INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

MAAGD: Er kan u een centrale rol in een groep worden toegedacht. Doet u liefdadigheidswerk of staat u minderbedeelden bij, dan zult u de handen vol hebben aan het organiseren van een gebeurtenis. SCHORPIOEN: U zult alle intuïtie nodig hebben waarover u beschikt om obstakels uit de weg te ruimen. De overtuiging dat u op de juiste weg bent, is geen excuus om u niet aan regels of feiten te houden. In dit verband geef ik hieronder de tekst weer van de brief die ik van de UWV heb ontvangen. Datum 20 juli 2010 Van Mevr. A. Pedersen Ons kenmerk 0681.87.038 Onderwerp Uitvoering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Geachte heer Van der Heijden, U ontvangt een WAO-uitkering naar een arbeidsongeschiktheid van 75 tot 100%. In de wet is bepaald dat u moet meewerken aan de vaststelling van uw mate van arbeidsongeschiktheid en aan de mogelijke bevordering van uw arbeidsgeschiktheid, en ook dat u informatie moet geven als die van invloed kan zijn op uw uitkering. Wij hebben u op 28.10.2009 een formulier gestuurd. Dit hadden wij uiterlijk op 01.01.2010 ingevuld en ondertekend van u terug moeten krijgen. Wij hebben dit formulier echter nog niet van u terug ontvangen. Schorsing Gezien het bovenstaande kunnen wij niet vaststellen of u nog recht heeft op de WAO-uitkering. Daarom schorsen wij per 01.09.2010 de betaling van uw uitkering. Dat betekent dat u vanaf die datum geen uitkering meer van ons ontvangt. Wij stellen u tot 01.09.2010 in de gelegenheid om alsnog het formulier in te vullen, te ondertekenen en aan ons terug te sturen. U kunt dan ook de reden vermelden waarom u het formulier niet tijdig heeft teruggestuurd. Dat is voor ons van belang om te kunnen beoordelen of wij een maatregel op uw uitkering moeten toepassen. Een maatregel betekent in deze situatie een tijdelijke verlaging van uw uitkering. Wij wijzen u erop dat als u niet voldoet aan deze verplichting, wij de WAO-uitkering verder zullen weigeren. Wij kunnen dan namelijk door uw toedoen niet vaststellen of u nog recht heeft op de uitkering. Heeft u nog vragen? U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling klantenservice op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u tot uiterlijk 1 september 2010 een bezwaarschrift indienen. Dit kan ook digital. Ga daarvoor naar www.uwv.nl/bezwaarmaken . U kunt alleen zélf digitaal bezwaar maken. Uw eventuele gemachtigde kan dit dus niet namens u doen. Om digitaal bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig. Schrijft u liever een brief? Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 8071, 1005 AB Amsterdam. Zet in uw brief wel uw telefoonnummer. Stuur ook een kopie mee van deze brief. Wij kunnen u dan sneller helpen. Hoogachtend, Namens de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverenigingen Mevr. A.J.E. Pedersen Medewerker uitkeren

Opmerkingen: Mevr. A.J.E. Pedersen is vermeld in 11 SEPTEMBER 2007 OPNIEUW TREVOR REES JONES d.d. 11 SEPTEMBER 2007. Op 28.10.2009 bevond ik mij in Nijmegen als vermeld op 28 OKTOBER 2009 SCHEVENINGEN 5 NOVEMBER 2009 GAAT NIET DOOR. Ik was daar van 4 OKTOBER 2009 tot en met 17 NOVEMBER 2009 en van 2 DECEMBER 2009 tot en met 26 JANUARI 2010 om lopende zaken af te werken en de feestdagen in familiekringen door te brengen. Ik had het formulier dus in de periode 18 NOVEMBER 2009 tot en met 1 DECEMBER 2009 tussen mijn post hebben moeten vinden. Ten gevolge van het overlijden van mijn moeder op 3 MAART 2009 en de hieraan voorafgaande lijdensweg zijn mij de procedurele afspraken enigszins ontgaan en ik stel het op prijs dat MEVROUW A.J.E. PEDERSEN mij de gelegenheid heeft geboden haar de VERKLARING VAN IN LEVEN ZIJN alsnog te doen toekomen.

Ook in het Spaans is er een bijlage. Hij luidt: Asunto Fe de vida. Distinguido señor, Distinguida señora. Usted percibe una prestación en virtud de la ley WAO, WIA, Wajong o WAZ y usted no reside en los Países Bajos. Por ello cada año le enviamos una Fe de vida. Deberá rellenar esta certificación y devolvérnosla. A partir de 2009 han cambiado algunas cosas. Encontrará más información en esta carta. ¿Qué es lo que ha cambiado? Antaño la Fe de vida debían rellernarla y sellarla las autoridades de su localidad de residencia. Ya no hace falta: a partir de ahora usted mismo/-a podrá rellenar y firmar la certificación. Enviar el formulario ¿Ha rellenado y firmado la Fe de vida? Entonces, envíela en el sobre predirigido adjunto, con una copia de su pasaporte válido. Si hay un error en su nombre o en su dirección mencionados en el formulario, podrá rellenar los datos correctos en el dorso del mismo. Notificación de modificaciones de su situación En el pasado, se adjuntaba a la certificación el formulario Datos actuales. En el mismo debía indicar los datos relativos a sus ingresos y su estado de salud. Este formulario ya no existe. Si se produce una modificación que tenga consecuencias para su prestación, indíquenoslo dentro de una semana. Para ello, podrá utilizar el formulario Notificación de modificaciones ­ Extranjero. El formulario está disponible en www.uwv.nl/internacional. También puede solicitarlo por teléfono (tarifa internacional).

Envíe el formulario de modificaciones a: UWV Postbus 59227 1040 KE AMSTERDAM Países Bajos

Los siguientes extremos siempre deberán comunicarse dentro de una semana:
- Su estado de salud ha mejorado o empeorado considerablemente.
- Usted empieza a trabajar
- Usted inicia una empresa
- Usted percibe una prestación o pension extranjeras.
- Sube o baja el número de horas que trabaja por semana.
- Sube o baja su sueldo.
- Usted ha cambiado de domicilio o paradero.
- Usted va a pasar más de cuatro semanas en otro país.
- Usted ha ingresado en prisión.
- Usted está recibiendo tratamiento en un establecimiento de convalecencia.

¿Le quedan preguntas?
Encontrará más información en www.uwv.nl. Desde el extranjero también nos puede llamar. El funcionario del UWV le atenderá en neerlandés.

Le Saluda atentamente,
Uitvoeringsinstituut werknemersverenigingen
(Instituto Ejecutivo de los Seguros de Trabajadores)

In het Nederlands

Onderwerp
Verklaring van in leven zijn.

U krijgt een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering en u woont niet in Nederland. U ontvangt daarom van ons ieder jaar de Verklaring van in leven zijn. Deze verklaring moet u invullen en aan ons terugsturen. Vanaf 2009 zijn er een paar dingen veranderd. In deze brief leest u er meer over.

Wat is er veranderd?
De Verklaring van in leven zijn moest u altijd laten invullen en afstempelen door de autoriteiten in uw woonplaats. Dat hoeft niet meer. U kunt de verklaring voortaan zelf invullen en ondertekenen.

Opsturen
Heeft u de Verklaring van in leven zijn ingevuld en ondertekend? Dan stuurt u de verklaring met een kopie van een geldig paspoort terug in de bijgevoegde retourenvelop. Staan uw naam of adres onjuist vermeld op het formulier? Dan kunt u de juiste gegevens op de achterkant van het formulier invullen.

Veranderingen in uw situatie doorgeven
Voorheen kreeg u bij de verklaring ook het formulier Actuele gegevens. Hier moest u de gegevens over bijvoorbeeld uw inkomen en gezondheid op invullen. Dit formulier bestaat niet meer. Verandert er iets in uw situatie dat invloed heeft op uw uitkering? Geef dit dan altijd binnen één week aan ons door. U gebruikt hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven Buitenland. U vindt dit formulier op www.uwv.nl/internationaal. U kunt dit formulier ook telefonisch aanvragen.

Stuur uw wijzigingen naar: UWV Postbus 59227 1040 KE AMSTERDAM The Netherlands De volgende zaken moet u altijd binnen één week aan ons doorgeven:
- Uw gezondheid is duidelijk verbeterd of verslechterd.
- U gaat werken.
- U start een bedrijf.
- U ontvangt een buitenlandse uitkering of pensioen.
- U gaat meer of minder uren werken.
- Uw loon wordt hoger of lager.
- U heeft een andere woon- of verblijfplaats.
- U gaat langer dan vier weken naar een ander land.
- U bent gedtineerd.
- U wordt verpleegd in een verpleeginrichting.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. Vanuit het buitenland kunt u ons telefonisch bereiken via + 31 888 98 20 01 (international tarief). De medewerker van UWV zal Nederlands met u spreken.

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Ik heb hierover afgelopen DINSDAG 3 AUGUSTUS 2010 telefonisch gesproken met een medewerkster van het UWV. Nadien heb ik het BEWIJS TEKEN VAN LEVEN ingevuld en ondertekend aangetekend onder nummer RR54067156 9ES en voorzien van mijn eigen postzegel met DIANA gericht aan het op de antwoordenveloppe vermelde adres UWV Postbus 57002 NL 1046 CL AMSTERDAM om 18:33 ter verzending aangeboden op het postkantoor van Torremolinos. Ik ben nu benieuwd of zij het formulier in goede orde hebben ontvangen. Mijn correspondentie inzake het BEWIJS TEKEN VAN LEVEN is in mijn dossier vermeld in 30 NOVEMBER 2000 BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN, 3 JUNI 2005 BRIEF VAN J.S. SCHOOTEN, 2 NOVEMBER 2005 UITTREKSEL BEVOLKINGSREGISTER/EXTRACTO PADRÓN. De UWV is voorts vermeld in 9 FEBRUARI 2004 JOHNNY ENGLISH, 12 FEBRUARI 2004 WERKVERSLAG SPANJE 2004.01 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 20 SEPTEMBER 2004 BEMIDDELINGSTRAJECT, 11 OKTOBER 2004 EL COCHINILLO FEROZ, 12 OKTOBER 2004 UW BRIEVEN D.D. 28/06 EN 19/08 2004 TER ATTENTIE VAN UWV AFDELING BIJZONDERE ZAKEN, 13 OKTOBER 2004 LEARNING BY EXPERIENCE, 25 JUNI 2004 EEN LAATSTE KATTENBELLETJE VOOR LIESBETH HALBERTSMA, 1 JULI 2004 DIANA, OUR BELOVED PARTNER, 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 17 AUGUSTUS 2004 H&H AAN LIESBETH HALBERTSMA, 17 AUGUSTUS 2004 H&H AAN TJITSE BREUKER, 20 AUGUSTUS 2004 WERKVERSLAG TEN BEHOEVE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 2 SEPTEMBER 2004 ZEVEN JAAR ONGEHUWD WEDUWNAAR , 5 SEPTEMBER 2004 BRONSGROEN EIKENHOUT TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 20 SEPTEMBER 2004 BEMIDDELINGSTRAJECT, 21 SEPTEMBER 2004 VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA Om 10:53 ging mijn mobiele telefoon twee keer over. Nadat ik had opgenomen kreeg ik geen antwoord. Ik vervolg: 12 OKTOBER 2004 UW BRIEVEN D.D. 28/06 EN 19/08 2004 TER ATTENTIE VAN UWV AFDELING BIJZONDERE ZAKEN, 4 NOVEMBER 2004 EN NU... ...GELD VERDIENEN, 28 NOVEMBER 2004 HET LAATSTE BERICHT VAN 2004 UIT SPANJE, 3 JUNI 2005 BACK TO BASICS, 3 JUNI 2005 BRIEF VAN J.S. SCHOOTEN, 14 OKTOBER 2005 E-NEDERLAND CONGRES, 1 NOVEMBER 2005 DON'T CRY FOR ME ARGENTINA, 2 NOVEMBER 2005 UITTREKSEL BEVOLKINGSREGISTER/EXTRACTO PADRÓN, 23 FEBRUARI 2007 LEVENDE TALEN EN CERVANTESONLINE.CO.UK, 11 SEPTEMBER 2007 OPNIEUW TREVOR REES JONES, 15 JANUARI 2008 PAUL BURRELL GEHOORD, 25 MAART 2010 DE WORKSHOP VAN VANAVOND. Ik heb nu weer een email van WILLEM VAN RIEL ontvangen d.d. August 7, 2010 7:13:08 AM GMT+02:00 Het betreft een Franse dame van 59 jaar uit ARRAS. Dat is het laatste waarom ik verlegen zit als hispanist. Dit bericht heb ik dus om 12:00 gewist. Ik hoop dat er nu ook een groep flinke investeerders in ONS BEDRIJF stapt zoals de in mijn verslag van LA CORUÑA vermelde uitgeverijen SGEL, EDITORIAL EDINUMEN, SANTILLANA en EDELSA. 14:35 Bij SNEEUWWITJE had ik een kort gesprek met PIETER DE JONG. Voordien heb ik om 13:50 de DAILY EXPRESS van vandaag gekocht bij LA PRENSA CARIHUELA tegenover UWE MAJESTEIT. De voorpagina kopt (ik citeer): "DIANA: THE 500 HIDDEN CLUES Vital evidence was kept from death crash jurors By Frank Thorne in Sydney And John Chapman in London. FRESH concerns were raised over the Princess Diana inquest last night after it was claimed 500 pieces of crucial evidence were withheld from the jury. The documents, many containing information from medical experts, were not made available to the 2008 hearing in London, we can reveal. As the 13th anniversary of Diana's death in a car crash in Paris approaches, a new book has been published containing the original official statements of witnesses who failed to attend the inquest, including the French pathologist and toxicologist who dealt with the bodies. Mystery has surrounded the (TURN TO PAGE 5) crash ever since it happened on August 31, 1997. The inquest blamed drunk driver Henri Paul, but it is claimed blood samples used to verify the amount of alcohol he had consumed were taken from another corps. Writer John Morgan believes his book, Diana Inquest: The Documents The Jury Never Saw, provides a compelling reason why a new inquest should be held in France. He has always insisted the London hearing was tainted by errors, omissions and suppressions following a French cover-up of evidence. He told the Daily Express last night: "My book reproduces more than 100 of the most critical documents that the jury should have had access to if they were ever going to be able to reach an informed verdict. "Lawyers say justice is blind but in this case I have proved that it was the jury who were blindfolded. The official inquest was a travesty."

Censorship
The 700-page book is the fourth in a series probing every aspect of the of the Princess and her "partner" (JH: whatever that may be) Dodi Fayed (brackets by JOHN VAN DER HEYDEN). Australian Morgan, who lives in Brisbane, says evidence in the new book casts serious doubt on claims that the inquest examined the complex case in "the minutest detail". The Documents the Jury Never Saw reveals judicial censorship of key evidence that was so substantial that the inquest was more significant for the documents that were not shown than for those the jury actually saw. The book includes the original official police statements of French experts Professor Dominique Lecomte and Dr Gilbert Pepin. Lecomte was the pathologist who conducted the controversial post mortem examination on Mr Paul's body and Pepin was the toxocologist who carried out tests on samples. The confusion over whether the correct samples were taken continued at the London inquest, where both these crucial witnesses refused to appear. Both Lecomte and Pepin deny any abuse of the legal process or any errors in their work but the information would have been highly relevant to the inquest process. Mr Morgan said last night: "At the time, the public expected the Diana inquest jury to reach an informed verdict, but no one could have possibly understood that such a huge volume of critical evidence was withheld from the jury. Through his massive censorship the inquest jury had no hope of reaching a fair, impartial and, more importantly, informed verdict. They were kept in the dark. "Justice can only be achieved through an independent inquest held on French soil. The crash occurred in France and the witnesses are therefore French. "An inquest that is capable of forcing the French witnesses to appear is the only way forward to establish the truth." Mr Morgan saud he believes a new inquest should be conducted under the auspicies of the International Court of Justice. His investigative efforts have been praised by Dodi's father, former Haarods owner Mohamed Al Fayed. "John Morgan has done more to expose the facts of this case than police in France and Britain," he said. "He has shown how the so-called investigators were more interested in covering up what really happened than honestly delving for the truth." Nevertheless I still consider Mr Al Fayed primarily responsible for the death of MY LADY as I expressed in my fax-message to THE AMBASSADOR OF THE UNITED KINGDOM IN THE HAGHE of 15 SEPTEMBER 1997 and PERSIST IN MY CLAIM ON HARRODS that as from now can be called CLAIM ON MOHAMED AL FAYED.

I continue the DAILY EXPRESS page 5.
12.5 MILLION POUNDS ­ AND STILL WE DON'T KNOW WHAT HAPPENED THE official Bitish Inquiry into the deaths of Princess Diana and Dodi Fayed cost taxpayers 12.5million pounds. Scotland Yard spent 8million, while a six-months inquest with evidence from 250 witnesses over two years cost 4.5million pounds. A jury decided on April 7, 2008, that the couple
(?) were unlawfully killed by the negligent driving of chauffeur Henri Paul and the paparazzi who were in persuit. But they were unable to establish what happened. Several French paparazzi refused to give evidence at the British inquest. Other issues left unresolved included the fate of a box of personal papers belonging to Diana (Containing my personal letters? JH). There are also still questions over the identity of the driver of a white Fiat (Or Citroën AX? JH) said to be involved in the collision in the Alma underpass. And mystery persists over what Mr Paul was doing in the hours before the crash and how he became and how he came to have large sums of money paid into multiple bank accounts. The coroner, Lord Justice Scott Baker, also condemned the refusal of French pathologists Professor Dominique Lecomte and Dr Gilbert Pepin to testify. Their tests on the body of Mr Paul were described as inconsistent and shambolic by British experts who gave evidence at the inquest.

WITHIN THIS CONTEXT I CONSIDER IT EXTREMELY IMPORTANT TO ESTABLISH WETHER MY LADY DIANA FRANCES SPENCER WAS RAPED OR NOT BY MOHAMED AL FAYED'S SON IN THE WEEKEND OF 14 JULY 1997 IN MR AL FAYED'S HOUSE IN SAINT TROPEZ. IN GOOD DUTCH:

IN DIT VERBAND ACHT IK HET UITERMATE BELANGRIJK VAST TE STELLEN OF MY LADY DIANA FRANCES SPENCER IN HET WEEKEND VAN 14 JULI 1997 AL OF NIET IS VERKRACHT DOOR MOHAMED AL FAYEDS ZOON IN DIENS HUIS IN SAINT TROPEZ.

Ik beschouw de publikatie van dit boek als een hernieuwde poging van de heer MOHAMED AL FAYED om opnieuw onder zijn financiële verplichtingen uit te komen jegens de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES. THE DIANA INQUEST is vermeld in 24 AUGUSTUS 2002 VERDER NIEUWS UIT THE DAILY TELEGRAPH, 8 JANUARI 2004 GESPREK MET P.V. SCHULD TER ATTENTIE VAN DRS ELIZABETH HENRIËTTE HALBERTSMA, 8 MEI 2006 RECONSTRUCTIE: DE RIT NAAR DE LUCHTHAVEN LE BOURGET, 12 FEBRUARI 2006 THOMAS TRIEBELS, 3 OKTOBER 2007 BRITSE JURY ONDERZOEKT COMPLOTTHEORIEËN, 3 DECEMBER 2006 DAVID, PAULA AND MARY, 6 OKTOBER 2007 THE DIANA INQUEST PART 1, 8 OKTOBER 2007 PETRA KOEK, 9 OKTOBER 2007 MY NUMBER TWO, 10 OKTOBER 2007 THOM DE GRAAF UIT WARMOND, 15 OKTOBER 2007 HENDRIK BAAY EN DE MARBELLA DUTCH BUSINESS CLUB, 16 OKTOBER 2007 THE DIANA INQUEST PART 2, 18 OKTOBER 2007 TROTS VAN NEDERLAND, 19 OKTOBER 2007 DOCUMENTEN MET "ENVELOPPE" TOT EN MET FEBRUARI 2000, 20 OKTOBER 2007 EEN APPELTJE MET IEMAND TE SCHILLEN HEBBEN, 21 OKTOBER 2007 ONZE VERMOGENSBEHEERDER IN BEELD, 28 OKTOBER 2007 VERANDERINGEN BIJ VITESSE IN ARNHEM, 30 OKTOBER 2007 DE HEILIGE ELIZABETH, 31 OKTOBER 2007 VAN MIP TOT VIP, 1 NOVEMBER 2007 DE GEUR VAN APPELS EN SINAASAPPELS, 6 NOVEMBER 2007 SCHERVENGERICHT, 7 NOVEMBER 2007 VOORBEREIDING 10E E-NEDERLAND CONGRES, 8 NOVEMBER 2007 10E E-NEDERLAND CONGRES, 10 NOVEMBER 2007 WIE NEEMT MIJN HUIDIGE TAKEN OVER?, 13 NOVEMBER 2007 DE CERVANTESKRING, 14 JANUARI 2007 IMRAN KHAN GEARRESTEERD, 17 NOVEMBER 2007 BIG BROTHER, 19 NOVEMBER 2007 GRAN HOTEL CERVANTES, 24 NOVEMBER 2007 DIANA'S 'LOVERS', 26 NOVEMBER 2007 AFSCHRIFT EN TOP 30 VAN 72 LANDEN, 3 DECEMBER 2007 EL TOBOSO, ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN PAÍSES BAJOS EN HERMAN WIJFFELS, 5 DECEMBER 2007 MANUEL MUÑOZ RUIZ, JAN WILLEM TIJSSEN, KEES BAKKER EN DE VRIENDEN VAN VITESSE, 7 DECEMBER 2007 LEO VAN WIJK EN JOHN WRIGHT, 8 DECEMBER 2007 SPAANSE DIPLOMA'S EN GETUIGSCHRIFTEN, 13 DECEMBER 2007 RON VAN RAAD EN DE CERVANTES FOUNDATION, 14 DECEMBER 2007 ROSA MONCKTON IN THE DIANA INQUEST EN HET LUZAC COLLEGE, 18 DECEMBER 2007 MIJN COLLEGA'S VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 21 DECEMBER 2007 OP WEG NAAR THE FINAL OUTCOME, 7 JANUARI 2008 RELATIONSHIP WITH DODI WAS 'ALL OVER' DIANA TOLD FRIEND TWO WEEKS BEFORE HER DEATH, 8 JANUARI 2008 DIANA'S LOVER THE SURGEON WILL GIVE EVIDENCE IN WRITING, 8 JANUARI 2008 EVALUATIE GESPREK TER ATTENTIE VAN HET MATCHTEAM VAN UP2DATE, 9 JANUARI 2008 KEN WHARFE GEHOORD IN THE DIANA INQUEST, 10 JANUARI 2008 ADVOCAAT MANSFIELD MAAKTE PRINCE PHILIP VERDACHT, 11 JANUARI 2008 DE LAATSTE RONDE, 12 JANUARI 2008 PRIORITEIT NUMBER ONE , 12 JANUARI 2008 PRIORITEIT NUMBER ONE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 14 JANUARI 2008 THE DIANA INQUEST TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 15 JANUARI 2008 PAUL BURRELL GEHOORD, 15 JANUARI 2008 THE DIANA INQUEST TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 16 JANUARI 2008 PAUL BURRELL BEWAART GEHEIM FOR THE TIME BEING, 17 JANUARI 2008 MESSAGE TO AMANDA PLATELL, 18 JANUARI 2008 LORD CONDON, 18 JANUARI 2008 THE DIANA INQUEST II TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 19 JANUARI 2008 WHEN FANTASIES COME TRUE, 19 JANUARI 2008 WHEN FANTASIES COME TRUE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 20 JANUARI 2008 DOMINIC LAWSON, HUSBAND OF ROSA MONCKTON, 21 JANUARI 2008 GEEN NIEUWS UIT THE HIGH COURT OF JUSTICE, 24 JANUARI 2008 ENGELAND ONTWAAKT, 24 JANUARI 2008 ENGELAND ONTWAAKT TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 5 FEBRUARI 2008 SUPER TUESDAY, 7 FEBRUARI 2008 KELLY FISHER, 10 FEBRUARI 2008 BEZOEK AAN GRONINGEN, 7 TOT EN MET 12 FEBRUARI 2008, 14 FEBRUARI 2008 VALENTIJNSDAG 2008, 16 FEBRUARI 2008 BIJEENKOMSTEN VOOR HISPANISTEN IN UTRECHT EN MADRID, 18 FEBRUARI 2008 EINDELIJK RUST IN DE ZEVENDE HEMEL?, 19 FEBRUARI 2008 MOHAMED AL FAYED IN COURT, 23 FEBRUARI 2008 ONZE BUTLER PAUL BURRELL OPNIEUW IN BEELD, 23 FEBRUARI 2008 BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 24 FEBRUARI 2008 PAUL BURRELL TERUGGEFLOTEN DOOR ROYAL CORONER, 25 FEBRUARI 2008 MINISTER MAN, 26 FEBRUARI 2008 OVERNAME GRAN HOTEL CERVANTES, 3 MAART 2008 MET DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE) NAAR CÓRDOBA, 4 MAART 2008 REACTIE OP JOUW BRIEF VAN 21 FEBRUARI 2008 TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 9 MAART 2008 KATTENBELLETJE, 18 MAART 2008 EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 24 MAART 2008 BEZOEK AAN PALEIS SOESTDIJK, 25 MAART 2008 HILLARY CLINTON HEEFT ZICH KLAARBLIJKELIJK VERGIST, DEADLINE 28 MAART 2008, 31 MAART 2008 HARTVERWARMEND, 1 APRIL 2008 GENTE, 2 APRIL 2008 THE SUMMING UP CONTINUES, 4 APRIL 2008 ED HAGENDOORN EN STEVEN SPIELBERG, 7 APRIL 2008 THE VERDICT, 10 APRIL 2008 DE KOGEL IS DOOR DE KERK, 11 APRIL 2008 BEZOEK AAN DE STADSSCHOUWBURG IN ARNHEM, 13 APRIL 2008 BERT SCHAAKE, 19 APRIL 2008 YO SOY EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES, 4 MEI 2008 JOUW BRIEF VAN 21 APRIL 2008 TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME UIT HARLINGEN, 26 MEI 2008 SLEUTEL 97, 6 APRIL 2009 GROUW IN FRIESLAND, 8 APRIL 2009 DE EIKENHORST IN WASSENAAR, APRIL 2009 COLLOQUIUM VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN BUENOS AIRES (2009), 7 MEI 2009 GUY VERHOFSTADT, EEN MAN MET VISIE, 3 JUNI 2009 CERVANTESONLINE INFO, CERVANTESONLINE NEDERLAND, CERVANTESONLINE BELGIË, CERVANTESWEB NEDERLAND, CERVANTESWEB BELGIË EN CERVANTESONLINE.BIZ , 18 JUNI 2008 SCHOKKEND BERICHT, 8 JULI 2008 GEORGE GÖRTEMÖLLER, CARLA PEETERS EN FRITS WIERSEMA, 6 SEPTEMBER 2008 WAT HEEFT SEGOVIA, 10 SEPTEMBER 2008 ALTHORP REVIVAL, 27 JANUARI 2009 UP TO DATE , 12 JUNI 2009 PETER OTTENHOFF, 19 JUNI 2009 ECHTHEIDVERKLARING, 20 JUNI 2009 SURREY, 7 JULI 2009 VERFILMING "ENGEL OP DE BRUG" TER ATTENTIE VAN DRS J.G. BLOEM, 8 JULI 2009 TOLKENSERVICE EN OVERIGE WEDERWAARDIGHEDEN, 9 JULI 2009 THEO MULDER EN RIK FELDERHOF OPNIEUW IN BEELD, 31 JULI 2009 AFSLUITING CONGRES EN GALADINER IN HOTEL H10 ESTEPONA PALACE, 25 AUGUSTUS 2009 RESIDENTIE ENGELENBURG, 19 SEPTEMBER 2009 NOORDWIJK AAN DE ZUIDKUST, 2 OKTOBER 2009 VOORUITBLIK OP DE ALUMNIDAG 2009 VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN, 4 OKTOBER 2009 DON'T THINK PINK BUT RED AND PURPLE, 9 OKTOBER 2009 DUTCH AMERICAN HERITAGE DAY 2009, 13 OKTOBER 2009 HET STADHOUDERLIJK HOF IN LEEUWARDEN, 16 OKTOBER 2009 NIEUW LICHT OP BRUSSEL - DEEL 2, 19 OKTOBER 2009 WIJK BIJ DUURSTEDE, 21 OKTOBER 2009 ABN-AMRO, 26 OKTOBER 2009 RONALD, 27 OKTOBER 2009 DE EERSTE PRESIDENT VAN DE EUROPESE UNIE, 30 OKTOBER 2009 PLUS ULTRA AGAIN, 3 NOVEMBER 2009 HOOG IN HET VAANDEL, 12 NOVEMBER 2009 EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN EN HET KABINET DER KONINGIN, 19 NOVEMBER 2009 ORANGE, 27 NOVEMBER 2009 AD SCHEEPBOUWER, 10 DECEMBER 2009 NEDERLANDSE VERSIE LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES, 15 DECEMBER 2009 OUDE EN NIEUWE SPELERS, 30 DECEMBER 2009 VUURWERK, 5 JANUARI 2010 SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 1, 12 JANUARI 2010 SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 2, 30 JANUARI 2010 TONY BLAIR en 16 FEBRUARI 2010 START VAN DE NIEUWE ONTWIKKELINGSFASE VANAF 14 FEBRUARI 2010.

Na bezoek aan EL OPEN ARMS verzonden aan de DAILY EXPRESS

FINAL END OF SPECULATIONS
07.08.10, 11:04pm
WITHIN THIS CONTEXT I CONSIDER IT EXTREMELY IMPORTANT TO ESTABLISH WETHER MY LADY DIANA FRANCES SPENCER WAS RAPED OR NOT BY MOHAMED AL FAYED'S SON IN THE WEEKEND OF 14 JULY 1997 IN MR AL FAYED'S HOUSE IN SAINT TROPEZ. IN GOOD DUTCH:

IN DIT VERBAND ACHT IK HET UITERMATE BELANGRIJK VAST TE STELLEN OF MY LADY DIANA FRANCES SPENCER IN HET WEEKEND VAN 14 JULI 1997 AL OF NIET IS VERKRACHT DOOR MOHAMED AL FAYEDS ZOON IN DIENS HUIS IN SAINT TROPEZ.

NO MORE INQUESTS ANYMORE!

IT HAS BEEN ENOUGH!

MR AL FAYED HAS TO PAY THE DAMAGE CAUSED TO OUR COMPANY.

JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS - SPAIN

· Posted by: CERVANTES · Report Comment

Deze reactie is geplaatst.

Ontvangen van NICOLÁS DE LA BARREDA:

Ik begin nu te begrijpen wat men in psychiatrische kringen onder SCHIZOFRENIE verstaat. Ik noem het BUILDING BRIDGES.

ZONDAG 8 AUGUSTUS 2010 VERKOOP WEBSITE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN