CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 2011

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

JANUARI 18 JANUARI 2011 UITNODIGING AAN HERMAN DE KONING - 19 JANUARI 2011 HUTSPOT MET KLAPSTUK - 7 FEBRUARI 2011 OP WEG NAAR VALENTIJNSDAG 2011 - 11 FEBRUARI 2011 HAPPY VALENTINE! - 24 MAART 2011 POST UIT NEW YORK TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 31 MAART 2011 WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN

FEBRUARI 7 FEBRUARI 2011 OP WEG NAAR VALENTIJNSDAG 2011 - 11 FEBRUARI 2011 HAPPY VALENTINE!

MAART 24 MAART 2011 POST UIT NEW YORK TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 31 MAART 2011 WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND

APRIL 14 APRIL 2011 UW ZENDING 2-001-10-05 7320 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN HET NEDERLANDSCHE MUNTENHUIS

MEI 11 MEI 2011 DAILY EXPRESS - 14 MEI 2011 DE BAAK AAN DE ZUIDKUST TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 14 MEI 2011 OP WEG NAAR SOESTDIJK

JUNI 18 JUNI 2011 GESPREK MET DE VOORZITTER VAN LEVENDE TALEN TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 18 JUNI 2011 BEZOEKVERSLAG 17 JUNI 2011 TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN

JULI ZATERDAG 2 JULI 2011 PALEIS SOESTDIJK TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - ZATERDAG 2 JULI 2011 BEZOEK AAN VELP - 21 JULY 2011 P.O. BOX 689 UTRECHT ON BEHALF OF HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM - VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHT AAN MIJN SUPER-DL - VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHT AAN LIESBETH HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN DE ADJUDANT-GENERAAL VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN - VRIJDAG 22 JULI 2011 BERICHTGEVING AAN H. MORSINK TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 23 JULI 2011 MANAGEMENTTEAM TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

AUGUSTUS 3 AUGUSTUS 2011 N.A.V. UW SCHRIJVEN VAN 20 MEI 2011 TER ATTENTIE VAN DE BANK ING - 3 AUGUSTUS 2011 VERNIEUWING EN INSTANDHOUDING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS - WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2011 VERNIEUWING BENELUX-REGISTRATIE - 6 AGOSTO 2011 VÍDEOS DE CUENCA, BELMONTE, MOTA DEL CUERVO Y EL TOBOSO

SEPTEMBER MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 VERNIEUWING EN INSTANDHOUDING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES, MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 VERNIEUWING BENELUX-REGISTRATIE TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 OP DE HOOGTE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 2012

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN