CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1993

JANUARI 1993 2 JANUARI 1993 GELUKKIG NIEUWJAAR TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, 2 JANUARI 1993 GELUKKIG NIEUWJAAR TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO, 23 JANUARI 1993 GESPREKSAFSPRAKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE

FEBRUARI 1993 2 FEBRUARI 1993 UW SCHRIJVEN D.D. 22-01-1993 TER ATTENTIE VAN NAUTA-DUTILH AMSTERDAM, 4 FEBRUARI 1993 SCHRIJVEN VAN 31 JANUARI JONGSTLEDEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 15 FEBRUARI 1993 DOSSIERNUMMER ST/ST 3011884 TER ATTENTIE VAN DE HEER M.Ph. VAN SINT TRUIDEN VAN NAUTA-DUTILH AMSTERDAM, 18 FEBRUARI 1993 NEUZEN IN DEZELFDE RICHTING TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, 18 FEBRUARI 1993 VERDEDIGING VAN MIJN COLLEGA'S, 18 FEBRUARI 1993 HISPANOCOMMUNICATIE TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO, 24 FEBRUARI 1993 AFSPRAKEN INSTITUTEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, 24 FEBRUARI 1993 TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO

MAART 1993 3 MAART 1993 CONDITIES VERBONDEN AAN MIJN CORRESPONDENTIE MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 6 MAART 1993 BRIEF AAN DR. JACQUES KOOLSCHIJN, 6 MAART 1993 INSTITUUT VOOR TAALHANTERING TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, 8 MAART 1993 BEZOEK AAN ASSEN OP 15 MAART 1993, 9 MEI 1993 INTERN COMMUNIQUÉ AAN MIJN BESTUUR TER ATTENTIE VAN DE HEER JAN BOUWMAN, 10 MAART 1993 AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, 10 MAART 1993 NIEUWE INZICHTEN, 17 MAART 1993 BEZOEK AAN GRONINGEN, 18 MAART 1993 AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, 20 MAART 1993 REACTIE OP MIJN BRIEF VAN 17 MAART 1993, 22 MAART 1993 ONTVANGST OP 10 MAART 1993 TER ATTENTIE VAN DE HEER MARIJN WESTERBEKE TE DORDRECHT, 26 MAART 1993 GESPREKSVERSLAGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE, 31 MAART 1993 WOLTERS-KLUWERGROEP

APRIL 1993 1 APRIL 1993 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 2 APRIL 1993 TUSSENEVALUATIE TER ATTENTIE VAN DE HEER A. VELTMAN VAN DE ABN-AMRO, 18 APRIL 1993 WEEKEND IN DE ARDENNEN, 20 APRIL 1993 DE ZAAK NIETS B.V. DEEL 1, 20 APRIL 1993 DE ZAAK NIETS B.V. DEEL 2, 22 APRIL 1993 BRIEF AAN JAN WILZING, 29 APRIL 1993 GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN, 30 APRIL 1993 BEËINDIGING OPERATIE SPIDER TER ATTENTIE VAN VOORZITTER JAN WILLEM VAN AALST VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX

MEI 1993 1 MEI 1993 NETWERKANALYSE TER ATTENTIE VAN DE POLITIE VAN NIJMEGEN, 1 MEI 1993 OPERATIE SPIDER, 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER RITZEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN, JUSTITIE ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING, 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER BERT DE VRIES VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, 3 MEI 1993 FAXBERICHT AAN DE DIRECTEUR VAN NIEUW ELAN, 3 MEI 1993 BRIEVEN AAN MINISTERS, 4 MEI 1993 DRS T. BREUKER TER ATTENTIE VAN DE GEMEENTELIJKE OMBUDSVROUW TE GRONINGEN, 31 MEI 1993 VERTROUWEN GEEFT VERTROUWEN

JUNI 1993 13 JUNI 1993 JOUW BRIEF VAN 10 JUNI JONGSTLEDEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUCIECOÖRDINATOR EN DISTRICTLEIDER IN DE REGIO UTRECHT NIEUWEGEIN, 26 JUNI 1993 DE VUURTOREN

JULI 1993 14 JULI 1993 14 JULI 1993 FAX AAN MEVROUW MEULENBROEK ,21 JULI 1993 REACTIE OP DE BRIEF VAN 15 JULI 1993

AUGUSTUS 1993 14 AUGUSTUS 1993 MACCHIAVELLISME, 20 AUGUSTUS 1993 HET PROBLEEM JOHN/LIESBETH, 27 AUGUSTUS 1993 LIESBETH HALBERTSMA

SEPTEMBER 1993 4 SEPTEMBER 1993 REACTIE OP MIJN EPISTELS VAN 20, 25 EN 27 AUGUSTUS 1993, 9 SEPTEMBER 1993 JOUW LAATSTE BRIEFWISSELING MET LIESBETH HALBERTSMA, 13 SEPTEMBER 1993 JOUW BRIEF VAN 8 SEPTEMBER 1993, 19 SEPTEMBER 1993 VIDEOTHERAPIE, 29 SEPTEMBER 1993 BEZOEK AAN GRONINGEN

OKTOBER 1993 5 OKTOBER 1993 DEPRESSIES, 7 OKTOBER 1993 PROBLEEM LIESBETH, 12 OKTOBER 1993 MEDISCH GEHEIM, 12 OKTOBER 1993 UITNODIGING STIENS, 16 OKTOBER 1993 VOORBEREIDING BEZOEK AAN STIENS, 25 OKTOBER 1993 GASTVRIJE ONTVANGST IN STIENS, 27 OKTOBER 1993 DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN EN DE STICHTING NIEUW ELAN, 30 OKTOBER 1993 ERRATA

NOVEMBER 1993 6 NOVEMBER 1993 DE EERSTE WEEK VAN DE DAGTHERAPIE ZIT EROP, 10 NOVEMBER 1993 INZAKE HET RAPPORT VAN BEVINDINGEN VAN EEN OMBUDSVROUW, 20 NOVEMBER 1993 MET OPRECHTE DEELNEMING, 24 NOVEMBER 1993 ONTSPANNINGSOEFENING

DECEMBER 1993 6 DECEMBER 1993 EEN HARDWERKENDE PROJECTLEIDSTER, 12 DECEMBER 1993 DE LANGSTE BRIEF VAN HET JAAR 1993 , 22 DECEMBER 1993 KERSTKAART VAN IDA WILADSEN VAN HET MALACA INSTITUTO ONTVANGEN

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1994

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN