CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 2003

JANUARI 2003: 22 JANUARI 2003 CONTABILIDAD AEPE BENELUX - 26 JANUARI 2003 TISCALI/CWZ TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL

FEBRUARI 2003: 5 FEBRUARI 2003 ANNUAL ACCOUNTS, INSTITUTO CERVANTES LTD (2) TER ATTENTEI VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE OP CYPRUS - 5 FEBRUARI 2003 CERVANTESONLINE TER ATTENTIE VAN PAUL WILLEM KARIS

MAART 2003: J18 MAART 2003 JAARVERGADERING 2003 VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND TER ATTENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGSTER VAN DE ASOCIACION EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN DE BENELUX - 20 MAART 2003 BEZOEK AAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT - 26 MAART 2003 VERDERE BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

APRIL 2003: 1 APRIL 2003 MAAND VAN DE WAARHEID TER ATTENTIE VAN DE HOOFDREDACTEUR VAN VORSTEN - 4 APRIL 2003 RECHTSPOSITIONELE ZAKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.J. (JOHN) KAPTEIJN VAN DE UNIE - 4 APRIL 2003 SOLDAAT VAN ORANJE II TER ATTENTIE VAN DRS ELIZABETH HENRIËTTE HALBERTSMA - 8 APRIL 2003 HERVATTING WERKZAAMHEDEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA - 10 APRIL 2003 VERMOGENSBEHEER TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 14 APRIL 2003 NIEUW LEIDERSCHAP TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

SEPTEMBER 2003: 3 SEPTEMBER 2003 UW BRIEF D.D. 29-08-2003 AAN PETER-VINCENT SCHULD - 11 SEPTEMBER 2003 GEWEIGERD TER ATTENTIE VAN DE HEER PETER-VINCENT SCHULD IN ZOERZEL BELGIË - 20 SEPTEMBER 2003 AUTEURSRECHTEN TER ATTENTIE VAN DE HEER P.V. SCHULD IN ZOERZEL BELGIË - 28 SEPTEMBER 2003 ZES JAAR LATER TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

OKTOBER 2003: 14 OKTOBER 2003 INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN - 14 OKTOBER 2003 RECHTEN TER ATTENTIE VAN PETER VINCENT SCHULD - 28 OKTOBER 2003 VERVANGEND GSM-TOESTEL TER ATTENTIE VAN KPN MOBILE - 29 OKTOBER 2003 CONTABILIDAD AEPE BENELUX TER ATTENTIE VAN DRS L. FREEVE

NOVEMBER 2003 10 NOVEMBER 2003 ECHTHEIDSVERKLARING RIJBEWIJS TER ATTENTIE VAN DE RIJKSDIENST VAN HET WEGVERKEER AFDELING RIJBEWIJZEN

DECEMBER 2003: 7 DE DICIEMBRE DE 2003 FELICIDADES (2) PARA EL PRÍNCIPE DE ORANGE Y SU SEÑORA ARGENTINA (MENSAJE DE FAX) - 23 DECEMBER 2003 "LAST WILL" TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 24 DECEMBER 2003 MY LADY'S LAST WILL - 30 DECEMBER 2003 NIEUWE WONING TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 2004

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN