INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Zaterdag 17 mei 2003

Nieuw in de Top 100 van 108 verwijzende pagina's
10. Spaans Staatsbezoek 39. Businessplan English Version 199608 66. Beëindiging Gewapend Conflict
Gisteravond was Johan Stekelenburg in het programma van Barend en van Dorp. Exact dertien jaar nadat hij mij het certificaat van Nieuw Elan heeft uitgereikt en mede heeft bijgedragen aan ons eerste paarse kabinet. Hij heeft telefonisch nog wel eens contact met Wim Kok, naar zijn zeggen. Ik denk nog vaak terug aan die historische 15 mei 1990 in Hilversum. Wat een mooie dag! Una giornata particulare. Balkenende wil acht jaar blijven Ik denk hierbij aan de 'gele' brief van 18 februari 1997. Deze heeft mij genoopt direct door te communiceren aan de Minister van Justitie teneinde vanaf dat moment verdere juridische problemen - zoals in het verleden ontstaan - te voorkomen. Getuige mijn faxbericht van 19 februari 1997, 17.15 uur inzake Strategisch Perspectief. Mijn reactie aan PETER OTTENHOFF: Nieuwe Kans. Ik trof in dat verband overigens ook nog een faxbericht van de Nederlandse ambassadeur in Brussel in mijn bestand d.d. 18 november 1996 (aangehecht). De astroloog heeft de "vissen" dus het juiste advies gegeven op het juiste moment. Ik ben dus benieuwd op welke wijze mijn Houtense vriend zijn vriendschap thans tot uitdrukking brengt. Onder meer in Brussel. Aan het faxbericht van jonkheer Röell ligt mijns inziens wel degelijk een beleidsbeslissing van de koningin ten grondslag als gevolg van mijn faxbericht van 31 juli 1996 09.28 uur. Het doet mij deugd dat Jan Peter zich heeft voorgenomen met de door mij voorgestelde regeringscoalitie acht jaar te gaan regeren. Er zijn nogal wat zwaarwichtige uitgangspunten van beleid blijven liggen sinds mijn bezoek aan Hare Majesteits Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden aan het Hof van de Koning van België. Met name Hans van Mierlo heeft zich er klaarblijkelijk met een Jantje van Leiden vanaf gemaakt als toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken. Ook D66-er Hans Wijers heeft zich in Utrecht niet veel gelegen laten liggen aan mijn merkenrecht. En over het 'stalkingsverhaal' van Boris Dittrich nog maar te zwijgen. D66 heeft dus nogal wat goed te maken in dat verband. Ik hoop maar dat het congres morgen geen roet meer in het eten gooit. Dat kunnen WIJ ons niet meer veroorloven. Om 17.00 uur begint in de Refter van de Nijmeegse universiteit de borrel en aansluitend buffet. Om 20.00 uur vindt de opening plaats van het theatrale gedeelte door de voorzitter van de Vereniging van Reünisten. Om 21.30 uur begint het feest en om 24.00 is het over en sluiten. Ik neem aan dat Van Mierlo ook lid is van onze vereniging. Anders spreek ik Thom de Graaf wellicht nog wel een keer zodra hij zijn werkzaamheden aanvangt als Minister van Constitutionele Zaken. ¡HASTA LUEGO! JOHANNES. P.S. 11.57 De Nieuwsbrief van het NRC Handelsblad heb ik nog niet ontvangen. Vorige week had ik hem al om 9.47 uur. Subject: PAARS III EN IV Date: Sat, 17 May 2003 12:07:15 To: Drs E.H. Halbertsma

18 MEI 2003 FEESTARTIKELEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN