INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Nijmegen, 16 augustus 1994 Beste Tjitse, Ik zond vandaag een brief aan degene over wie we niet meer zouden spreken. Ik vind het echter van belang dat je op de hoogte bent van de informatie t.a.v. jou. Naast o.m. mijn persoonlijke gelukwensen heb ik haar geschreven: "Je bent op de hoogte van mijn contact met de heer Breuker uit Groningen. Jouw bezorgdheid om mijn gezondheid heb ik zeer op prijs gesteld alsmede je bereidheid om in Nijmegen in het Sint Radboudziekenhuis een gesprek over mij te voeren. Van de heer Breuker ontving je over mij een brief d.d. 4 juni 1994. Ik bevestig de juistheid van de inhoud van dit schrijven. De bedreigende situaties zijn nog niet afgenomen. Ik neem mij voor jou hierover te berichten zodra dit probleem is opgelost. Ik heb begrepen dat er tussen jou en de heer Breuker, met wiens problematiek ik zeer begaan ben, een spanningsveld bestaat. Ik ben van mening dat dat een probleem betreft tussen hem en jou. Het lijkt mij wel een goede zaak als jullie beiden dat spanningsveld kunnen wegnemen. P.S. Ik heb de heer Breuker ervan in kennis gesteld dat ik jou heden een brief heb verzonden. Het is uiteraard jouw eigen verantwoordelijkheid om hem al of niet over de inhoud van dit schrijven mededelingen te doen. Uitsluitend dit P.S. heb ik aan hem medegedeeld alsmede de inhoud van de tekst "Je bent op de hoogte van mijn contact met de heer Breuker uit Groningen.......kunnen wegnemen". Hartelijke groet.

20 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN