INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

6 november 1996 Betreft: Heintje Davids Kenmerk: ICB/TB961106 Geachte heer Breuker, Naar aanleiding van bijgevoegde kaart deel ik u mede dat ik voornemens ben het Instituto Cervantes Benelux om te zetten in een holding. Daartoe heb ik behoefte aan een aanvangskapitaal van minimaal Hfl. 80.000.000,-. Op 13 september jongstleden heb ik bij de Minister-President dit bedrag gevorderd op basis van mijn declaratie bij de Centrale Recherche Informatiedienst in juli vorig jaar, vermeerderd met de wettelijke rente. Ik ben niet geïnteresseerd in het noemen van namen. U kunt de heer Van Capelle verzoeken zijn bijdrage aan de opbouw van Instituto Cervantes Holding B.V. te leveren conform door mij te stellen criteria. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

29 NOVEMBER 1996 BERICHT VAN ONTVANGST VAN TELEFONISCHE MEDEDELING

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN