INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

Drs T. Breuker. GRONINGEN. Datum: 31 augustus 1999 Betreft: 'Jakkeraars Proces'. Kenmerk:JH/TBG990831. Beste Tjitse, Nijmegen, dinsdag 31 augustus 1999. Van mijn moeder vernam ik dat je gisteren telefonisch contact met mij hebt gezocht via haar telefoonnnummer. Het is echter verstandiger mij direct te benaderen via mijn GSM-nummer. Nochtans stel ik het zeer op prijs dat je op het "Moment Suprême", exact twee jaar na het afrondende gesprek inzake de participatie van het winkelbedrijf Harrods in het door mij geplande familiebedrijf Van der Heyden/Spencer, hebt getracht contact met mij op te nemen. Het resultaat van de besprekingen rust thans op het zogenaamde "Oval" op het landgoed Althorp, dat wordt beheerd door mijn (beoogde) President uit Kaapstad. De afgelopen tijd heb ik mijn collega Halbertsma terzake gerapporteerd. Dit was één van mijn motieven voor mijn bezoek aan Friesland van vrijdag 6 tot maandag 8 augustus jongstleden. Op zaterdag 7 augustus heb ik nog een fietstocht gemaakt via Stiens. Ik trof er echter niemand thuis. Op het bankje aan de Dokkumer Ee in Bartlehiem raakte ik in gesprek met een hoofdonderwijzer uit Menaldum.

In dat gesprek is de familie Breuker uiteraard ook ter sprake gekomen. Bijgaand tref je een fotocollage van de tijd nadien. Kasteel Terworm bij Heerlen - een voormalig familiekasteel - wordt thans door Freek van der Valk geëxploiteerd op dezelfde wijze als het landgoed "Windsor" te Parijs door onze in 1997 beoogde sponsor. Ik heb begrepen dat je nog volop aan het procederen bent. Dat is een goede zaak. Ik stuur je derhalve bijgaand mijn reader "The Day my Partner died". Dat is vandaag exact twee jaar geleden, zoals je weet. Met hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. JOHN L. VAN DER HEYDEN. Vice President. P.S. Jij bent - ná Drs E.H. Halbertsma - nummer vier die ik deze reader heb bezorgd. CC LH

6 SEPTEMBER 1999 DE BRUILOFT VAN DULCINEA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN