INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Donderdag 21 juni 2001
Dát was het ook, op de Baak in DRIEBERGEN. Maar eerst het nieuws van vandaag. Willem-Alexander en Máxima maken kennis met Kamer Ik hoop dat de continuïteit van de Stichting Cervantes Benelux daarbij ook aan de orde komt. In dat verband had ik vanmorgen een telefonisch onderhoud met Leontine Freeve de Vrijer uit Haaksbergen. Het ziet ernaar uit dat er niet veel docenten uit Nederland en België in Cáceres aanwezig zullen zijn in de week van 22 tot en met 28 juli. Ik dien mijn bestuursverantwoordelijkheden voor de stichting over te dragen alvorens ik mij verder aan de opbouw van de holding kan wijden. Dit teneinde ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er terzake wederom ontwikkelingen.
Elizabeth II leest Troonrede voor Nochtans kunnen alle Britten voor hetzelfde geld in de London Pub in Fuengirola terecht. In de meeste gevallen sluit dit etablissemant om 04.00 uur 'de la madrugada'. Aangaande de Vossenjacht heb ik Her Majesty's echtgenoot al eerder van mijn mening terzake in kennis gesteld: EDUCATION. Daarom ben ik gisteren ook naar Utrecht en DRIEBERGEN gereisd. Vertrek Dukenburg 14.10. Aankomst Utrecht rond 15.00 uur. In de postbus trof ik twee stukken aan van de Baak. De heer J.L. van der Heyden Postbus 689 3500 AR UTRECHT Datum Referentie Doorkiesnummer 13-06-2001 YK/MvdG 07I 369 01 58 Onderwerp Clusterbrochure Human Resource & Arbeidsrelaties Geachte heer Van der Heyden, Bedankt voor uw interesse in onze nieuwe clusterbrochure van Human Resources & Arbeidsrelaties. Onze brochure toont een levendig beeld van onze programma's van HR & AR, mochten deze beelden de behoefte aan meer informatie oproepen dan nodigen we u van harte uit voor onze voorlichtingsbijeenkomst, op 20 juni, van 17.00 uur tot 19.30 uur, in de Baak in DRIEBERGEN. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Jolanda Verdoes (071 369 04 03 of j.verdoes@debaak.nl) of Yvette Kordes (071 369 01 58 /030 272 44 00 of y.kordes@debaak.nl). Als u niet in de gelegenheid bent om op 20 juni aanwezig te zijn, maar u wilt wel meer informatie over onze HR & AR-programma's, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de in de clusterbrochure genoemde telefoonnummers. Indien u ook de antwoordkaart voor de clusterbrochure van Executive Development heeft ingestuurd, dan kunt u deze binnenkort venwachten. Met vriendelijke groet, Marieke van der Giessen. Programma Manager. Dat bleek echter niet meer nodig. Het tweede pakket luidde De heer J.L. van der Heyden Postbus 689 3500 AR UTRECHT Datum Referentie Doorkiesnummer 13-06-2001 YK/JV 071 369 04 03 Onderwerp Voorlichtingsbijeenkomst HR & AR-programma's 20 juni 2001 Geachte heer Van der Heyden, Hierbij bevestigen wij uw aanmelding voor de voorlichtingsbijeenkomst van onze HR & AR-programma's op 20 juni aanstaande. We verwachten u om 17.00 uur in de Baak DRIEBERGEN, Horst 1 te DRIEBERGEN. De bijeenkomst zal tot ongeveer 19.30 uur duren. Tijdens de bijeenkomst zullen er broodjes worden geserveerd. Bijgaand treft u een routebeschrijving en een deelnemerslijst aan. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dat dan laten weten (071 369 04 03 of per email: j.verdoes@debaak.nl)? Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Yvette Kordes. Deelnemerslijst Voorlichtingsbijeenkomst Human Resources & Arbeidsrelaties 20 juni 2001 Baak DRIEBERGEN 1. De heer drs. C.A.H.A. Aben KPN Inkoop en Logistiek 2. De heer drs. Y.J. Akkerman Taskforce Inburgering 3. Mevrouw R. Alewijnse Libertel-Vodafone B.V. 4. Mevrouw W.M.T. van Balen 5. De heer P.M.M. Op de Beke R.l.J Overberg 6. Mevrouw mr. J.M. Berends Rabo Securities 7. Mevrouw A.M.C. van den Berg Fisher- Rosemount BV 8. Mevrouw mr. J.A. van den Berg NCM NV 9. Mevrouw H.J.M.M. Brussel - van Maurik Niow Advies en Opleiding 10. Mevrouw drs. B.A.M. Dijkstra ABN AMRO Bank 11. De heer A. Drieduite Brnsteen Consult 12. Mevrouw M.M.J. Engelbertink Hitec Power Protection 13. Mevrouw drs. S. Fuengshunut STE 14. Mevrouw M.L.A.K. Gast Deloitte & Touche 15. De heer J.H.J. Garrels Tiel Utrecht Verzekeringen 16. De heer H.G.M. Groen H.G.M. Groen BV 17. Mevrouw mr. J.P. Hamelink PCI Consultants 18. De heer J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Holding 19. De heer ir. A. de Jong De Jong & Odding Consultancy 20. Mevrouw Y.M. Koppelman Electrabel Nederland 21. De heer drs. T.E. Kortlang C.O.A. 22. De heer J.T.J. van Leeuwen Gemeente Leiden 23. De heer drs. J. Massier Rabobank Nederland 24. De heer W. van Muyden AMG Arbo Management groep 25. De heer J.G. Nieuwenhuis RWS 26. De heer drs. R.A. Nieuwenhoven KPN Telecom 27. De heer dr. A.J.A.J. Olgers Vereniging VNO-NCW 28. De heer drs. E.H.F. Oosenburg BVE Raad 29. De heer H. Plokker STE 30. De heer drs. C.l. Pouw Topselect Universiteit 31. Mevrouw S. de Raaij EzGov BV 32. Mevrouw drs. C.S. van der Schaft Content Uitzendbureau 33. De heer drs. H.J. Schelling ING Groep 34. De heer mr. P.F.J. van Schie Van Schie Management BV 35. Mevrouw M.W. Scholten Glaxo Smith Kline 36. Mevrouw B.H.L. Spekking Kembo 37. Mevrouw A.M. van der Veen Colt Telecom B.V. 38. Mevrouw A. Verbeek Hogeschool Leiden 39. De heer M.D.A.M. van de Zandt Fort Dodge Animal Health Holland 40. De heer R. van Zijp Fortis Bank Nederland NV 15.52 Trein Utrecht-DRIEBERGEN. Gelukkig gaat het nu weer iets beter met de lever. Het blijft wel oppassen geblazen. Vooral met managers die geen belang hechtten aan een goede gezondheid van hun collega's. Exact 17.00 uur bereikte ik de Horst. Waarna om 17.30 de voorlichtingsbijeenkomst begon. Leuk om Alex van 't Hooft en oud-collega Ed Hagendoorn weer eens aan het werk te zien. De jonge Gert Jan van Wijk presenteerde met verve het nieuwe programma aan de hand van schema's. Ik heb hierbij gekozen voor de informatie omtrent de cursussen Professional & Management Development en People @ Strategy. Het was al direct gezellig in de groep onder leiding van Annemarie de Jong nadat eenieder de naam op zijn of haar badge had geschreven. Mevrouw H.J.M.M. van Maurik bleek eveneens mevrouw Brussel te heten. Zij was in gepast paars gekleed en liet mij weten niet namens 'het NIOW' aanwezig te zijn, maar op persoonlijke titel. Annemarie de Jong is - naar haar zeggen - anderhalf jaar voor de Baak werkzaam en afkomstig van het IBO van onder meer mijn goede vrienden en collega's Frank Kooijmans en Karin Scholten. Mevrouw Brussel wist te melden dat de heer Peter Ottenhoff, die ik in 1986 tot directeur van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen heb benoemd, inmiddels samen met mijn voormalige collega Petra Koek de directie voert over een succesvol bedrijf waarvan mij de naam is ontgaan. Mijn buurman aan mijn linkerzijde bleek weer een bekende van Peter Ottenhoff te zijn, terwijl Annemarie de Jong liet weten met collega Liesbeth Halbertsma samen te werken. Ik heb de groep derhalve uiteengezet waarom Professional & Management Development mijn aandacht heeft, de woorden van mijn geachte collega aan de kust indachtig. Meestal zijn er al organisatieadviseurs in de weer geweest; sterktes en zwaktes zijn geanalyseerd en er is een voorstel voor een strategie gemaakt. Vaak is door diezelfde adviseurs een nieuwe structuur ontworpen die soms zelfs al door een interimmanager is 'geïmplementeerd'. De lijnen zijn getrokken en de meeste mensen hebben een plaats gekregen. Het beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW is uit het businessplan SBO voortgekomen na talloze keren te zijn bijgesteld en aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Thans dienen de 'poppetjes' op hun plaats te komen en de managers te worden opgeleid. Het is daarbij een eerste vereiste dat er voor elke verantwoordelijke functionaris binnen de organisatie een loopbaantraject wordt uitgezet waarin zij zich voor hun hele verdere leven kunnen herkennen. De strategie van de ondernemer en de manager dient erop gericht te zijn alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het PMD traject lijkt mij daartoe een geëigend instrument. Een nieuwe doelgroep voor de Baak derhalve. Een externe financier dient daarbij te worden ingeschakeld. Na afloop van deze sessie had ik een aangenaam onderhoud met mevrouw Van Maurik. Zij liet mij weten dat mijn voormalige collega L.A. de Vries inmiddels uit het bedrijf is gestapt en een visrestaurantje is begonnen aan de Noordzeekust. In Kijkduin, als ik mij niet vergis. Dat doet mij deugd. De laatste keer dat ik de heer De Vries heb gesproken was in de winter van 1991. Hij heeft mij toen al gefêteerd op een etentje in een visrestaurant 'op Scheveningen', zoals we al eerder hadden gedaan met mijn collega Sampere uit Madrid. Mevrouw Van Maurik liet mij voorts weten dat de heer Ger Boogaard thans alleen het bedrijf voert en de zaak wil verkopen. Het is mij niet bekend of hij nog enige medewerkers heeft. Ik heb haar laten weten dat ik ons conflict in 1991 heb bijgelegd. Het was haar echter wel bekend dat wij nadien geen contact meer hebben gehad. Dat neemt niet weg dat ik hem onlangs vanuit Spanje nog een emailtje heb gestuurd. Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. Ook heb ik haar medegedeeld dat thans het moment is aangebroken dat er een passiva-activa transactie kan plaatsvinden waarbij 'Het NIOW' al haar op de Spaanstalige markt gerichte activiteiten in onze holding kan inbrengen. Ik stel voor dat tegen dezelfde prijs te doen als in 1987 door hen is betaald voor de besloten vennootschap NIOW Talen B.V., die zij nadien in Taleninstituut Maarn B.V. hebben omgezet (Hfl. 1,-). In dat verband heb ik mevrouw Van Maurik laten weten dat ik van de heer Boogaard nog één ding heb geleerd, t.w. hoe we beslag kunnen leggen op andermans bezittingen. "Ja daar zijn ze goed in", aldus mevrouw Brussel Van Maurik. Vervolgens heb ik mevrouw Brussel in kennis gesteld van mijn contacten met de heer Van Amstel inzake diens brief met de titel Halbertsma/stalking, die ik vorig jaar van hem mocht ontvangen. Hoewel ik de heer Van Amstel persoonlijk verantwoordelijk heb gesteld voor het koppelen van deze term aan de naam van mijn beste collega, komt het mij thans voor dat deze klaarblijkelijk door mijn voormalige SBO-directeur Ottenhoff in het leven is geroepen. Het is echter aan de heer Van Amstel om dat persoonlijk te onderzoeken. Ik wens mij hier verder van te distantiëren. Aan mijn rechter zijde bevond zich een medewerkster van KPN. Ik heb haar verzocht de heer Paul Smits te adviseren terstond als Cervantes Communications in onze holding te stappen met de toevoeging dat wanneer hij dat in mei vorig jaar al had gedaan het aandeel KPN thans wellicht hoger had gestaan dan EUR 73 i.p.v. EUR 5,82. Zij wenste mij veel succes met de opbouw van het bedrijf. Na te hebben vastgesteld dat mijn aantekeningen (strategische uitgangspunten) vermoedelijk bij mevrouw Van Maurik in de tas terecht zijn gekomen heb ik mij verder bij de groep gevoegd die belangstelling toonde voor de opleiding People @ Strategy. Gert Jan van Wijk heeft hierover een heldere uiteenzetting gegeven. Zowel het programma als de expertgroep spreekt mij aan. Ik stel vast dat de geplande data de volgende zijn 9 t/m 11 april, 7 en 8 mei, 4 en 5 juni, 2 en 3 juli, 27 en 28 augustus, 24 en 25 september en 29 en 30 oktober 2002. Onder het nadrukkelijk voorbehoud dat de holding tegen die tijd over voldoende middelen beschikt om de cursusprijs ad EUR 10.888,- te voldoen, neem ik mij voor aan deze cursus deel te nemen. Ook de opleiding Professional @ Human Resources lijkt mij geschikt voor toekomstige medewerkers van ons bedrijf. In dit licht had ik na afloop een gesprek met Annemarie de Jong, waarin ik haar heb laten weten op welke wijze Liesbeth en ik als een twee-eenheid hebben geopereerd bij Nieuw Elan, met name inzake de aansturing van de projectleidersvergaderingen in Hoofddorp en Noordwijk. Annemarie duidde dit aan met de term 'één-tweetje'. In dit verband denk ik thans te begrijpen wat de heer Van Amstel in zijn brief van 9 maart 2000 heeft bedoeld met de zin "Het is vervelend dat een negen jaar geleden gemaakte mondelinge afspraak blijkbaar aanleiding is geweest tot een zeer omvangrijke hoeveelheid correspondentie en vele pogingen tot het leggen van contacten uwerzijds, die door de partij ter andere zijde bij die afspraak niet zo beoogd zijn". Ik beschouw deze zin als een excuus voor de problematiek die is gerezen ten gevolge van het verstrekken van onjuiste informatie door een projectleidster, hetgeen ongeveer tien jaar van mijn leven en daarmee tien jaar vertraging van de ontwikkeling van ons bedrijf heeft gekost. Ik benadruk dat Liesbeth Halbertsma in die situatie - naar mijn inzichten - volstrekt zuiver heeft gehandeld en ik de excuses van onze advocaat hiermede accepteer. Dat neemt niet weg dat ik op zijn verdere medewerking reken. Zo heb ik Annemarie tevens gezegd: "Liesbeth heeft mij in 1992 nog gezegd "Volgend jaar hebben we alletwee een bloeiend bedrijf''. "Dat heb je nu toch?" was hierop haar reactie. "Het staat alleen nog in de steigers". "Ik zal haar jouw groeten overbrengen". Het is dus weer tijd voor TeamWork. Ik had ook nog een uitgebreid onderhoud met de heer Ype Akkerman van de taskforce inburgering. Hij was het met mij eens dat vergoeding van de kleine Hfl. 200.000,- die ik inmiddels persoonlijk aan onkosten heb gemaakt ten behoeve van de juridische grondslag van de onderneming vergoed dienen te worden. Het deed mij overigens ook deugd een medewerker van Justitie in het gehoor aan te treffen op het moment dat ik de groep van de juridische ontwikkelingen inzake mijn handelsmerk in kennis heb gesteld in aanwezigheid van Gert Jan, die al te lang op de hurken had gezeten. Ik heb de heer Akkerman in kennis gesteld van de top down-benadering die ik vanaf 1992 heb gehanteerd. Te beginnen bij de vorstenhuizen, vervolgens de regeringsleiders, de nationale kabinetten, Raad van State en van daaruit verder 'naar beneden'. "En nu bevind ik mij met beide benen op deze betonnen vloer in een soort broeikas die een nieuwe vorm van inspiratie blijkt te zijn. Ook heb ik hem laten weten wie mijn partner was in het Verenigd Koninkrijk. De adviezen die ik haar heb gegeven teneinde capital investors aan te trekken. Alsmede het feit dat de laatste investor haar fataal is geworden. Na afloop heb ik nog een tijdje verwijld op het terras van De Reiziger tegenover het kantoor van Wereldcontact en de fotograaf die op 5 maart 1991 nog een pasfoto van mij heeft gemaakt. Er naderde wederom een luchtballon. "Even Apeldoorn bellen", dacht ik automatisch. Wie weet. 28 september heb ik in ieder geval alweer in mijn agenda staan: Apeldoorn @ Brummen. Dat geldt ook voor het jaar 2002. Nog nét voor de laatste bijeenkomst van People @ Strategy. Ik reken verder op mijn collega's. De heer Kalff heb ik donderdag niet gezien. Het wordt echter tijd dat de Bank Cervantes Benelux thans van de grond komt. Met name in verband met de ontwikkelingen van de Belgische poot in ons geplande luchtvaartbedrijf voor het te laat is. Swissair draait geldkraan dicht.

22 JUNI 2001 MIJMERAVOND IN ARNHEM

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN