INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

Nijmegen, 5 mei 1996 Beste Tjitse, Hartelijk dank voor je brief van 3 mei jl. en de uitnodiging om bij de inaugurele rede van jouw broer Philippus op 31 mei a.s. in Amsterdam aanwezig te zijn. Ik maak graag van deze uitnodiging gebruik. Het thema 'Joost Halbertsma' lijkt mij buitengewoon interessant. Zeker gezien het feit dat hij lange tijd in Deventer als predikant werkzaam is geweest. De in het Nederlands Adelsboek vermelde familie Van der Heyden was in de middeleeuwen heer en meester over het oude Hamaland, dat zich vanuit het Westmunsterland uitstrekte tot de Hanzesteden Deventer, Zutphen en Gendt (Doornenburg). Zij waren vermoedelijk actief in de houthandel op de Oostzee. De godsdienstproblematiek van de Van der Heydens vormt een centraal thema in mijn dissertatie-onderzoek. Opvallend is dat de huidige adellijke familietak tot de Rooms-Katholieke kerk behoort, terwijl Gaspar van der Heyden als grondlegger van de Nederduits Gereformeerde kerk de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de huidige Staat der Nederlanden. Ik ben benieuwd naar Joost Halbertsma's functie. Ik heb inmiddels ook begrepen dat er in Friesland een Halbertsma-instituut is opgericht ten behoeve van de belangenbehartiging van de Friese taal. Nijmegen kent ook een Van der Heijden Instituut, dat gekoppeld is aan de rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit. De Van der Heijdens en hun nazaten hebben binnen de rechtspraak van eeuwenher een belangrijke historische positie verworven. Hartelijke groet en tot 31 mei.

4 JUNI 1996 TERUGBLIK OP 31 MEI 1996

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN