INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Nijmegen, 1 juli 1994 Beste Tjitse, Ik ontving je boodschap op mijn telefoonbeantwoorder. Ik had me op het weekend met jou verheugd en mij er goed op voorbereid er iets goeds van te maken en in eerste instantie met jou van gedachten te wisselen over het thema vriendschap. Ik realiseer me dat ik je met een probleem heb laten zitten, maar dat probleem zat er natuurlijk aan te komen, gezien de condities waaronder ik jou mijn ondersteuning heb toegezegd. Ik vind het onheus dat je mij nu laat weten dat het misschien beter was geweest als ik jou niet van de leugen van José in de PLV in kennis had gesteld. Je hebt mij voortdurend geschreven dat je niet begreep dat ik niet van jouw cursusverwijdering op de hoogte was. Ten gevolge van jouw voortdurend doorvragen ben ik de notulen gaan bestuderen en jij hebt vervolgens de conclusie getrokken dat jij de persoon moest zijn die verzocht zou worden zich uit de opleiding terug te trekken. Ik had en heb daarmee een probleem, waarvan ik je deelgenoot heb gemaakt. Ik vertrouw erop dat je dit probleem zorgvuldig oplost. Ik respecteer jouw beslissing om elkaar een tijdje los te laten. Het is ook goed voor mijn eigen rust, maar ik hecht wel grote waarde aan het zover mogelijk op elkaar afstemmen van elkaars behoeftes. Mij is door mijn omgeving thans te verstaan gegeven dat ik 'low profile' dien te blijven. Nederland is niet gebaat bij een explosieve situatie en ik natuurlijk ook niet. Ik vertrouw erop dat je in de geest van onze samenwerking blijft opereren, eerst het probleem met de Sociale Dienst en de gemeente Groningen oplost en we nadien onze gezamenlijke lijn weer kunnen oppakken. Mocht je alsnog behoefte hebben dat ik naar Groningen kom in dit weekend, dan laat het maar weten. Ik hecht aan het maken van tweezijdige afspraken. Dit geldt ook t.a.v. jouw scenarioplanning. Hartelijke groet.

9 JULI 1994 MERKWAARDIGE GEBEURTENISSEN DIE MIJ TEN DEEL ZIJN GEVALLEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN