CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1998

JANUARI 1998: 2 JANUARI 1998 GELE KAARSEN - 3 JANUARI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (7) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT - 3 JANUARI 1998 OPERATION FIFTH ROSE - 5 JANUARI 1998 HELDERZIENDHEID - 6 JANUARI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (8) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT - 6 JANUARI 1998 OPROEPING - 8 JANUARI 1998 ZAKENREIS, BRIEF AAN LIESBETH HALBERTSMA - 8 JANUARI 1998 REGEREN IS VOORUITZIEN TER ATTENTIE VAN P.W. KARIS TE WOUBRUGGE - 8 JANUARI 1998 NEW FUTURE - 11 JANUARI 1998 1.28 - 12 JANUARI 1998 KEIZERLIJKEN BLOEDE - 13 JANUARI 1998 LOVE LETTERS IN THE SAND - 14 JANUARY 1998 CERVANTES ENTERPRISES ON BEHALF OF MR. BOB BURGER - 14 JANUARI 1998 BONUM EST CONFITERI - 16 JANUARI 1998 UW BRIEF VAN 14 JANUARI TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE COLLEGA VAN HET INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES - 17 JANUARI 1998 FLEXIWERKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER C. HERSCHDORFER VAN UITGEVERIJ BOSCH & KEUNING IN DE BILT - 17 JANUARI 1998 VITALIZEE - 18 JANUARI 1998 VERDERE BERICHTGEVING AAN LIESBETH HALBERTSMA - 20 JANUARI 1998 FAMILIEBERICHTEN - 20 JANUARI 1998 BEËINDIGING INSCHRIJVING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE BEURS VOOR INVESTERINGEN EN ONDERNEMINGEN (FAXBERICHT) - 21 JANUARI 1998 BURENGERUCHT - 21 JANUARI 1998 UW KENMERK: TJ/RT 012/4 97 058 TER ATTENTIE VAN R&M RESEARCH AND MARKETING - 22 JANUARI 1998 SCHAAP MET VIJF POTEN - 23 JANUARI 1998 VERDERE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER T.TH.A.J. MANDERS VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 24 JANUARI 1998 NOBLESSE OBLIGE

25 JANUARI 1998 HOME ALONE - 27 JANUARI 1998 EEN DROOM VAN ROOD EN GEEL TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN - 27 JANUARI 1998 BRIEF LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL - 27 JANUARI 1998 FAXBERICHT LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL - 27 JANUARI 1998 CONTACTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 28 JANUARI 1998 VEILING 27 MEI 1998 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CHRISTIE'S AMSTERDAM - 28 JANUARI 1998 DEB/2 /03300636 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 28 JANUARI 1998 JAARDONNATIE 1998 (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS - 28 JANUARI 1998 MUITERIJ OP DE SCHEDELDOEKSHAVEN - 29 JANUARI 1998 BRUSSELS LOF - 29 JANUARI 1998 UW FAX VAN HEDENMORGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 29 JANUARI 1998 FAMILIEONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE HEER GIJSBERT VAN DEN BROEK TE HILVERSUM - 30 JANUARI 1998 IMPERIAL THOUGHTS TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL (BRIEF) - 29 JANUARI 1998 UW FAX VAN HEDENMORGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL (FAXBERICHT) - 30 JANUARI 1998 PROMOTIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

FEBRUARI 1998: 1 FEBRUARI 1998 INVESTEREN IN RELATIE - 2 FEBRUARI 1998 BAAK-KRING TER ATTENTIE VAN GEORGE GORTEMOLLER - 2 FEBRUARI 1998 RONDJE WIJK - 3 FEBRUARI 1998 TEAMBUILDING - 5 FEBRUARI 1998 JUSTITIA - 6 FEBRUARI 1998 EERLIJKHEID - 6 FEBRUARI 1998 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN RESEARCH VOOR BELEID - 8 FEBRUARI 1998 DE DROOM - 9 FEBRUARI 1998 QUEEN ELIZABETH - 9 FEBRUARY 1998 REQUEST FOR A ROYAL RECOMMENDATION BY HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM AND BRITISH COMMONWEALTH - 9 FEBRUARI 1998 INZAKE DE BURGEMEESTER VAN BEEK IN LIMBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 10 FEBRUARI 1998 CASA REAL - 10 FEBRUARI 1998 AALBERS EUROPEAN CONSULTANCY TER ATTENTIE VAN TEUN EN ANNEKE VINK IN EPE - 11 FEBRUARI 1998 ROYALE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN REGISTERACCOUNTANT JAN TOET UIT OEGSTGEEST - 11 FEBRUARI 1998 RECONSTRUCTIE - 12 FEBRUARI 1998 SPANJEPROJECT - 12 FEBRUARI 1998 SPARRENHEUVEL - 13 FEBRUARI 1998 KEERPUNT 98 - 13 FEBRUARI 1998 FINAL TOUCH - 13 FEBRUARI 1998 UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 1998 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 14 FEBRUARI 1998 BESLUITVORMINGSPROCESSEN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - 15 FEBRUARI 1998 VALENTIJN 1998 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 16 FEBRUARI 1998 THERAPIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 16 FEBRUARI 1998 THE REAL TRUTH ABOUT DIANA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 17 FEBRUARI 1998 VENUS EN MARS - 17 FEBRUARY 1998 FINAL END OF SPECULATIONS ON BEHALF OF PRIME MINISTER TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM - 18 FEBRUARI 1998 LADY IN RED/HELDERE COMMUNICATIE - 20 FEBRUARI 1998 ONS GESPREK VAN WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 TER ATTENTIE VAN DE HEER DOUWE GRIJPSTRA VAN RESEARCH VOOR BELEID TE LEIDEN - 20 FEBRUARI 1998 INITIATIEF - 21 FEBRUARI 1998 BERICHTGEVING AAN DE BAAK TER ATTENTIE VAN "DE OPTIMIST" TE UTRECHT - 21 FEBRUARI 1998 TEAMBUILDING TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 22 FEBRUARI 1998 TEAMBUILDING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 23 FEBRUARI 1998 MEETING POINT - 24 FEBRUARI 1998 OPLOSSING FINANCIËLE PROBLEMEN - 24 FEBRUARI 1998 INITIATIEVEN/PROCESSTRATEGIEËN TER ATTENTIE VAN PROFESSOR DR. J.G. KNOL - 25 FEBRUARI 1998 SALAMANCA TER ATTENTIE VAN DE HEER HARRY WAGEMAKERS TE UTRECHT - 25 FEBRUARI 1998 VIJF MARGRIETEN - 25 FEBRUARI 1998 INVITATIE AAN PETER OTTENHOFF - 26 FEBRERO 1998 VISITA - CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA - 26 FEBRUARI 1998 PARTNERSHIP - 26 FEBRUARI 1998 VOORLOPIGE AANMELDING TER ATTENTIE VAN MEETING POINT TE LEIDEN - 26 FEBRERO 1998 AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS - 26 FEBRERO 1998 AUDIENCIA A LA ATENCIÓN DE SU MAJESTAD EL REY - 26 FEBRUARI 1998 ROLLS AROUND THE CLOCK TER ATTENTIE VAN PROF. DR.J.G. KNOL - 27 FEBRUARI 1998 HERTROUWEN - 27 FEBRUARI 1998 INKOMSTENBELASTING 1997

MAART 1 MAART 1998 WISSELWERKING - 2 MAART 1998 SENIOR MANAGEMENT PROGRAMME VAN HET INSTITUUT VOOR BEDRIJFSKUNDIGE OPLEIDINGEN (IBO): STATE OF TOMORROW - 2 MAART 1998 AFDELING BEDRIJFS CONTACTEN - 3 MAART 1998 ZEVEN PEPERMUNTJES - 3 MAART 1998 OPERATIE HEIDEBEZEM TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 4 MAART 1998 THE RED BALLOON - 5 MAART 1998 MADRID... MADRID - 5 MAART 1998 FLEXI WERKEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 6 MAART 1998 DE GELE BALLON - 7 MAART 1998 DE STOEL - 9 MARCH 1998 ANNUAL RETURN (1) ON BEHALF OF COMPANIES HOUSE CARDIFF - 9 MAART 1998 BERICHTGEVING AAN COMPANIES HOUSE - 9 MAART 1998 LETTERS TO ELIZABETH TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 9 MAART 1998 BERICHTGEVING AAN COMPANIES HOUSE - 9 MAART 1998 BERICHTGEVING AAN COMPANIES HOUSE - 9 MAART 1998 CONGRATULATIONS TO MISTER PETER OTTENHOFF - 9 MAART 1998 TOMMY CAN YOU HEAR ME? - 9 MAART 1998 CONGRATULATIONS - 9 MAART 1998 LETTERS TO ELIZABETH TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 10 MAART 1998 STRATEGIEBEPALING TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 10 MAART 1998 WOLTERS/KLUWER TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 10 MAART 1998 VILLA FELDERHOF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 11 MAART 1998 UW BRIEF VAN GISTEREN TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE BEURS VOOR INVESTERINGEN IN BEDRIJVEN EN ONDERNEMINGEN - 11 MAART 1998 REISVOORBEREIDINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 12 MAART 1998 KONINKLIJKE PERIKELEN - 13 MAART 1998 FRANS SPAANS INSTITUUT - 13 MAART 1998 VIJF WITTE BALLONNEN - 13 MAART 1998 VIJF WITTE BALLONNEN -13 MAART 1998 FAXBERICHT BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 13 MAART 1998 BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF) - 13 MAART 1998 BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF KENMERK JHHD) - 13 MAART 1998 INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL - 16 MAART 1998 SOL Y SOMBRA - 17 MAART 1998 WHITE HEAVEN - 21 MAART 1998 ELIZABETHAN SERENADE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF - 23 MAART 1998 AFSPRAKEN MET DE DIRECTEUR VAN HET INSTITUUT ACADEMIA MALAGA PLUS - 28 MAART 1998 GRACIAS TER ATTENTIE VAN MEVROUW MIEKE VERMEULEN - 30 MAART 1998 DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA - 30 MAART 1998 REISVERSLAG TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF - 31 MAART 1998 TIME FOR FRUIT - 31 MAART 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - 31 MAART 1998 INSPIRINE - 31 MAART 1998 BIJEENKOMST VAN MEETING POINT OP 24 MEI 1998

APRIL 1 APRIL 1998 MAAND VAN DE WAARHEID - 1 MAART 1998 HILVERSUM TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 2 APRIL 1998 UW BRIEF VAN 13 MAART 1998 INZAKE FAMILIEONDERZOEK VAN DEN BROEK/BROOKE TER ATTENTIE VAN MEVROUW G. VAN DEN BROEK TE HILVERSUM - 2 APRIL 1998 ELISABETH - 3 APRIL 1998 VAN HOF NAAR HOME - 3 APRIL 1998 FAXBERICHT ROYAL MISSION TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR ENGELS - 3 APRIL 1998 BRIEF ROYAL MISSION TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR ENGELS - 4 APRIL 1998 WERKVERSLAG VOOR LIESBETH HALBERTSMA - 5 APRIL 1998 JAMES HEWITT - 6 APRIL 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL - 6 APRIL 1998 COMMISSARIAAT TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL - 6 APRIL 1998 CONTINUING STORY - 6 APRIL 1998 DE ACHTERKANT VAN HET GELIJK TER ATTENTIE VAN DE HEER MARCEL VAN DAM TE HULSHORST OP DE VELUWE - 6 APRIL 1998 DE STOEL - TER ATTENTIE VAN DE HEER RIK FELDERHOF IN DE LYCEUMLAAN TE ZEIST - 7 APRIL 1998 VERZOEK AAN DE VERZEKERINGSDESKUNDIGE VAN CADANS - 7 APRL 1998 OLA - 8 APRIL 1998 HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT - 8 APRIL 1998 MANAGEMENT PROJECT SPANJE TER ATTENTIE VAN DE HEER PETER SNEL IN UTRECHT - 8 APRIL 1998 THE OSTRICH - 8 APRIL 1998 BRIEF VAN 6 APRIL 1998 VAN MEETING POINT - 9 APRIL 1998 VREDESPROCESSEN - 14 APRIL 1998 QUO VADIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 15 APRIL 1998 TITANIC - 16 APRIL 1998 TERUG NAAR DE KUST - 16 APRIL 1998 TERUG NAAR DE KUST TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 17 APRIL 1998 THE PRESIDENT SPEAKS - 17 APRIL 1998 ONTVANGSTBEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER NATIONALE COMMISSIE CHRONISCH ZIEKEN - 18 APRIL 1998 LADY JANE - 20 APRIL 1998 CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS TER ATTENTIE VAN MEVROUW V. KELLY VAN LINGUARAMA NEDERLAND - 20 APRIL 1998 DE BLAUWE HOED - 20 APRIL 1998 BUILDING BRIDGES - 21 APRIL 1998 DE KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT) - 21 APRIL 1998 DE KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF) - 21 APRIL 1998 BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA - 21 APRIL 1998 DOORBRAAK!!! - 22 APRIL 1998 CHANGING OF THE GUARD - 23 APRIL 1998 KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS FRANK DE GRAVE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 23 APRIL 1998 TERUGBLIKKEN OP DE KROON OP HET WERK - 24 APRIL 1998 SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HANS VAN MIERLO VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 24 APRIL 1998 HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER TER ATTENTIE VAN SCHRIJVER A.F.TH. VAN DER HEIJDEN - 24 APRIL 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN GEORGE GÖRTEMÖLLER - 24 APRIL 1998 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 24 APRIL 1998 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 26 APRIL 1998 WARWICK - 27 APRIL 1998 EMPLOYABILITY TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 APRIL 1998 ONTVANGSTBEVESTIGING AAN DE VERZEKERINGSDESKUNDIGE VAN CADANS - 28 APRIL 1998 LICHT OP ROOD, ORANJE EN PAARS - 28 APRIL 1998 LETTERS ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE - 29 APRIL 1998 STRUISVOGELPOLITIEK TER ATTENTIE VAN DRS. P. OTTENHOFF - 30 APRIL 1998 KONINGINNENDAG 1998

MEI 1 MEI 1998 BLAUW LICHT - 1 MEI 1998 DIANA-ZEGELS TER ATTENTIE VAN LIESBETH MAATEN (VERMOEDELIJK PSEUDONIEM) - 2 MEI 1998 LIESBETHS MATEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 4 MEI 1998 VACATURE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 4 MEI 1998 THE PEOPLE'S PRINCESS TER ATTENTIE VAN DE EIGENAAR VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN - 4 MEI 1998 THE PEOPLE'S PRINCESS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 5 MEI 1998 BEVRIJDINGSDAG IN UTRECHT TER ATTENTIE VAN MY LADY ELIZABETH HALBERTSMA - 6 MEI 1998 VERKIEZINGEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA -6 MEI 1998 TOEKOMSTBEELD TER ATTENTIE VAN MISCHA MOOK - 6 MEI 1998 SCHAAKMAT TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR EN DISTRICTLEIDER TE UTRECHT EN NIEUWEGEIN - 7 MEI 1998 UW BRIEF VAN 5 MEI TER ATTENTIE VAN A.F.TH. VAN DER HEIJDEN - 7 MEI 1998 PAARS II - 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66 - 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER WIM KOK VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID - 7 MEI 1998 NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER FRITS BOLKESTEIN VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE - 10 MEI 1998 WEDEROPBOUW TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 11 MEI 1998 MOEDERDAG - 13 MEI 1998 FOTOLIJST - 13 MEI 1998 ROODKAPJE - 13 MEI 1998 AMSTERDAM ARENA - 13 MEI 1998 LEIDERSCHAP TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA RUUD VAN DER ZALM VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 13 MEI 1998 'THE STALKER' TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 14 MEI 1998 KOK AU VIN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 14 MEI 1998 A MI MANERA - 14 MEI 1998 NIEUWE START TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 14 MEI 1998 WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM - 16 MEI 1998 'STALKING' TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 16 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER M.A. VAN GAAL VAN D66 - 17 MEI 1998 VREDE VAN MUNSTER - 18 MEI 1998 BELEIDSPLAN/095000 - AQ 588.096 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM IN BELGIË - 18 MEI 1998 AMELISWEERD TER ATTENTIE VAN DE HEER KEES DE KAT IN BILTHOVEN - 18 MEI 1998 GRAAF FLORIS - 18 MEI 1998 ERNSTIGE UITLATINGEN VAN EEN GEWAARDEERDE COLLEGA - 19 MEI 1998 CREATIVITEIT TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 19 MEI 1998 HETE KOHLE - 20 MEI 1998 RECHERCHEONDERZOEK TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 22 MEI 1998 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH - 22 MEI 1998 HEMELVAART - 22 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66 - 24 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66 - RESERVERING TER ATTENTIE VAN DE GAWAN STICHTING IN HET KADER VAN 350 JAAR VREDE VAN MUNSTER - 25 MEI 1998 DE PAARSE VLINDER EN HET BLAUWE LICHT - 26 MEI 1998 DE BASTAARD - 26 MEI 1998 HART VAN NEDERLAND - 27 MEI 1998 KENTEKENS - 27 MEI 1998 DODENHERDENKING TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 28 MEI 1998 MISSIE TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 MEI 1998 MISSIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 29 MEI 1998 MACHTSVERSCHUIVINGEN

JUNI 2 JUNI 1998 DE VIJFDE ROOS - 2 JUNI 1998 UW BRIEF VAN 28 MEI 1998 TER ATTENTIE VAN DRS LOEK HERMANS - 3 JUNI 1998 VERANDERINGEN - 4 JUNI 1998 PUBLIKATIE TER ATTENTIE VAN UITGEVERIJ BOSCH & KEUNING - 4 JUNI 1998 GELOVEN - 4 JUNI 1998 ONTROEREND GOED - 4 JUNI 1998 CERVANTES TRAVELS - 5 JUNI 1998 REISPROGRAMMA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 5 JUNI 1998 VOORBIJ HET WOORD - 5 JUNI 1998 STEUNBETUIGING AAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO - 5 JUNI 1998 JAARDONNATIE 1998 (3) TER ATTENTIE VAN HET WERELD NATUUR FONDS - 5 JUNI 1998 FUNDRAISING TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD - 5 JUNI 1998 BLOEDVERWANTSCHAP TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 5 JUNI 1998 BASISONDERWIJS TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN - 6 JUNI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (9) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT - 7 JUNI 1998 BINGO - 8 JUNI 1998 CONCERT FOR LIFE - 9 JUNI 1998 WAT BEZIELT... - 10 JUNI 1998 SPONSORING TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD (FRIESLAND) - 10 JUNI 1998 YIN EN YANG - 10 JUNI 1998 BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 10 JUNI 1998 UW BRIEF VAN 9 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN MR DRS FRITS BOLKESTEIN - 11 JUNI 1998 GRANADA TER ATTENTIE VAN DON QUIJOTE INTERNATIONALE TAAL STUDIES - 11 JUNI 1998 SPONSORING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 12 JUNI 1998 HET GEHEIM VAN UTRECHT - 12 JUNI 1998 BOEMELTREIN, EVENEENS TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 13 JUNI 1998 INTUÏTIE - 13 MEI 1998 BERICHTGEVING AAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 14 JUNI 1998 CARDIFF - TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 15 JUNI 1998 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD - 15 JUNI 1998 DAVID FROST - 16 JUNI 1998 WERELDKAMPIOENSCHAP - 17 JUNI 1998 STARTER VAN HET JAAR - 17 JUNI 1998 CONSTATER UNE RESSEMBLANCE - 17 JUNI 1998 ROUTEBESCHRIJVING NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN DE HEER CHRIS VAN DER KNAAP - 18 JUNI 1998 ITALIA, ITALIA - 19 JUNI 1998 FERGIE - 19 JUNI 1998 VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN MIJN FRANSTALIGE BELEIDSMEDEWERKER - 20 JUNI 1998 SLOTDAG - 21 JUNI 1998 TICKETS - 21 JUNI 1998 SUMMERTIME - 21 JUNI 1998 ONTVANGSTBEVESTIGING VAN BRIEF D.D. 19 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER THOM DE GRAAF VAN D66 - 22 JUNI 1998 KAMPIOENSELFTAL - 23 JUNI 1998 ENGLAND - 24 JUNI 1998 MACHTSVERHEFFEN - 24 JUNI 1998 CREATIEF PROJECT - 25 JUNI 1998 SPONSORING (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD - 25 JUNI 1998 DE BUNGALOW - 26 JUNI 1998 MACHADO TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN AKTIEF REIZEN - 26 JUNI 1998 CERVANTESPLAN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - 26 JUNI 1998 EENHEID, RECHT EN VRIJHEID - 27 JUNI 1998 LOVERS - 27 JUNI 1998 VLIEGEREN - 27 JUNI 1998 FRANSE WEKEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF - 27 JUNI 1998 VERMISTE SROC'ER - 30 JUNI 1998 KEIZERIN ELIZABETH - 30 JUNI 1998 ARANJUEZ TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN

JULI 1 JULI 1998 KEIZERIN ELIZABETH TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN VORSTEN - 1 JULI 1998 PAUL RIEGEN - 1 JULI 1998 PETER JONES - 1 JULI 1999 54791 - 2 JULI 1998 HUWELIJKSREIS - 2 JULI 1998 RAAD VAN BESTUUR - 3 JULI 1998 LAZARUS - 3 JULI 1998 FINANCIEEL ECONOMISCH DIRECTEUR - 5 JULI 1998 KEUZEPROCES - 5 JULI 1998 PRESIDENT -6 JULI 1998 VORDERING TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE WIJK BIJ DUURSTEDE - 6 JULI 1998 VERZOEK OM ONDERSTEUNING AAN DE VOORZITTER VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN - 6 JULI 1998 SPAANSE LES TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 6 JULI 1998 REÜNIE SROC - 7 JULI 1998 HALVE FINALE - 7 JULI 1998 SAINT DENNIS - 8 JULI 1998 FOUTJE - 8 JULI 1998 HISTORISCHE DAG - 9 JULI 1998 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 9 JULI 1998 THE POWER OF SUNFLOWER - 9 JULI 1998 VAN MIERLO - 10 JULI 1998 CANTERBURY TALES - 11 JULI 1998 NEUDE 30C TER ATTENTIE VAN RECTOR IR H.C. MULDER VAN INSTITUUT BLANKESTIJN TE UTRECHT - 11 JULI 1998 LIEFDE IS DE REKENING BETALEN ALS HIJ BLUT IS - 11 JULI 1998 POPPETJES - 13 JULI 1998 KORT GEDING - 13 JULI 1998 VIVE LA FRANCE - 16 JULI 1998 KAAGWEEK - 17 JULI 1998 LADY JANE - 17 JULI 1998 EUROPEES ONDERWIJSSYSTEEM TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER IN DE FRANSE TAAL - 18 JULI 1998 VERZOEK OM RECTIFICATIE TER ATTENTIE VAN MEVROUW WILMA NANNINGA - 18 JULI 1998 JE ETEN VERGETEN - 18 JULI 1998 FOLLOW UP - 20 JULI 1998 HARTEN ZEVEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 21 JULI 1998 DISSERTATIE - 21 JULI 1998 ZONSONDERGANG - 22 JULI 1998 ZONSOPKOMST - 23 JULI 1998 CERVANTES AIR - 24 JULI 1998 BAAK - 27 JULI 1998 HET BLIJE NIEUWS - 27 JULI 1998 BEKOSTIGING CERVANTES PROJECT - 27 JULI 1998 STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 JULI 1998 HOT NEWS - 28 JULI 1998 BAAKBERICHT TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 31 JULI 1998 BAAK À LA CARTE

AUGUSTUS - 1 AUGUSTUS 1998 KLANTNUMMER: 2.559.92 TER ATTENTIE VAN DE JURIDISCHE AFDELING VAN GOLDINA TE ECHT - 1 AUGUSTUS 1998 CANDLE IN THE WIND - 2 AUGUSTUS 1998 EASY START - 2 AUGUSTUS 1998 CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM - 3 AUGUSTUS 1998 SUNFLOWER POWER - 4 AUGUSTUS 1998 JAARVERSLAG TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN AIR HOLLAND - 4 AUGUSTUS 1998 PAARS MET ORANJE - 5 AUGUSTUS 1998 M484 KKG - 5 AUGUSTUS 1998 QUEEN ELIZABETH - 6 AUGUSTUS 1998 HENLEY - 7 AUGUSTUS 1998 SCHOTLAND - 7 AUGUSTUS 1998 SCHIPHOL PROJECT II TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TÓTH - 8 AUGUSTUS 1998 BANAAN ROYALE - 9 AUGUSTUS 1998 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1998 - 10 AUGUST 1998 YOUR REFERENCE 240 67551 27448 A ON BEHALF OF MR G.P. MITCHELL HM INSPECTOR OF TAXES - 10 AUGUSTUS 1998 DUAL RESIDENT COMPANY QUESTIONNAIRE TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 10 AUGUSTUS 1998 SPECULEREN - 11 AUGUSTUS 1998 ZONNESTRALEN - 11 AUGUSTUS 1998 HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR - 12 AUGUSTUS 1998 SAMENWONEN - 13 AUGUSTUS 1998 NOUS MAINTIENDRONS (1) - 14 AUGUSTUS 1998 NOUS MAINTIENDRONS (2) WIJ ZULLEN HANDHAVEN - 15 AUGUSTUS 1998 SILVER SERAPH - 16 AUGUSTUS 1998 MISS LEGS - 17 AUGUSTUS 1998 OP REIS - 17 AUGUSTUS 1998 REISSCHEMA - 17 AUGUSTUS 1998 STARTER VAN HET JAAR TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 AUGUSTUS 1998 UW BEDANKBRIEF (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 AUGUSTUS 1998 DIANARAMA - 19 AUGUSTUS 1998 WINDSOR ESTATE IN PARIS - 20 AUGUSTUS 1998 DOWNSIZEN - 21 AUGUSTUS 1998 NIEUWE WONING - 21 AUGUSTUS 1998 DE DOORZETTER TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR - 21 AUGUSTUS 1998 DE DOORZETTER TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER - 22 AUGUSTUS 1998 ORANJE KAVIAAR - 22 AUGUSTUS 1998 VILLA FELDERHOF TER ATTENTIE VAN DE HEER RIK FELDERHOF - 23 AUGUSTUS 1998 BELEGGEN OP DE BABYBEURS - 24 AUGUSTUS 1998 BEKENTENIS AAN LIESBETH HALBERTSMA - 25 AUGUSTUS 1998 VERTROUWEN - 26 AUGUSTUS 1998 ELISABETH MACH AUF MEIN ENGEL - 26 AUGUSTUS 1998 DAMMEN - 27 AUGUSTUS 1998 ENQUÊTE - 27 AUGUSTUS 1998 KENNISGEVING AAN DRS P. OTTENHOFF - 28 AUGUSTUS 1998 D-DAY DOMINO - 28 AUGUSTUS 1998 NIEUWE MISSIE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF - 29 AUGUSTUS 1998 OOGSTEN - 30 AUGUSTUS 1998 ERFENIS - 31 AUGUSTUS 1998 ULTIMATUM T.A.V. DRS E.H. HALBERTSMA - 31 AUGUSTUS 1998 DEADLINE T.A.V. DRS P. OTTENHOFF

SEPTEMBER 1 SEPTEMBER 1998 ZELFONDERZOEK - 2 SEPTEMBER 1998 VRAGEN PR - 3 SEPTEMBER 1998 MR RIGHT - 4 SEPTEMBER 1998 ROSE GARDEN - 5 SEPTEMBER 1998 GEVEN EN NEMEN - 7 SEPTEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE HEER D. SCHURINK TE UTRECHT - 7 SEPTEMBER 1998 JOINT VENTURE - 8 SEPTEMBER 1998 WILLIAM - 9 SEPTEMBER 1998 DANK AAN DE REDACTIE VAN BEAU MONDE TE HOOFDDORP - 9 SEPTEMBER 1998 BEAU MONDE - 10 SEPTEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT - 10 SEPTEMBER 1998 WIN WIN STRATEGY - 10 SEPTEMBER 1998 VIS SCHOONMAKEN TER ATTENTIE VAN DRS. PETER OTTENHOFF - 11 SEPTEMBER 1998 CAESAR - 13 SEPTEMBER 1998 IVO - 14 SEPTEMBER 1998 CHRISTINA - 15 SEPTEMBER PRINSJESDAG 1998 - 16 SEPTEMBER 1998 TROONREDE 1998 - 17 SEPTEMBER 1998 MONDRIAAN - 18 SEPTEMBER 1998 GATEN IN DE PAARSE SOKKEN STOPPEN - 18 SEPTEMBER 1998 LAST WILL ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES - 18 SEPTEMBER 1998 LETTER TO THE PRINCE OF WALES ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM - 18 DE SEPTIEMBRE DE 1998 FELICITACIONES A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO - 19 SEPTEMBER 1998 UW BEDANKBRIEF (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 SEPTEMBER 1998 TEATRO CERVANTES - 19 SEPTEMBER 1998 CERVANTESPROJECT TER ATTENTIE VAN DR PETER JAN SLAGTER - 19 SEPTEMBER 1998 HARTEN TROEF - 20 SEPTEMBER 1998 HARTEWENS - 21 SEPTEMBER 1998 GEZONDHEID - 21 SEPTEMBER 1998 FINANCIËLE TRANSACTIES - 22 SEPTEMBER 1998 STRIJDVAARDIGHEID - 23 SEPTEMBER 1998 STUDIEFINANCIERING TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE ECHTGENOTE - 23 SEPTEMBER 1998 UITNODIGING AAN LIESBETH HALBERTSMA - OPROEP AAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET PAND NEUDE 30 TE UTRECHT - 24 SEPTEMBER 1998 FAMILIEBERICHTEN - 24 SEPTEMBER 1998 THE ANGEL ON THE BRIDGE- 25 SEPTEMBER 1998 ANNUAL RETURN (2) ON BEHALF OF MRS. J. LLEWELLYN OF COMPANIES HOUSE CARDIFF - 25 SEPTEMBER 1998 JAARCIJFERS 1997 (1) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 25 SEPTEMBER 1998 VUURWERK 1998 - 25 SEPTEMBER 1998 HET GEHEIM - 29 SEPTEMBER 1998 DAILY MAIL - 29 SEPTEMBER 1998 DANK AAN DE HEER THEO DE KLEIN IN UTRECHT - 30 SEPTEMBER 1998 VOORUITBLIKKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER HARM WESSELS IN HOLWIERDE-NANSUM IN DE PROVINCIE GRONINGEN - 28 NOVEMBER 1998 TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD IN DE PROVINCIE FRIESLAND - 30 SEPTEMBER 1998 NIEUW EUROPA - 31 SEPTEMBER 1998 CLOUD 9

OKTOBER 4 OKTOBER 1998 SMART - 5 OKTOBER 1998 SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 5 OKTOBER 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE - 6 OKTOBER 1998 NOOTJE - 6 OKTOBER 1998 REKENINGNUMMER 2445588 TER ATTENTIE VAN DE HEER S. ROEKALEA VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE UTRECHT - 7 OKTOBER 1998 WATERMANAGEMENT - 7 OKTOBER 1998 HAARZUILENS - 8 OKTOBER 1998 VERMISSING TER ATTENTIE VAN MEVROUW JOKE VERSTEGEN TE UTRECHT - 8 OKTOBER 1998 DOOR DIK EN DUN - 8 OKTOBER 1998 AANMELDING TER ATTENTIE VAN DE VRIENDEN VAN DE STICHTING PART-INVEST - 9 OKTOBER 1998 IN DE WOLKEN - 9 OKTOBER 1998 THIERRY - 9 OKTOBER 1998 UITNODIGING AAN THIERRY BARON VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT VAN DE HAAR - 12 OKTOBER 1998 INTIMI

13 OKTOBER 1998 SCHOT IN DE ROOS - 13 OKTOBER 1998 MONDRIAAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

14 OKTOBER 1998 ZALM - 15 OKTOBER 1998 HARTEWENS - 15 OKTOBER 1998 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION TER ATTENTIE VAN THIERRY BARON VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT VAN DE HAAR - 16 OKTOBER 1998 SO, UND JETZT EIN BAVARIA - 17 OKTOBER 1998 BUSINESSPLAN CONTEST TER ATTENTIE VAN DRS H. VAN DEN BROEK VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 18 OKTOBER 1998 STERREN - 18 OKTOBER 1998 DE VIJFDE ZUIL - 20 OKTOBER 1998 STERRENSLAG - 21 OKTOBER 1998 DANK AAN MEVROUW J. DE KLEIN IN UTRECHT - 21 OKTOBER 1998 LEO - 21 OKTOBER 1998 OP REIS - 22 OKTOBER 1998 ELIZABETH - 23 OKTOBER 1998 HABANANANDA - 26 OKTOBER 1998 CHILI CON CARNE - 27 OCTOBER 1998 BALANCE SHEET ON BEHALF OF COMPANIES HOUSE IN CARDIFF - 27 OKTOBER 1998 JAARCIJFERS 1997 (2) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE - 27 OKTOBER 1998 CERVANTES MANAGEMENT GROEP - 28 OKTOBER 1998 ONS POLDERMODEL - 28 OKTOBER 1998 VERHUIZEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS EN DISTRICTLEIDER UTRECHT-NIEUWEGEIN - 29 OKTOBER 1998 DAVIES - 30 OKTOBER 1998 DROMEN

NOVEMBER 4 NOVEMBER 1998 BIJZONDERE UITNODIGING - 6 NOVEMBER 1998 PARALLELBOULEVARD - 7 NOVEMBER 1998 INZAKE ANTHONY JULIUS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 9 NOVEMBER 1998 LEGAL AFFAIRS - 9 NOVEMBER 1998 ELTON JOHN - 10 NOVEMBER 1998 PRINS FILIP - 10 NOVEMBER 1998 PRALINEKES - 11 NOVEMBER 1998 WIJ JOHANNES - 12 NOVEMBER 1998 SCHITTERING VAN SPANJE TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 NOVEMBER 1998 SCHITTERING VAN SPANJE - 13 NOVEMBER 1998 CITY OF GLASS - 13 NOVEMBER 1998 GEHEUGENTRAINING TER ATTENTIE VAN DE OPTIMIST IN UTRECHT - 16 NOVEMBER 1998 KASTEEL TERWORM TER ATTENTIE VAN DE HEER F.J. (FREEK) VAN DER VALK TE HEERLEN - 16 NOVEMBER 1998 FAITHFUL HOUND - 16 NOVEMBER 1998 FEITEN, GEEN MENINGEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS EN DISTRICTLEIDER UTRECHT-NIEUWEGEIN - 17 NOVEMBER 1998 WWW.CERVANTES.NBLEW - 18 NOVEMBER 1998 JOHN TALEN - 18 NOVEMBER 1998 HALBERTSMA PALLETS - 19 NOVEMBER 1998 CHAPEAU - 19 NOVEMBER 1998 OVERLEG - 20 NOVEMBER 1998 JUMPING AMSTERDAM - 20 NOVEMBER 1998 FRANCE ROYALE - 21 NOVEMBER 1998 VRIENDSCHAP - 22 NOVEMBER 1998 IN DE ZEVENDE HEMEL - 23 NOVEMBER 1998 HBR 001 - 23 NOVEMBER 1998 IF.... THEN - 24 NOVEMBER 1998 KERSTMIS 1998 - 24 NOVEMBER 1998 TERWORM - 25 NOVEMBER 1998 CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM (1) TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DRS H. BLANKERT VAN DE WERKGEVERSVERENIGING VNO-NCW - 25 NOVEMBER 1998 SLEUTEL NUMMER 14 - 26 NOVEMBER 1998 DESCANSA - 27 NOVEMBER 1998 TIJDELIJK WERK - 28 NOVEMBER 1998 ARGENTINIË TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN HET MANAGEMENT CENTRUM DE BAAK TE NOORDWIJK - 28 NOVEMBER 1998 CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM (2) TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN - 28 NOVEMBER 1998 KLEUR BEKENNEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR - 30 NOVEMBER 1998 UW KENMERK 68187038 TER ATTENTIE VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE UTRECHT - 30 NOVEMBER 1998 WONEN IN WEELDE

DECEMBER 1 DECEMBER 1998 DUWTJE IN DE RUG TER ATTENTIE VAN DMD HUIS & COMFORT - 1 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 2 DECEMBER 1998 GEBELGD - 3 DECEMBER 1998 WELKOM TER ATTENTIE VAN DRS HANS BLANKERT NA ZIJN HANDELSMISSIE NAAR ARGENTINIË - 3 DECEMBER 1998 GOODWILL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 4 DECEMBER 1998 ST-96-DS - 5 DECEMBER 1998 GENERATIEKLOOF - 5 DECEMBER 1998 JAN STEEN - 5 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF - 7 DECEMBER 1998 IN ALKMAAR BEGINT DE VICTORIE - 8 DECEMBER 1998 ALCALÁ DE HENARES - 9 DECEMBER 1998 APPELTJE VOOR DE DORST - 10 DECEMBER 1998 DE HOOFDPRIJS - 11 DECEMBER 1998 TORREMOLINOS TER ATTENTIE VAN DE HEER DICK SCHURINK IN UTRECHT - 11 DECEMBER 1998 BEZWAARSCHRIFT TER ATTENTIE VAN DE INFORMATIE BEHEER GROEP - 11 DECEMBER 1998 IMPERIAL WHITE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 11 DECEMBER 1998 NIEUWE BAAN - 11 DECEMBER 1998 DE RODE KAT - 11 DECEMBER 1998 UW BRIEF VAN 8 DECEMBER 1998 TER ATTENTIE VAN ZILVEREN KRUIS VERZEKERINGEN TE NOORDWIJK AAN ZEE - 12 DECEMBER 1998 TOEKOMSTPERSPECTIEF - 14 DECEMBER 1998 WEEKEND - 15 DECEMBER 1998 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK TE AMSTERDAM - 15 DECEMBER 1998 DE BLAUWE HOED TER ATTENTIE VAN MEVROUW J. OLIVIER TE ARNHEM - 15 DECEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE HEER JACQUES VAN DER ENT IN WILP - 15 DECEMBER 1998 NEW LONDON CHORALE - 15 DECEMBER 1998 DE BAKENS VERZETTEN - 16 DECEMBER 1998 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE SECTIE SPAANS VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN - 16 DECEMBER 1998 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 17 DECEMBER 1998 BENOEMING - 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX - 20 DECEMBER 1998 VORSTELIJKE ZAKEN - 21 DECEMBER 1998 NEW YEARS EVE - 22 DECEMBER 1998 VOORUITBLIKKEN - 22 DECEMBER 1998 CORTHEA - 23 DECEMBER 1998 ONTBIJTMUZIEK - 28 DECEMBER 1998 BEVESTIGING BEZWAARSCHRIFT AAN DE INFORMATIE BEHEER GROEP IN GRONINGEN - 28 DECEMBER 1998 KERSTMIS 1998 - 29 DECEMBER 1998 NIEUW JAAR 1999 - 29 DECEMBER 1998 LADIES' NIGHT - 29 DECEMBER 1998 SCHADEAFHANDELING TER ATTENTIE VAN POSTBANK N.V. TE LEEUWARDEN - 29 DECEMBER 1998 MAHLER - 30 DECEMBER 1998 JAARAFSLUITING - 30 DECEMBER 1998 FIRST DAY COVER - 31 DECEMBER 1998 CHAMPAGNE - 31 DECEMBER 1998 HAPPY NEW YEAR - 31 DECEMBER 1998 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER DRS LOEK HERMANS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1999

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN