INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

Drs T. Breuker GRONINGEN. Datum: 4 juni 1998. Betreft: 'Cervantes Travels'. Kenmerk: JH/TBG980604. Beste Tjitse, Aansluitend aan mijn brief 27 MEI 1998 DODENHERDENKING van 27 mei jongstleden kan ik je laten weten dat ik nog iets verder heb nagedacht over de laatste zinsneden uit die brief. "Dank voor je informatie. Zodra je hier een punt achter hebt gezet weet ik wellicht nog wel een leuk project voor jou: het opzetten van een reisorganisatie en een brochure met de titel: In het spoor van Cervantes. Dan kom je wellicht ook nog eens een keer in een Koninklijk Paleis terecht. 'Windsor' is immers al een vertrouwd begrip voor jou." Ik stel je hierbij voor dat jij de directie gaat voeren over het bedrijf 'Cervantes Travels B.V.' als werkmaatschappij van 'Instituto Cervantes Holding Ltd' te Stratford-upon-Avon. Daarbij wordt het jouw taak een brochure te ontwikkelen met de reizen die de eigentijdse 'Cervantes' (ondergetekende) gedurende zijn leven heeft ondernomen, deze reizen te promoten, te verkopen en te leiden. Zo mogelijk uit te besteden. Een eerste taak wordt het aantrekken van Venture capitalists: participerende investeerders die ook bereid zijn om hun schouders onder het bedrijf te zetten. Het basismateriaal kan ik je aandragen. Als bestemmingen denk ik in Spanje aan Valladolid, Salamanca, Ávila, San Lorenzo del Escorial (Paleis van Philips II), Madrid (Palacio de Oriente, Palacio de la Moncloa, Palacio de la Zarzuela), ARANJUEZ (Paleis van Koning Alfonso XIII), Toledo, La Mancha (alle in de Don Quijote genoemde dorpjes en vermeld in mijn reisverslag van 1992), Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada en Alicante. In Frankrijk het Paleis te Versailles. In België het Koninklijk Paleis in Brussel. In Nederland Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden en Paleis Het Loo te Apeldoorn en in Engeland BUCKINGHAM PALACE, KENSINGTON PALACE en HAMPTON COURT PALACE in Londen, Hever Castle in Kent, WINDSOR CASTLE en Frogmore House te Windsor, Henley-upon-Thames, BLENHEIM PALACE, Warwick Castle en Stratford-upon-Avon (voor een bezoek aan het hoofdkantoor). Alle ingrediënten heb ik inmiddels, inclusief foto- en videomateriaal. Jij dient dan wel over een goede computer te beschikken. Ik heb vernomen dat de Baak haar Macintosh-computers van de hand gaat doen. Wellicht kun je nog een goede deal maken met mijn collega's aan de kust. Een financier moet je nu wel kunnen vinden na alle publiciteit die je voor jezelf hebt gemaakt in Stad en Ommelanden. Het lijkt mij daarbij wel wezenlijk dat je dit bedrijf opstart vanuit Utrecht. Ik heb mijn huis thans te koop staan. De makelaar heeft het reeds aangeduid als monumentaal pand. Dat betekent in feite dat dit appartement eigenlijk onbetaalbaar is voor de gemiddelde Nederlander. Zeker gezien het feit dat het huis van Dodi Al-Fayed 400% in waarde steeg nadat hij met mijn partner op reis was gegaan. En dan praten we alleen nog maar over onze sponsor. Wellicht kan de Monumentenzorg het pand voor een goede prijs van mij overnemen, zodat jij het nadien voor een schappelijke prijs kunt huren. Dit is een uitstekende lokatie om Cervantes Travels op te starten in samenwerking met mijn Spaanse collega's hier op het Domplein. Zij zullen het immers een prachtig idee vinden aangezien het ook ten goede komt aan de naamsbekendheid van hún instituut. Daarvoor kunnen ze je wellicht ook kantoorruimte ter beschikking stellen. Ook denk ik dat je een goede medewerking zult krijgen van de redactie van het blad 'Vorsten' en de samenwerkende busonderneming Speedwell in Den Haag. Denk er goed over na. Ik hoop dat je ermee aan de gang gaat, aangezien ik mij heb voorgenomen vanaf 1 september in Spanje te gaan wonen en dan moet de zaak wel draaien. Het is een gouden kans. Ik kan je een netwerk en ondersteuning bieden. Geen salaris, maar dat komt uiteraard wel uit de activiteiten voort. Als voormalig directeur van het reisbedrijf in Canada zul jij uiteraard goed weten hoe je dat moet aanpakken. Een zorgvuldige kosten-baten-analyse vooraf kan leiden tot een goed financieel beleid en een hoog rendement. Ik zie je antwoord met belangstelling tegemoet. Met hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. Johannes L. Floriszn Van der Heyden van den Broek. VICE PRESIDENT.

5 JUNI 1998 BLOEDVERWANTSCHAP

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN