INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Donderdag 11 april 2002 Overname van HBG doorgezet
RIJSWIJK - Het Spaanse bouwconcern Dragados kan thans een aanvang maken met de bouw van de Hoteles Cervantes rond het Prinses Diana Stadion. 13.01 Brief aan 'Friesland' verzonden met uittreksel handelsregister d.d. 7-02-2000 08:18:47, dossier 41211928. MI DI AND I. 14.31 Verzonden aan
Marjolein Bartelds Subject: Verhoging hypotheek. Beste Marjolein, Wil je onderstaand bericht goed lezen, uitprinten en in mijn dossier opbergen? Ik laat mij - vanaf 1990 - dagelijks leiden door mijn horoscoop in de Telegraaf. Dat neemt niet weg dat ik je hierbij even informeer over de correspondentie die ik inzake de door de Nederlandse belastingdienst per 23 april aanstaande opgeëiste EUR 7008,- heb gevoerd. Ik citeer mijn dagboek van afgelopen maandag: "Marjolein Bartelds gebeld met verzoek hypotheek te verhogen met EUR 7000,- Zij neemt contact op met de Banco Popular en belt terug. 13.16 Ter verzending aangeboden op Postkantoor Dukenburg: JH/Belastingdienst20020408 en JH/RMT20020408. 13.58 Nagezonden met kopie brief namens de Minister van Financiën: JH/Belastingdienst20020408.01. Toen ik jou gisteren vanuit de trein in Den Haag belde kwam ik terug van een bezoek aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. Vanaf het balkon heb ik onze Minister van Financiën, de heer Gerrit Zalm, terzake nog eens een keer strak in de ogen gekeken. Hij staat uiterst rechts van mij op de aangehechte groepsfoto van Paars I.

Ik hoop dat het hem is opgevallen en hij zijn verplichtingen nakomt. Desalniettemin stel ik het op prijs dat je bij de heer Miguel Vertedor van de Banco Popular de mogelijkheid blijft natrekken om mijn hypotheek met EUR 7000 te verhogen, teneinde eventuele problemen de baas te blijven. Graag jouw reactie op dit emailadres in Nederland en Hartelijke groet (ook aan jouw vader en Miguel Vertedor), JOHN L. VAN DER HEYDEN P.S. Inmiddels zijn er al drie boeken van mij verkocht. Verdere informatie terzake op website www.trafford.com/robots/01-0341.html 15.48 verzonden aan VDSN Subject: Colloquium Spaans te Moskou. Waarde Collegae, Gisteren trof ik in mijn postbus in Utrecht de uitnodiging voor de Studiedag en de Jaarvergadering in Alphen aan den Rijn op afgelopen zaterdag 6 april. Het spijt mij bijzonder dat ik daar niet goed aan heb gedacht. Ik ben immers nog steeds druk bezig met de verwerking van de informatie die wij tijdens het internationale colloquim Spaans van de AEPE en de MGIMO Universiteit in Moskou hebben bijgewoond (Leontine Freeve, Jacqueline Müller en ondergetekende). Aangehecht doe ik jullie - ter kennisname - mijn persoonlijke ervaringen toekomen in AppleWorks 6. Dus niet voor publikatie.

Ik ben zeer benieuwd naar de notulen van de vergadering en de opkomst. Op de eerste plaats ben ik benieuwd of er door Loek Hermans - op jullie initiatief - al een permanente voorziening voor het Spaans is gecreëerd op het Ministerie van O,C&W in Zoetermeer, of dat wij zélf een Nieuwe Regering moeten vormen vanaf 15 mei. Het is nu vijf voor twaalf. Gebeurt er niets, dan verliezen wij de slag met de Russen. Zij hebben daar verdraaid goed ingezien dat er slechts twee belangrijke talen zijn die het land er op het gebied van de internationale handelscontacten en diplomatieke betrekkingen op vooruit kunnen helpen: Engels en Spaans. Dat geldt eveneens voor Nederland, hoewel ik het belang van het Frans en Duits niet onbelangrijk vind in verband met de bilaterale contacten met onze buurlanden. Dit ter geruststelling aan Gerard Westhof. Wellicht is het interessant om in de komende 'Foco' de ontwikkeling van het Spaans in andere niet-Spaanssprekende landen weer te geven teneinde duidelijk te maken hoezeer onze taal in opmars is en het belang ervan in de Benelux nog verder te gaan onderschrijven. Ook heb ik kennis gemaakt met de heer Carlos Rubio uit Toledo. Hij heeft een internationale federatie van docentenverenigingen Spaans opgericht. Informatie hierover op www.fiape.org. Hij is inmiddels lid geworden van de AEPE en tijdens het eerstkomende AEPE-congres in Lorca in de laatste week van juli zal er een nadere standpuntbepaling t.a.v. deze federatie worden ingenomen. Ik ben ook benieuwd naar jullie website en in principe bereid mijn domeinnamen Cervantes.nu, Cervantesweb.nl, Cervantesweb.be, Cervantesonline.nl, Cervantesonline.be, Cervantesonline.info, Cervantesonline.biz. voor de promotie van het Spaans en dus ook voor de VDSN beschikbaar te stellen. Nader overleg is hierover noodzakelijk. Hartelijke groet uit Nijmegen (tot 23 april) JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS.

12 APRIL 2002 EMAILBERICHT AAN MR. GIJSBRECHT VAN AMSTEL

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN