INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

Drs T. Breuker GRONINGEN. Datum: 13 mei 1998. Betreft: 'The Stalker'. Kenmerk: JH/TBG980513. Beste Tjitse, Ik bevestig ons telefonisch onderhoud van hedenmorgen. Het doet mij buitengewoon veel deugd dat je een goed gesprek heb gevoerd met mijn Collega Drs Ruud van der Zalm, thans mededirecteur van de Baak, tezamen met mijn Collega's Halbertsma en Starren. Ik heb begrepen dat de heer Van der Zalm mij heeft aangeduid met de term 'stalker' en jij daar blijkbaar een persoonlijke interpretatie aan hebt gegeven. Volgens het handwoordenboek Nederlands-Engels van Van Dale is een 'stalker' iemand die wild besluipt => jager. Dat is een leuke vondst van mijn collega, waarin ik mij wel enigszins kan verplaatsen sinds de uitzendingen van de karaokeshows in juli 1996 vanuit het Gat van Palace te NOORDWIJK onder leiding van Gerard Joling. Gerard heeft daar nog een mooie oranje roos voor ontvangen. Op dat moment is er een nieuwe War of the Roses uitgebroken en ben ik als 'stalker' op jacht gegaan in het Verenigd Koninkrijk totdat ik The Kingmaker ontmoette in Warwick Castle. Zonder inmenging van buitenaf zou ik thans - wellicht - Heer zijn geworden van dat kasteel. Het wordt immers weer hoog tijd dat er wederom een kasteel in de familie komt. Jouw informatie met betrekking tot jouw rechtszaak zie ik met belangstelling tegemoet. Dat neemt niet weg dat mijn standpunt terzake onverkort gehandhaafd blijft. Dat is ook bekend bij de Minister-President. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. J.L. VAN DER HEYDEN Esq. VICE PRESIDENT.

16 MEI 1998 'STALKING'

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN