INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Dinsdag 16 april 2002 Kabinet valt vanmiddag 12.30 Verzonden aan boacgroep.nl Cc Drs E.H. Halbertsma, Drs Harry Starren Subject: Regeren is Vooruitschuiven. Waarde Collegae, Na mijn bericht "From Russia with Love" d.d. 3 april 12.44 hierbij de volgende stap in de opbouw van onze organisatie. Nu er een eind komt aan "acht jaar paars" wordt er echt leiderschap van ons verwacht. In dit verband breng ik jullie in kennis van het emailbericht dat ik afgelopen vrijdag 12 april om 12.58 aan onze raadsman Mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik heb doen toekomen. Het luidt alsvolgt: "Geachte heer Van Amstel, Ik reageer vandaag op de horoscoop in de Telegraaf. Een uitstekend communicatiemiddel. Ik opereer - vanuit de Nieuw Elantijd - zelf onder het teken 'Schorpioen'. Dit zijn de sterrenbeelden van de zogenaamde "Gouden Driehoek". Ik bevind mij op dit moment - tot 23 april - in Nijmegen. Van de Nederlandse belastingdienst kreeg ik het verzoek om vóór die datum EUR 7008,- te betalen. Dat geld heb ik niet. Vorige week heb ik nog EUR 505,- aan Knijff & Partners betaald voor de vernieuwing alsmede aantekening van adreswijziging bij mijn Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41. Ik heb aan al mijn financiële verplichtingen voldaan jegens de Stichting Cervantes Benelux, de Limited Company Instituto Cervantes England & Wales en mijn internetdomeinnamen. Op de Stichting Cervantes Benelux heb ik een vordering van (Hfl. 89.968,24) EUR 40.824,46 (y pico), zijnde alle gemaakte kosten vanaf de oprichting op 9 oktober 1992. Ik heb dit bedrag op 1 januari 2001 verantwoord aan de Minister-President, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken (op CD). Verder heb ik kosten moeten maken voor het handhaven van mijn rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes, de Limited Company 'Instituto Cervantes en de internet-domeinnamen Cervantes.nu, Cervantesweb.nl, Cervantesweb.be, Cervantesonline.nl, Cervantesonline.be, Cervantesonline.info, Cervantesonline.biz. Alsmede voor de produktie van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Tot op heden heb ik vanuit deze rechtspersonen nog geen inkomsten genoten. Van het boek zijn slechts drie exemplaren verkocht. Een exemplaar ten behoeve van mijn collega's Halbertsma en Starren heb op donderdag 21 maart aan hun collega Frits Wiersema afgegeven op de Baak in de Malietoren te 's-Gravenhage. Mijn collega's Ottenhoff en Halbertsma heb ik verzocht alles m.b.t. de ontwikkeling van de holding in overleg met u te regelen. Zij beschikken ook over mijn beleidsplan. Mevrouw Halbertsma heeft van mij een volmacht om terzake alle juridische stappen te nemen die voor de opbouw van ons bedrijf noodzakelijk zijn. Gaarne verneem ik van u welke ontwikkelingen terzake al zijn gerealiseerd, zodat ik ook aan mijn overige verplichtingen kan voldoen. Ik ga graag op zo kort mogelijke termijn met de nieuwe onderneming aan het werk. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Vanmiddag ga ik weer eens in Velp op bezoek. Niet in de Willem Honigweg, tenzij op uitdrukkelijk verzoek." De belastingdienst in Heerlen heb ik op 8 april jl. de volgende brieven doen toekomen: JH/Belastingdienst20020408 en JH/Belastingdienst20020408. Op dit moment vindt in de residentie de - wellicht laatste - vergadering plaats van de Ministerraad. Hoofdrolspelers zijn de heren Jan Pronk en Frank de Grave. Frank de Grave heb ik op 22 april 1998 inzage in mijn boek gegeven tijdens de "Kroon op het Werk" te 's-Gravenhage. Jan Pronk heb ik voor het laatst gezien in Brussel. Op vrijdag 31 oktober 1997, nadat ik een foto had laten maken voor het standbeeld van Don Quijote en Sancho Panza op de Place d'Espagne. Ik citeer in dit verband mijn brief aan Liesbeth. (correctie 15 oktober 2009: het was op 4 december 1999 alsvermeld in BRUXELLES) Alternatieven zijn: voorlopig even meedraaien als distributeur van Amway om ervaring op te doen in het interactieve marketing systeem. Op deze wijze bouw ik ook persoonlijke netwerkcontacten op in de USA. I stick to my Core Business: Education en houd mij aan de afspraken die ik met Philip Homer in Stratford-upon-Avon heb gemaakt. Voor de goede orde stuur ik maandag een floppy met alle brieven met de code PJ/OE naar KENSINGTON PALACE ter attentie van Charles Spencer. De waard van "De Koning van Spanje" heb ik even een blik laten werpen in dit dagboek. Hier is het vertrouwd. He lived a year in Kensington. De zaak dateert uit de tijd van de Spaanse Koning Carlos II. Gaspar van der Heyden werd in 1530 in Mechelen geboren. Karel V bezocht zijn vriendin Margaretha van Mechelen voor het laatst in 1529. Daarna vertrok hij definitief naar Spanje. 15.30 Verzond een kaart vanuit de Galerie de Roi aan mijn Vrienden van de Baak (Directie) met het bericht 'Ik schrijf deze kaart op de 'Place d'Espagne' onder het standbeeld van Don Quijote en Sancho Panza. Het wordt hoogtijd dat ze gaan samenwerken'. Positief dus. Dat zal Z.K.H. ook wel op prijs stellen. De kaart vertoont de beeltenis van Koning Albert II en Zijn gemalin Paola.

In die Galerie du Roi werd ik door Jan Pronk voorbijgelopen. Bij het passeren trok hij zijn jas stevig over zijn hoofd. Ik ben hem nog even nagelopen teneinde nog iets te kunnen bespreken over onze 'groepsfoto'. Hij verdween echter in een zijstraat - rechts - en vermoedelijk heb ik hem nog een boekhandel zien binnengaan waar men uitsluitend Franstalige boeken verkocht. Daarna ben ik de heer Pronk uit het oog verloren. Vanmiddag om 14.00 uur moet ik weer in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis zijn voor een aderlating. Ik hoop dat dit de laatste keer is geweest en de rekening tháns wordt betaald aan de Stichting Cervantes Benelux. Ik wens Peter Ottenhoff veel succes met het schrijven van zijn rapport. Met Hartelijke Groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN BENELUX" 13.00 Ontvangen van boacgroep.nl Your message: "Regeren is Vooruitschuiven" on Tue, 16 Apr 2002 12:30:00 +0200 has been received. 15.17 Terug van CWZ. Op afdeling C52 ontvangen door Renneke en geholpen door Diana. 300 cc bloed afgetapt. Bloeddruk was iets te hoog. Bij terugkeer Cadans gebeld in de Winthontlaan te Utrecht met de mededeling dat ik op 23 april weer naar Spanje terugkeer. Mijn uitkering heb ik nog niet ontvangen. 15.52 HetNet meldt: Kabinet is gevallen! Paars II is gevallen. 15.55 De Telegraaf: Kabinet Kok gevallen 16.07 RTL4 heeft de beelden getoond van het bezoek van de heer Kok aan de Koningin. Verslaggever was Erik Mouthaan. Het kenteken van de heer Kok: 44-HF-HJ. Als het goed is wordt vandaag ook de sauna in Oz heropend. Ik heb echter geen uitnodiging ontvangen. 18.33 De Minister-President heeft zijn verklaring afgelegd voor de Tweede Kamer. Gerrit Zalm is bij Hans Dijkstal op bezoek gegaan in Wassenaar. Er staat nog steeds geen geld op mijn Spaanse rekening. Nieuwslink Kok biedt ontslag aan Daar is wat mij betreft de zaak mee afgedaan in het voormalig Joegoslavië. Interventies in gebieden buiten de Europese Unie passen niet binnen mijn beleidskader. Daarom verzond ik eveneens het volgende bericht naar Drs.P. Ottenhoff Cc Drs E.H. Halbertsma, Drs Harry Starren Subject: Vallen en Opstaan Waarde Collegae, Met grote waardering heb ik vanmiddag kennis genomen van de verklaring die onze Minister-President heeft afgelegd tegenover de Tweede Kamer der Staten-Generaal na zijn bezoek aan Hare Majesteit de Koningin en Hare Majesteit heeft verzocht "al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten". Het is een groot goed dat ons Tweede Paarse Kabinet thans demissionair is geworden en de 'lopende zaken' vóór 15 mei aanstaande kan afwerken, waaronder - naar mijn bescheiden inzichten - de verplichtingen jegens de Stichting Cervantes Benelux. In dit verband citeer ik mijn First State of the Union, die ik na de bijeenkomst Spin in het Web, duizendpoot...? op de Baak in Noordwijk d.d. 10 september 1996 aan de heer Kok heb doen toekomen. Zoals ik eveneens kenbaar heb gemaakt in mijn werkstuk Gran Hermano ben ik - als hierboven vermeld - van mening dat de Europese strijdkrachten de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie als hun primaire taak dienen te beschouwen. Het NIOD-rapport heeft dit thans voldoende duidelijk gemaakt. Ik beschouw de zaak Srebrenica hiermee als afgedaan door de Minister-President door de zaak naar het Joegoslaviëtribunaal te verwijzen en ga graag over tot de orde van de dag. Tot op heden heb ik mijn uitkering van deze maand nog niet ontvangen. Ik hoop derhalve van ganser harte dat de heer Zalm vanavond terzake aan zijn verplichtingen heeft voldaan tijdens zijn bezoek aan de heer Hans Dijkstal, die vanaf het allereerste begin van de ontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux in kennis is gesteld. (2 juni 1995 - Kabinet der Koningin, kenmerk 95.003945: "In opdracht van Hare Majesteit de Koningin bericht ik U, dat de Koningin Uw brief van 3 mei 1995 heeft ontvangen en in handen heeft gesteld van de Minister van Binnenlandse Zaken. Met de meeste hoogachting, de Directeur van het Kabinet der Koningin, voor deze, Drs F.A.P. van de Waart). Etc. etc.

Van de Nederlandse belastingdienst in Heerlen heb ik uitstel van betaling gekregen totdat er op mijn bezwaarschrift is beslist. Ik hoop dat we morgen de zaak definitief kunnen afwerken. In het kader van SYMPHONY IN SPRING (Ref. Jim Belasco) vertoef ik dan op uitnodiging van Hans Schimmel van Het Gelders Orkest in Musis Sacrum te Arnhem. Daarna wordt het overleg weer voortgezet. Ik wens U van harte succes met de afronding van de initiële activiteiten ten behoeve van de opbouw van de holding en word graag in kennis gesteld van de bestuurssamenstelling. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN. Instituto Cervantes is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder depotnummers 508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Utrecht, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A), opgericht 8 oktober 1992 te Amsterdam. Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff. La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.


's-GRAVENHAGE, 21 MAART 2002

Ik ontving ook de orderbevestiging van het boek. Subject: Confirmation of your book/manual order from Trafford Publishing Good day, Thank you for recent order. It has been assigned order number W6343. We appreciate your business. The total amount of your order is US$47.19. The payment aspects of your order have now been confirmed and the order has been forwarded to our print shop where your book(s) or manual(s) will be printed, generally within 2 or 3 business days. You may be interested to know that you are now participating in a revolution in book publishing. All of Trafford's books and manuals are printed with our revolutionary On-Demand Publishing (ODP) service - one book or manual at a time - as orders are received. This new ODP service eliminates waste, saves trees, gets books to market faster and ensures that each copy of the book or manual you order is always the most current version. If you call or email me in connection with your order, it will speed up my response if you would kindly quote your order number W6343. A second email will be sent to you as soon as your order has been printed and is ready for pick up by the post office or courier service. Delivery times are typically 1 to 2 business days if you chose the RUSH shipment method, 3 to 6 business days for AIR shipments in USA and Canada, 5 to 20 business days for AIR shipments overseas, 1 to 3 weeks for GROUND shipments to USA and Canada, and 6 to 12 weeks for GROUND (surface) shipments overseas. Thank you again for your order. We hope you will enjoy reading your new book or manual, knowing that it has been printed just for you. Sincerely, Patricia Graham Order Department. 21.59 Geen contact meer met het internet. Bericht: "Identiteit gebruiker niet geaccepteerd. Controleer uw naam en wachtwoord en probeer het opnieuw". 22.02 Het nummer was in gesprek. Daarna weer verbinding. Geen berichten.

17 APRIL 2002 BEN HARRISON

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN