INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Producties, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

ZATERDAG 18 FEBRUARI

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Date: February 18, 2012 1:53:16 PM GMT+01:00 To: DRS E.H. HALBERTSMA. Na verzending van mijn bericht JAMES WHITAKER EN GERRIT YBEMA OVERLEDEN EN NIEUW LICHT OP DON CESAR ANTONIO MOLINA ontving ik de nieuwsbrief van D66 met een gloedvol betoog van GUY VERHOFSTADT. Een belangrijke geestverwant van mij getuige mijn bericht 7 MEI 2009 GUY VERHOFSTADT, EEN MAN MET VISIE. Ik heb hierna contact opgenomen met het secretariaat van DEMOCRATEN 1966 en mij alsvolgt aangemeld voor hun eerstvolgende symposium over duurzaam ondernemen over de grenzen heen in Den Haag; "Subject: Symposium: Duurzaam ondernemen over grenzen heen: reguleren of stimuleren? Date: February 17, 2012 5:00:48 PM GMT+01:00 To: D66 Cc: IRENE VAN DEN BROEK TWEEDE KAMER. Geachte mevrouw Irene van den Broek, Ik ontving uw gegevens van het landelijk secretariaat van D66. Op maandag 6 februari jongstleden heb ik in Scherpenzeel uw Tweede Kamerlid Kees Verhoeven leren kennen. Ik stel vast dat hij ook deel uitmaakt van het symposium Duurzaam ondernemen over grenzen heen. Ik houd mij al vanaf 1988 met dat thema bezig door contacten op te bouwen tussen de Benelux en Spaanstalige landen (met omliggende gebiedsdelen) en heb binnen het kader van mijn handelsmerk Instituto Cervantes bij het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom een beleidsplan ontwikkeld waarbinnen vooral het bedrijfsleven een belangrijke rol dient te vervullen. Het plan is dan ook geboren op het VNO-NCW-management centrum De Baak in Noordwijk. In de aankondiging van het symposium lees ik:

"Dit symposium is dé gelegenheid tot het indienen van concrete ideeën en vragen over duurzame innovatie. Deze kunnen worden uitgewerkt in aanbevelingen aan diverse D66 fracties en eventueel leiden tot moties op het D66 voorjaarscongres op 21 april a.s. D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (economie) zet de toon. Vervolgens houden twee sprekers vanuit het bedrijfsleven en vanuit maatschappelijke organisaties een pleidooi voor regulering en/of stimulering. In dialoog kan het publiek zich richten tot elkaar en tot een panel van experts, waaronder ook D66 Tweede Kamerlid Wassila Hachchi, (Ontwikkelingssamenwerking). Iedere deelnemer kan ideeën en vragen rechtstreeks deponeren in de ideeënbus. Inspirerende voorbereiding en uitwerking: themagroep Ontwikkelingssamenwerking en medewerking van themagroep Duurzame Ontwikkeling. Moderator Marianne Douma, aangever Daniël Schut. Allen staan voor innovatie - communicatie - besluitvorming. Op zowel lokaal landelijk als Europees niveau is dit onderwerp bijzonder actueel. Naast vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties worden dan ook bestuurders, politici en beleidsmakers uit alle bestuurslagen van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit symposium."

Ik werk hier graag actief aan mee, uitgaande van de inleiding van mijn beleidsplan uit 1992, als beschreven in INLEIDING BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Daarom meld ik mij hierbij voor dit symposium aan. Ook neem ik graag deel aan de rondleiding door de Tweede Kamer. Graag verneem ik waar ik mij dien te vervoegen. De plaats van het symposium is namelijk niet in de aankondiging vermeld. Ook zie ik uw bevestiging van mijn deelname graag tegemoet. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN Lid nummer 95064.

Om 23:07 ontving ik van Blauw Bloed een extra nieuwsbrief over het ski-ongeluk van Prins Friso op PRINS JOHAN FRISO IN LEVENSGEVAAR NA LAWINE. Het houdt mij enorm bezig. Ik dank Jeroen Snel voor zijn berichtgeving. Wij kunnen de situatie nu van moment tot moment op zijn website volgen. Mijn vermeldingen van Friso staan op VERMELDING VAN PRINS FRISO. Hierop gaat de aandacht op dit moment (11:20) vooral uit naar 10 SEPTEMBER 1996 CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS JOHAN FRISO BERNHARD CHRISTIAAN DAVID VAN ORANJE-NASSAU, 11 MEI 1998 MOEDERDAG en 14 DECEMBER 2004 A ROYAL DUTY. Er is op mijn website nu ook bijzondere belangstelling voor Minister-President WIM KOK, WIM MAZZOLA, NIEUWE DROOM, 15 DECEMBER 1996 UW KENMERK F586.96 TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 13 APRIL 2010 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66, 20 APRIL 2010 ORDE OP ZAKEN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66 en 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CDA. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2285 bezoeken. Verder geen bijzonderheden beste MAAGD: Een kort romantisch incident kan een langdurige relatie blijvende schade toebrengen. Ook als u niet van plan bent een affaire te continueren zal uw loyaliteit een punt van discussie blijven. Ruzie over geld dreigt. SCHORPIOEN: Laat u niet dwingen om aan iets mee te doen waar u niets voor voelt. Zorg voor voldoende fysieke weerstand; u loopt enig risico een verkoudheid of griep op te lopen. Eisen van uw omgeving kunnen zwaar wegen. Dat klopt. Mijn gedachten zijn natuurlijk bij de hele KONINKLIJKE FAMILIE. Ik wens hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. JOHN."

ZONDAG 19 FEBRUARI 2012 EEN BIJZONDER BERICHT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN