INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

Nijmegen, 3 april 1996 Beste Tjitse, Ik bevestig de goede ontvangst van je kaartje van gisteren. Even in het kort mijn reactie. 1. Ik ben uiteraard wel zaken vergeten, hetgeen naar mijn idee hoofdzakelijk het gevolg is van het 'geneesmiddel' Tegretol dat ik begin mei 1993 op last van het RIAGG/dienst 'Slachtofferhulp' te Nijmegen heb moeten innemen teneinde 'mijn denkproces stil te leggen', alsmede van het 'geneesmiddel' Cisordinol, dat normaliter aan schizofrenie-patienten wordt verstrekt. 2. Ik ben blij met deze uitspraak. 3 (a). Ik ontken niet dat ik heb voorgesteld om samen een boek te schrijven. Integendeel. Het boek betrof echter niet uitsluitend de Baak/Nieuw Elan, maar de gehele markt waarin ik mij bewoog. Die was zeer zeker aan een kritische beschouwing toe. DE ZAAK NIETS BV is daarbij inderdaad de onderliggende casus. Ik keur het echter af dat jij de heer Wilzing hebt geschreven dat het boek slechts over de Baak/Nieuw Elan zou gaan. Verder accoord. 3 (b). De Koninklijke Marechaussee heeft ook een ondersteunende/dienende taak m.b.t. de ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. De Koninklijke Marechaussee zal zich beslist van die taak bewust te zijn. 4. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Ik zou niet weten op welke wijze je hiermee iets onrechtmatigs zou willen aangeven. Je hebt overigens het recht gebruik te maken van alle rechten die onze parlementaire democratie je biedt. 5. Dat lijkt mij een goede zaak. 6. Het is nog maar de vraag of de rechter zal uitmaken of Halbertsma verantwoordelijk is. Staatssecretaris Schmitz is formeel ook verantwoordelijk voor de liquidatie van J. van der Heijden te Alkmaar op 10 april 1993. In Turkije krijgen ze daar levenslang of de doodstraf voor! In Nederland ligt dat waarschijnlijk anders. 7. Thema 'verliefdheid'. Als dat mede de reden voor ontslag is geweest, dan heeft de Baakdirectie formeel juist gehandeld. Ik ontken dit ook niet. Er is wel een zeer lange therapie voor nodig geweest om daar vanaf te komen. Ik heb er dus moeite mee dat je dit steeds weer oprakelt. Ik kan mij dus niet aan de indruk onttrekken dat je dit in je eigen persoonlijke voordeel tracht uit te buiten. 8 (a). Dat lijkt mij een goede zaak. 8 (b). Daar kan ik geen oordeel over geven. Ik heb jou op professionele gronden gemeld dat besluiten van projectleiders in de projectleidersvergadering dienden te worden verantwoord, conform de afspraken die ik met collega Halbertsma had gemaakt. Alle hierbuiten door projectleiders genomen eigenmachtige beslissingen hebben naar de Baak toe geen rechtskracht. 9. Ik beschouw de notulenleugen ook als onacceptabel. Degene die die leugen heeft uitgesproken is daar uiteraard persoonlijk voor verantwoordelijk. Maarten van Traa is ook niet verantwoordelijk voor de meineed van Klaas Langendoen. 10. Ik begrijp niet waarom mijn naam hierbij staat. Jij wil de waarheid en niets dan de waarheid en die heb jij van mij zwart op wit. Ondertekend en wel. Succes. P.S. Aangaande het toegezonden artikel. Ik weet niet wat ik daar mee moet. Ik geloof wel dat die meneer Oltmans een goede advocaat is. Voor zover ik mij kan herinneren heeft hij ooit een proces van Prof. C. van Dam (directeur Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen te Slot ZEIST) op goede gronden gewonnen.

9 APRIL 1996 TWEEDE PAASDAG OP DE WELLENKAMP

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN