INSTITUTO CERVANTES BENELUX INGLATERRA Y GALES

INSTITUTO CERVANTES BENELUX LTD, CERVANTES EMPLEO, CERVANTES MANAGEMENT GROUP, CERVANTES ASESORAMIENTO, VIAJES CERVANTES, CERVANTES SERVICIOS DE TRADUCCIÓN , CERVANTES SERVICIOS DE INTÉRPRETES, CERVANTES RELACIONES PÚBLICAS, CERVANTES TELECOM (PLAN DE EMPRESA), EDICIONES CERVANTES O SEA CERVANTES PUBLISHING, CERVANTES ESPAÑOL EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA, CERVANTES ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL NORTE, CERVANTES ENTERPRISES, REALES LÍNEAS AÉREAS CERVANTES, TECNOLOGÍAS CERVANTES, CERVANTESONLINE, CERVANTES PRODUCCIONES, CERVANTES SEGUROS, NH HOTELES CERVANTES, BANCO CERVANTES SANTANDER, CLUB DE FÚTBOL FC CERVANTES, ESTADIO PRINCESA DIANA, CERVANTES TELEVISIÓN, CERVANTES INMOBILIARIA (ESPAÑOL).

Instituto Cervantes. Libreros, 23. ALCALÁ DE HENARES Director Sr. Don Nicolás Sánchez Albornoz. Secretario General Sr. Don Juan A. Gimeno Ullastra.

Doelstellingen gesprek 18 mei
* Participatie in het College van Advies
* Problema: 2 institutos con el mismo nombre en la Benelux: Presupuesto para una posible solución: division del mercado a través de un Contrato de Colaboracion detenidamente verificado jurídicamente: Cervantes Alcalá se abstiene de cursos para empresariales.
* Private-Public Partnership
* Financiële steun Spaanse overheid
* Suggesties voor verdere interessante contacten in Madrid

Maandag 18 mei 1992, Alcalá de Henares

De geboorteplaats van Miguel de Cervantes. Historische ontmoeting met Don Juan Gimeno, secretaris generaal van het Spaanse Instituto Cervantes. Don Juan kwam 20 minuten later dan afgesproken. Hij had een onverwachte bijeenkomst in Madrid. Heeft zich tot drie keer toe hiervoor verontschuldigd. Wij zijn tot samenwerking overeengekomen. Het Instituto Cervantes zal participeren in Cervantes Benelux door middel van een afvaardiging in het College van Advies. Hierin zal waarschijnlijk de heer Gimeno van de Casa de España te Utrecht namens het Spaanse instituut plaatsnemen. Een probleem vormt nog de naam Cervantes. Instituto Cervantes is op termijn ook van plan de bedrijvenmarkt te bewerken.

Strategische atweging: d.m.v. vertegenwoordiging in Nederlands adviescollege positioneert Spanje zich sneller in de Nederlandse markt. Thans dienen Nederlandse belangen een rol te gaan spelen. Dit thema bespreekbaar maken op Nederlandse ambassade.

De voorgenomen gesprekspunten zijn niet geheel aan de orde gekomen aangezien Cervants Alcalá een eigen vertegenwoordiger in Nederland heeft waarmee rechtstreeks onderhandeld kan worden. Ik zal niet snel afzien van de naam "Instituto Cervantes", hier dient een behoorlijke compensatie tegenover te staan, waaronder als eerste eis dat Instituto Cervantes Alcalá zich niet op de bedrijvenmarkt begeeft. In dat geval zou de naam gewijzigd kunnen worden in "Erasmo y Cervantes", of "Cervantes". Een ander alternatief zou zijn dat Instituto Cervantes Benelux als afzonderlijke business-unit in de Spaanse Cervantes-organisatie zou worden ingeschoven, waarbij "Benelux" haar eigen produkt kan handhaven zonder concurrentie van de andere sector. Verdeling:

"Alcalá": culturele component: - lezingen over literatuur, geschiedenis - taalcursussen aan particulieren

" Benelux ": bedrijfsmatige component: - intensieve trainingen Spaans voor ondernemers - trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. marketing - adviezen aan ondernemers die in Spanje willen starten - bedrijfsbezoeken.

Voordat het gesprek met de heer Gimeno in Nederland plaatsvindt zal ik eerst een gesprek voeren met G. van Amstel m.b.t. de juridische mogelijkheden om de Spanjaarden even op non-actief te houden in Nederland. Vooralsnog worden de cursussen voor het DELES in Nederland normaal gestart in september. Docenten: José van Abel, Ank Bulder en Maribel Salinas. Deze drie dames zal ik voorstellen een werkgroep te vormen voor de uitvoering van het programma.

Belangenafweging Nederland-Spanje

De Nederlandse ambassade behartigt de belangen van Nederland. "Cervantes Benelux" wordt een organisatie die de belangen van de Nederlandse ondernemers in Spanje gaat behartigen: rendementsverbetering bij de marktpenetratie. Het voornaamste doel t.a.v. de Nederlandse bedrijven is beperking van de begininvestering door voorkomen van veel gemaakte fouten. Voorkomen dient te worden dat het Spaanse Instituto Cervantes eerder operationeel wordt in Nederland dan Cervantes Benelux.

Tactiek: participatie in College van Advies in principe toezeggen; doorgaan met ontwikkeling en operationalisering Cervantes Benelux; overleg met Cervantes Spanje openhouden; ontwikkeling Cervantes Spanje afremmen; voorsprong in tijd nemen; datum toetreding Cervantes Spanje vaststellen; fusiebesprekingen openen.

16 DE JULIO DE 1992 CARTA A DON JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES

20 MEI 1992 CERYSE MADRID

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN