 17 SEPTIEMBRE 1992 INSTITUTO CERVANTES BENELUX DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO, 22 SEPTEMBER 1992 DOSSIERNUMMER CB/HK/3012031 rr2031brl TER ATTENTIE VAN MR J.R.E. KIELSTRA VAN ADVOCATNEKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, 25 SEPTEMBER 1992 NOTULEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 25 SEPTEMBER 1992 OPRICHTING STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN

OKTOBER 1992 5 OKTOBER 1992 TOEKOMSTPLANNEN VAN CERVANTES TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 9 OKTOBER 1992 OPRICHTING STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 9 OKTOBER 1992 OPRICHTINGSACTE STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN, DOSSIERNUMMER: 3011884 (7) TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, 29 OKTOBER 1992 DOSSIERNUMMER 3011884 (7) TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, 30 OKTOBER 1992 OPNIEUW EEN BEDANKJE AAN LIESBETH HALBERTSMA

NOVEMBER 1992 4 OKTOBER 1992 TALENCENTRUM DEN HAAG TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 12 NOVEMBER 1992 DOSSIERNUMMER EA/sw/3011378 TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, 13 NOVEMBER 1992 VERSLAG GESPREK MET DE CULTUREEL ATTACHÉ VAN DE SPAANSE AMBASSADE TE 's-GRAVENHAGE TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST, 13 NOVEMBER 1992 GESPREKSVERSLAG MET DE CULTUREEL ATTACHÉ VAN DE SPAANSE AMBASSADE TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, 14 DE NOVIEMBRE DE 1992 FUNDACIÓN CERVANTES BENELUX, 17 DE NOVIEMBRE DE 1992 BIENVENIDA CARMEN GARCIA MORENO

DECEMBER 1992 1 DECEMBER 1992 VAN DER HEIJDEN/UNIE BLHP (1) TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, 2 DECEMBER 1992 CURRICULUM VITAE TER ATTENTIE VAN DE HEER P.C.S. METMAN VAN ABN-AMRO TE AMSTERDAM, 3 DECEMBER 1992 VAN DER HEIJDEN/UNIE BLHP (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW MR W.G. SILLEVIS SMITT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, 8 DECEMBER 1992 UW OFFERTE D.D. 15 OKTOBER 1992 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTSKANTOOR R.M. TIJSSEN TE NIJMEGEN, 9 DECEMBER 1992 DOSSIERNUMMER EA/sw/3011378 D.D. 9 DECEMBER 1992 TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, 15 DECEMBER 1992 MERKLICENTIEOVEREENKOMST, 18 DECEMBER 1992 VOORBEREIDING BEZOEK LEEUWARDEN TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN, 23 DECEMBER 1992 GESPREKSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 23 DECEMBER 1992 GESPREKSRAPPORTAGES TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN ABN-AMRO, 31 DECEMBER 1992 BALANSGEGEVENS 1992 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTSKANTOOR R.M. TIJSSEN TE NIJMEGEN

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1993

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN