CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1995

JANUARI 1995: 12 DE ENERO DE 1995 TU CARTA DEL 3 DE ENERO A CARMEN GARCIA MORENO EN GRANADA - 25 JANUARI 1995 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 27 JANUARI 1995 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS TER ATTENTIE VAN DRS. H.W. LULOFS

FEBRUARI 1995: 6 FEBRUARI 1995 EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM (1) - 8 FEBRUARI 1995 REACTIE OP MIJN BRIEF VAN 4 FEBRUARI 1995 TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 12 DE FEBRERO DE 1995 FUNDACIÓN CERVANTES BENELUX A LA ATENCIÓN DE DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN REY DE ESPAÑA - 26 FEBRUARI 1995 KRUISTOCHT TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 28 FEBRUARI 1995 HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (1)

MAART 1995: 27 MAART 1995 DISSERTATIE TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER

APRIL 1995: 15 APRIL 1995 VERTOL TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 22 APRIL 1995 BESCHIKKING 8509286 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT - 24 APRIL 1995 KASTELENROUTE VAN VORDEN - 29 APRIL 1992 WAPEN VAN HEYDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 29 APRIL 1995 MIJN BRIEF VAN 27 MAART 1995 TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 30 APRIL 1995 BRIEF AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL INZAKE HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX

MEI 1995: 3 MEI 1995 BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK - 3 MEI 1995 BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN - 5 DE MAYO DE 1995 EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO A LA ATENCIÓN DE DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN REY DE ESPAÑA - 5 MEI 1995 BEVRIJDINGSDAG 1995 TER ATTENTIE VAN DE HEER EN MEVROUW VAN AALST - 5 MEI 1995 EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER W.J.M. VELINGS, COMMISSARIS VAN POLITIE EN DISTRICTSCHEF TE NIJMEGEN - 9 MEI 1995 KANSEN VOOR ADVOCATEN VAN TOP-CRIMINELEN TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 10 MEI 1995 AGENDA TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 10 MEI 1995 BEVESTIGING GESPREKSPUNTEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 10 MEI 1995 AFREKENING NOTARIS TER ATTENTIE VAN BELASTINGADVISEUR R.M. TIJSSEN - 10 MEI 1995 PROCES-VERBAAL ZAAKNR: 060595.2030.2376 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.K.G.M.VERHOEVEN VAN DE POLITIE TE NIJMEGEN - 11 MEI 1995 GESPREK OP DINSDAG 27 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 12 MEI 1995 BRIEF VAN 22 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT - 13 MEI 1995 STANDVASTIGHEID TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 13 MEI 1995 IK WIJD MIJ THANS AAN MIJN DISSERTATIE - 14 MEI 1995 NEDERLANDS ADELRECHT TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 15 MEI 1995 MIJN BRIEF VAN 29 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 15 MEI 1995 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN PROF.DR. M.P.A.M. KERKHOF - 18 MEI 1995 UW STANDAARDBRIEF D.D. 15 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 19 MEI 1995 BRIEF BD14r/jr TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 21 MEI 1995 CORRECTIES TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 21 MEI 1995 CERVANTES TRAVELS TER ATTENTIE VAN DE HEER JOS VAN KERKHOFF AAN DE ORANJESINGEL TE NIJMEGEN - 21 MEI 1995 PERSOONLIJKE INTERPRETATIES REGARDEREN MIJ NIET - 23 DE MAYO DE 1995 EL REY DON JUAN CARLOS DE ESPAÑA - 23 MEI 1995 DOORBRAAK TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 24 MEI 1995 ELKE DAG IS VOOR MIJ EEN NIEUWE DAG EN OOK EEN NIEUW BEGIN - 27 MEI 1995 UW KENMERK CORR.NR. 25108 TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MEVROUW B. TEUNISSEN TE UTRECHT - 29 MEI 1995 HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (2) - 29 MEI 1995 KENNISGEVING AAN PROF.DR. H. DE SCHEPPER - 30 DE MAYO DE 1995 SU ANUNCIO EN DE VOLKSKRANT DEL 27 DE MAYO BAJO EL NOMBRE DE INSTITUTO CERVANTES - 30 MEI 1995 INSTITUTO CERVANTES UTRECHT TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 30 MEI 1995 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN PROF.DR. M.P.A.M. KERKHOF - 30 MEI 1995 BESTUURSVERGADERING VAN 12 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL VOOR DEZE MEVROUW DRS. M.F. WOUTERS-DUN TE BECKUM - 30 MEI 1995 CERVANTES-CIRCUS TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 31 MEI 1995 CERVANTES REIZEN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET MALACA INSTITUTO

JUNI 1995: 1º DE JUNIO DE 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX INZAKE NEDERLANDS-SPAANSE COMMUNICATIE - 2 JUNI 1995 HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (3) - 2JUNI 1995 HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (4) - 21 JUNI 1995 FOTO BEVRIJDINGSDAG TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN - 22 JUNI 1995 DE LA BRUYÈRE D'ORANGE - 5 JUNI 1995 UW BRIEF VAN 25 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 6 JUNI 1995 BRIEF D.D. 30 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 6 JUNI 1995 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 7 JUNI 1995 HALF KRAT BIER TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 8 JUNI 1995 SLUIT VREDE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 8 JUNI 1995 BRIEF VAN 7 JUNI 1995 TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 10 JUNI 1995 BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (1) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT - 11 JUNI 1995 EUROPOL TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 JUNI 1995 NU BRAND WEER! (1) TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 12 JUNI 1995 NU BRAND WEER (2) TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 12 JUNI 1995 BEDANKT ROB - 12 JUNI 1995 DE ONGELOVIGE THOMAS TER ATTENTIEVAN DE WELEERWAARDE HEER ANTHONIUS RABOU, PASTOOR VAN DE MEERWIJKPAROCHIE OP DE HEILIG LANDSTICHTING TE NIJMEGEN - 13 JUNI 1995 CORRECTIE OPRICHTINGSDATUM STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL CLEMENS CANISIUS MARIE VAN NISPEN TOT SEVENAAR - 16 JUNI 1995 BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (2) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT - 18 JUNI 1995 HET CAPITOOL TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 19 JUNI 1995 DISSERTATIE-OPZET TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 23 JUNI 1995 FACTUUR 001 TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 23 JUNI 1995 FACTUUR 001 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 23 JUNI 1995 SLOTDAG LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN TE VORDEN

JULI 1995: 7 JULI 1995 STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN DRS. H.W. LULOFS - 7 JULI 1995 OVERDRACHT CORRESPONDENTIE AAN HOOFDOFFICIER VAN CAPELLE VAN JUSTITIE ACCOORD - 8 JULI 1995 NEDERLANDS-SPAANS CENTRUM VOOR HANDELSBEVORDERING - 11 JULI 1995 CORRECTIE VAN MIJN FAX VAN 20.59 U TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 JULI 1995 DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN - 13 JUNI 1995 DISSERTATIEPROGRAMMA TER ATTENTIE VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN NIJMEGEN - 14 JULI 1995 UW BRIEF KENMERK BD11/AS TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR. E.M. D'HONDT VAN NIJMEGEN - 15 DE JULIO DE 1995 SU CARTA DEL 10 DE JULIO DE 1995, CARTA DIRIGIDA AL INSTITUTO CERVANTES DE ALCALÁ DE HENARES - 16 JULI 1995 UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN - 16 JULI 1995 UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN - 16 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES IN SPANJE TER ATTENTIE VAN DE HEER H.W. LULOFS, DIRECTEUR VAN HET MANAGEMENT CENTRUM DE BAAK TE NOORDWIJK - 17 JULI 1995 VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 17 JULI 1995 BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK - 18 DE JULIO DE 1995 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA (FAX) - 18 DE JULIO DE 1995 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA (CARTA) - 19 JULI 1995 AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 19 JULI 1995 OBSERVATIE TER ATTENTIE VAN DE POLITIE TE NIJMEGEN - 23 JULI 1995 OPENING REKENING COURANT STICHTING CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN - 23 JULI 1995 MIJN AANGETEKENDE BRIEF AAN U D.D.23 JUNI 1995 EN UW TELEFONISCHE REACTIE TER ATTENTIE VAN DE KASBEHEERDER VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN AFDELING CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE - 23 DE JULIO DE 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX FAX DIRIGIDO A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO - 25 JULI 1995 VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE TER ATTENTIE VAN MARC VAN DER LINDEN TE DIEPENBEEK BELGIE - 25 JULI 1995 UW BRIEF BS/mvd/950404 D.D. 19 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. BOB SMALHOUT - 27 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 27 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN - 27 JULI 1995 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN STUDY TRAVEL - 28 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) - 29 JULI 1995 STUDIE-AVOND OP DE BAAK TE NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 30 DE JULIO DE 1995 BALTASAR GARZÓN - 31 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

AUGUSTUS 1995: 1º DE AGOSTO DE 1995 GENEALOGÍA - PRIMERO DE AGOSTO DE 1995 CARLOS V - 1 AUGUSTUS 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 3 DE AGOSTO DE 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX Y UNA COPA DE VINO - 18 AUGUSTUS 1995 TOP ONTMOETING, MEDEDELING AAN DE POLITIE TE NIJMEGEN - 18 AUGUSTUS 1995 VERMISSING CASSETTEBANDJE - 18 AUGUSTUS 1995 HERENACCOORD TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 24 AUGUSTUS 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2) - 24 AUGUSTUS 1995 OPENING REKENING COURANT STICHTING CERVANTES BENELUX (2) - 25 AUGUSTUS 1995 BELANGRIJKE AANTEKENINGEN TER ATTENTIE VAN DE POLITIE TE NIJMEGEN - 26 AUGUSTUS 1995 DETAILAANVULLING - 29 AUGUSTUS 1995 BRIEF AAN DE CASA DE ESPAÑA D.D. 24 AUGUSTUS 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. H. DE SCHEPPER

SEPTEMBER 1995: 3 SEPTEMBER 1995 THE PHILOSOPHER, LAMENTATIONE, THE IMPERIAL TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CAMBIO DE DIRECCIÓN - 15 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF D.D. 7 DECEMBER 1994/TELEGRAAFARTIKEL TER ATTENTIE VAN DE HEER J.J.TH.STOUTJESDIJK - 18 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 20 SEPTEMBER 1995 BRIEF VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 21 SEPTEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN - 25 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF BS/mvd/950404 D.D. 19 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. BOB SMALHOUT

OKTOBER 1995: 30 DE OCTUBRE DE 1995 VISITA A MÁLAGA

NOVEMBER 1995: 1 NOVEMBER 1995 FAX 30-10-1995 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 2 NOVEMBER 1995 UITNODIGING TER ATTENTIE VAN DRS D. TUIN TE BOEKELO - 4 DE NOVIEMBRE DE 1995 ATENTADO - 4 NOVEMBER 1995 EXPORTBEVORDERING TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 16 NOVEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER DIRK TUIN

DECEMBER 1995: 1 DECEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5) TER ATTENTIE MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 5 DECEMBER 1995 FAMILIEONDERZOEK/INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN EUROCOMMISSARIS MR HANS VAN DEN BROEK TE BRUSSEL - 12 DE DICIEMBRE DE 1995 PLAN DE EMPRESA (1) PARA EL MALACA INSTITUTO

18 DECEMBER 1995 BRIEF VAN 14 DECEMBER 1995 TER ATTENTIE VAN ANNE DE VOS VAN STEENWIJK - 23 DECEMBER 1995 HERBOUW HET VALKHOF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN - 23 DECEMBER 1995 BERICHTGEVING AAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 DECEMBER 1995 MIJN TWEEDE HUWELIJK TER ATTENTIE VAN ANNE DE VOS VAN STEENWIJK TE LOCHEM

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1996

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN