INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Woensdag 23 april 2003 Reactie: Subject: Re: Dissertatie-opzet Date: Wed, 23 Apr 2003 09:24:01 From: P.Rietbergen Geachte heer Van der Heyden ik denk dat u uw voelhorens eens moet uitsteken bij de Universiteit van Amsterdam, waar zowel Europese Studies als politicologie worden gedoceerd. Wie u zoudt moeten benaderen, weet ik zo niet, maar een telefoontje zal u al verder helpen, qua namen. Veel succes. Met vriendelijke groet P. Rietbergen. Jij hebt ook in Amsterdam gestudeerd. Mocht je een goede promotor voor mij weten dan verneem ik dat graag. Het wordt ook weer tijd dat wij samen onze agenda op elkaar afstemmen nu dat ook gebeurt in de residentie agenda-overleg. Dittrich zei aan het begin van de middag dat hij graag wilde spreken met de onderhandelaars van CDA en VVD over de punten die zijn partij belangrijk vindt: onderwijs, modernisering van de economie, directe democratie en natuur en milieu. Hierbij wordt de rol van het Spaans in het onderwijs ook een belangrijk onderwerp. De presentatie bij de kabinetsformatie gaat alweer vooruit. Gisteravond kwam de informatievoorziening weer uit Nieuwspoort en Frits Korthals Altes voerde het woord. Ik mag aannemen dat hij van mijn dossier op de hoogte is bij Nauta Dutilh. Met name inzake de Stichting Cervantes Benelux en de door Mr. Arkenbout opgemaakte licentie-overeenkomsten inzake franchising en gebruik van het handelsmerk. Er werd ook gesproken over een "christelijke regering met een vleugje paars". Dit heeft mijn volledige steun en kan mijns inziens ook met Paars III worden aangeduid. Dit doet mij denken aan de URLs Aanloop naar de verkiezingen in Nederland en Verkiezingsuitslag Nederland rond de laatste parlementsverkiezingen. De realisering van onze doelstellingen komt nu ook in beeld conform het daarin gestelde. Minister Remkes van Biza was gisteravond in Barend en Van Dorp. De heer van Dorp merkte op dat hij bang was dat "De Waarheid aan het Licht komt". Dat Licht is klaarblijkelijk nu dus ook doorgebroken tot de "Nederlandse grootinquisiteurs", zoals ik hen tot op heden heb aangeduid. Er is weer nieuws over Karel Aalbers en verdere ontwikkelingen rond onze nieuwe voetbalclub. Karel Aalbers vervolgd voor belastingfraude Ik heb gisteren dus het juiste besluit genomen om geen brief naar het bestuur te sturen. Dat was immers afgetreden. Dat is mij door de betrokken beveiligingsmedewerker niet medegedeeld afgelopen zondagmiddag. Een onzuiver advies derhalve. Het doet mij deugd dat Karel is vrijgesproken van oplichting. De verdere juridische ontwikkelingen wacht ik met belangstelling af. Zodra hij als praeses aan het werk gaat van werkmaatschappij 23 van onze holding zal hij ook volledige verantwoording verschuldigd zijn aan ons College van Bestuur. Dat dient dan in zijn contract te worden opgenomen. Naast de spelers Overmars, Kluivert en de Boer zijn ook Cocu en Reiziger welkom in onze club nu CF Barcelona voor de Champions League door Juventus is uitgeschakeld. Dat neemt niet weg dat ik doorga op de ingeslagen weg. Ondanks mijn gezondheidssituatie behoud ik wel mijn rechten en volgens John C. Beekman in Apeldoorn behoud ik het recht om aandelen te beheren in de geplande werkmaatschappijen. Hierbij gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar aandelen in NH Hotels, zodra deze in Cervantes Hotels zijn omgezet. Ronald Blankenstein kan dan de televisies leveren. Zo'n hotel dient ook naast het PRINSES DIANA STADION te verrijzen. Stibbe Blaisse en Nauta Dutilh zijn collega's van elkaar. Willem-Alexander is aanstaande zondag jarig. Naar mijn stellige overtuiging zal hij een felicitatie van ons allemaal zeer op op prijs stellen. Ook namens de Nederlandse Club Costa del Sol. P.S. Is De Eikenhorst al overgenomen door de Stichting Cervantes Benelux of heeft de heer Zalm nog steeds de rekening niet betaald. Verzonden 14.00 uur aan Liesbeth Halbertsma en Ronald Blankenstein, getiteld: Onderweg naar Morgen. 16.00 Nieuwe clubkaart NEC opgehaald in het Goffert Stadion. Karel Aalbers in beeld op RTL4. Clubkaart afgegeven door de Stichting Cotass, Postbus 515, 3700 AM ZEIST. Kaartnummer 19 021461 1. Adres niet geheel juist. Morgen is het stadion niet voor het publiek toegankelijk i.v.m. een besloten bijeenkomst. Betrokken is Maison de Boer. Opmerkelijk is het grote aantal sponsors dat het Bestuur van NEC heeft weten aan te trekken voor de verschillende afdelingen van het bedrijf. Dat moet ook mogelijk zijn voor de verschillende onderdelen van ons geplande bedrijf. Op de eerste plaats al om de website te financieren. Het NRC van vandaag: Beraad om Parijs te 'marginaliseren'.

De heer Powell heeft geen recht van spreken voordat de VS de CIA-banden met alle gesprekken tussen Diana en haar - al of niet vermeende - Egyptische kamikazepiloot uit Málibu heeft vrijgegeven en overgedragen aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Zalm ziet VVD niet goed met SGP regeren "Als Remkes bezwaren heeft tegen samenwerking met de SGP, moet hij dat met Zalm bespreken'', zegt een betrokkene. Daar ben ik het mee eens.

24 APRIL 2003 REDDINGSPLAN VITESSE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN