CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1994

JANUARI 1994 5 JANUARI 1994 JAARWISSELING IN MAARN - 6 JANUARI 1994 BRIEF AAN VOORMALIGE ZAKENPARTNER G.P. BOOGAARD - 26 JANUARI 1994 EERHERSTEL

FEBRUARI 2 FEBRUARI 1994 COLOMBIAANSE ONTWIKKELINGEN - 13 FEBRUARI 1994 KORTE REACTIE OP BRIEF VAN 5 EN 6 FEBRUARI 1994 - 14 FEBRUARI 1994 VALENTIJNSDAG 1994 TWEE JAAR NA PARIJS - 23 FEBRUARI 1994 MIJN STEUN IN HET PROCES TEGEN DE GEMEENTE GRONINGEN

MAART 1994 3 MAART 1994 REACTIE OP BRIEF VAN 2 MAART 1994 TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD - 5 MAART 1994 VERTREK BIJ NIEUW ELAN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA - 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 7 MAART 1994 KORT BRIEFJE AAN LIESBETH HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 11 MAART 1994 BERICHT AAN ERIK VISSER TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 15 MAART 1994 PSYCHOSOMATISCHE TOESTAND TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD - 17 MAART 1994 INZAKE 21 MAART 1987 TER ATTENTIE VAN COLLEGA G.P. BOOGAARD - 20 MAART 1994 INTEGRITEIT EN RODE ROZEN - 31 MAART 1994 VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN 9 AUGUSTUS 1989 TER ATTENTIE VAN DE HEER G.P. BOOGAARD TE BOSCH EN DUIN

APRIL 1994 1 APRIL 1994 BRIEFJE VAN 2 MAART 1994 TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD - 1 APRIL 1994 TELEFOONGESPREK MET PETER OTTENHOFF TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 16 APRIL 1994 BREUKER VERSUS NIEUW ELAN/GEMEENTE GRONINGEN TER ATTENTIE VAN MR J.B. RIJPKEMA TE GRONINGEN - 16 APRIL 1994 INZAKE GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN - 17 APRIL 1994 TOESTEMMING VERZENDING BRIEF AAN MR RIJPKEMA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 18 APRIL 1994 ADVIES OM UITSLUITEND JURIDISCH RELEVANTE INFORMATIE IN TE BRENGEN - 23 APRIL 1994 VERTROUWELIJK SCHRIJVEN AAN DRS G. THOMAS TE NIJMEGEN - 25 APRIL 1994 HISTORISCHE STAP - 26 APRIL 1994 CONTOUREN VAN MIJN MAATSCHAPPELIJKE POSITIE - 26 APRIL 1994 BREUKER/NIEUW ELAN (1) TER ATTENTIE VAN MR J.B. RIJPKEMA - 29 APRIL 1994 EEN INGEVING - 29 APRIL 1994 BREUKER/NIEUW ELAN (2) TER ATTENTIE VAN MR J.B. RIJPKEMA

MEI 1994 1 MEI 1994 BEZOEK AAN HET REVIUS LYCEUM IN DOORN - 5 MEI 1994 FUNDAMENTEEL VERSCHIL IN HANDELWIJZE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER - 8 MEI 1994 HET STERREBEELD MAAGD - 14 MEI 1994 DANK AAN DE WERKGROEP JOHN VAN DER HEYDEN VAN DE LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN - 15 MEI 1994 OVER LEVEN - 18 MEI 1994 VERSIE 2 CONCEPTBRIEF TEN BEHOEVE VAN MIJN BESTE COLLEGA IN NOORDWIJK - 21 MEI 1994 VERSCHILLEN VAN INZICHTEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 23 MEI 1994 DE PROJECTLEIDERSVERGADERING VAN 19 MAART 1990 - 29 MEI 1994 DE ZAAK NIETS BV

JUNI 1994 4 JUNI 1994 LAATSTE WILSBESCHIKKING - 6 JUNI 1994 DECISION DAY - 9 JUNI 1994 ONDER POLITIE-ESCORTE TOT DRIEBERGEN NAAR ZOETERMEER - 19 JUNI 1994 WAT IS ER AAN DE HAND IN STRATEGISCH NEDERLAND? - 23 JUNI 1994 BERICHT VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN - 26 JUNI 1994 UW BRIEF VAN 20 JUNI 1994 TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS - 30 JUNI 1994 AANKONDIGING VOORGENOMEN BEZOEK AAN GRONINGEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER

JULI 1994 1 JULI 1994 LOW PROFILE - 7 JULI 1994 VERTROUWELIJK SCHRIJVEN AAN DE HEER F. HARTMAN VAN HET SINT RABOUDZIEKENHUIS TE NIJMEGEN - 9 JULI 1994 MERKWAARDIGE GEBEURTENISSEN DIE MIJ TEN DEEL ZIJN GEVALLEN - 12 JULI 1994 THE TAO - 14 JULI 1994 OVEREENKOMST MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 20 JULI 1994 ONTMOETING MET DRS. H.W. LULOFS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 26 JULI 1994 FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE D.D. 9 AUGUSTUS 1989

AUGUSTUS 1994 1 AUGUSTUS 1994 DANK TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS - 5 AUGUSTUS 1994 THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' - 10 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL - 13 AUGUSTUS 1994 CRIMINALISERING VAN HET ONDERWIJS, WAT IS DAT? - 15 AUGUSTUS 1994 ONTMOETING MET DE MINISTER VAN JUSTITIE OP HET STRAND VAN NOORDWIJK - 15 AUGUSTUS 1994 GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR BUITENSCHOOLS MONDELING ONDERWIJS VBMO - 16 AUGUSTUS 1994 INZAKE BRIEF VAN 4 JUNI 1994 - 20 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL - 22 AUGUSTUS 1994 EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT - 22 AUGUSTUS 1994 EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT - 28 AUGUSTUS 1994 NIEUW ELAN INTERNATIONAAL - ONTWIKKELINGSLANDEN - 30 AUGUSTUS 1994 HOTEL WIENTJES IN ZWOLLE EN HET CERVANTESPLAN

SEPTEMBER 1994 2 SEPTEMBER 1994 HET STADSHART VAN ZOETERMEER - 17 SEPTEMBER 1994 NIJMEGEN VIJFTIG JAAR BEVRIJD

OKTOBER 1994 10 OKTOBER 1994 EVALUATIEVERSLAG GASTVRIJHEID RADBOUD TER ATTENTIE VAN DR L. PANHUYSEN - 10 OCTUBRE 1994 ENCUENTRO REAL, FAX DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO - 11 OKTOBER 1994 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN DR L. PANHUYSEN VAN HET SINT RADBOUD ZIEKENHUIS TE NIJMEGEN - 12 OKTOBER 1994 ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS - 12 OKTOBER 1994 TIPGELD TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 24 OKTOBER 1994 AANGETEKEND SCHRIJVEN AAN DRS. E.H. HALBERTSMA - 30 OKTOBER 1994 GOUDKOORTS - 30 OKTOBER 1994 VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET MALACA INSTITUTO - 30 OKTOBER 1994 UW ENQUÈTE ACTIVITEITENCODE D.D. 28 OKTOBER 1994 M.B.T. S211928 TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM

NOVEMBER 1994 2 NOVEMBER 1994 AANGETEKENDE BRIEF AAN LIESBETH HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 6 NOVEMBER 1994 MIJN LAATSTE HAKDAG - 12 NOVEMBER 1994 AANGIFTEN D.D. 27 APRIL 1993 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.J.TH. STOUTJESDIJK - 13 NOVEMBER 1994 KAREL VAN VUGHT TOT OOSTERHOUT EN DE BRIEF VAN WINNIE - 20 NOVEMBER 1994 OPERATIE DELTA - 21 NOVEMBER 1994 DE GESCHIEDENIS VAN DE BAAK IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE - 23 NOVEMBER 1994 HET NIJMEEGS LYCEUM EN DE PROBLEMEN VAN AMSTERDAM - 26 NOVEMBER 1994 EEN RITUELE WANDELING - 27 DE NOVIEMBRE DE 1994 1 AL 4 DE FEBRERO DE 1995 CARTA PARA CARMEN GARCIA MORENO EN GRANADA - 27 NOVEMBER 1994 DE HERDERSHOND

DECEMBER 1994 4 DECEMBER 1994 DE NIEUWE VRIJHEID MET ONTVANGST DOOR DE BURGEMEESTER VAN MAARN - 7 DECEMBER 1994 TELEFOONTJE VAN 28 SEPTEMBER 1994 TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK - 8 DECEMBER 1994 VALSE START ENQUETECOMMISSIE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 8 DECEMBER 1994 VALSE START ENQUETECOMMISSIE TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 9 DECEMBER 1994 BRIEVEN 94/02500-102 TER ATTENTIE VAN POLITIE GELDERLAND ZUID - 9 DECEMBER 1994 FAXBERICHT VAN GISTEREN 8 DECEMBER 1994 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 11 DECEMBER 1994 PROF.DR. B. SMALHOUT TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 14 DECEMBER 1994 OPERATIE DELTA TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA - 18 DECEMBER 1994 IK HEB GEEN ZIN OM MIJ VOOR JOKER TE LATEN GEBRUIKEN - 20 DECEMBER 1994 OVER DE LANGE TERMIJNDOELSTELLING TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER - 23 DECEMBER 1994 VAN MALAFIDE NAAR BONAFIDE ASPIRATIES - 23 DECEMBER 1994 UW REACTIE OP MIJN SCHRIJVEN 10.8911 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 27 DECEMBER 1994 NIEUWJAARSKAART TER ATTENTIE VAN DE HEER EN MEVROUW VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE - 27 DECEMBER 1994 BRIEF 100 INZAKE ONTWIKKELINGSTAKEN IN HET NOORDEN DES LANDS - 28 DECEMBER 1994 DERTIGDUIZEND GULDEN VOOR MIJN INFORMATIE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1995

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN