INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Producties, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

WOENSDAG 7 MAART 2012

Vandaag neem ik deel aan het SYMPOSIUM DUURZAAM ONDERNEMEN OVER GRENZEN HEEN in DEN HAAG. Ik houd mij al vanaf 1988 met dat thema bezig door contacten op te bouwen tussen de Benelux en Spaanstalige landen (met omliggende gebiedsdelen) en heb binnen het kader van mijn handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een beleidsplan ontwikkeld waarbinnen vooral het bedrijfsleven een belangrijke rol dient te vervullen. Het plan is dan ook geboren op het VNO-NCW-management centrum De Baak in Noordwijk. De bijlage bij de uitnodiging luidt alsvolgt: "De wereld om ons heen verandert. Internationale organisaties rekenen voor dat de wereldbevolking groeit van 7 miljard mensen nu naar 9 miljard in 2050. In 2050 zal er 70 procent meer voedsel nodig zijn. Fossiele brandstoffen worden schaars en duur. Het gedeukte imago van de Euro verzwakt Europa en versterkt de opkomende landen. De financiële sector trilt op haar grondvesten. Er zijn fundamentele veranderingen nodig die leiden naar een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Duurzaam ondernemen vindt veel weerklank, zowel op kleine als op grote schaal. Nieuwe spelregels dienen zich aan: richtlijnen, certificering, internationale verdragen. Wat kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en politiek voor elkaar betekenen? Wat is de rol van de overheid? Welke politieke keuzes moeten worden gemaakt? In dialoog kan het publiek zich richten tot elkaar en tot een panel van experts. Dit symposium is dè gelegenheid tot het indienen van concrete ideeën en vragen over duurzame innovatie. Iedere deelnemer kan deze rechtstreeks deponeren in de ideeënbus. Deze kunnen worden uitgewerkt in aanbevelingen aan diverse D66 fracties en eventueel leiden tot moties op het D66 congres op 21 april a.s. Naast vertegenwoordigers van bedrijven, ondernemingsverenigingen en maatschappelijke organisaties zijn wethouders, politici en beleidsmakers uit alle bestuurslagen uitgenodigd deel te nemen aan dit symposium. "

Dit is mijn bijdrage.

Van de 7 miljard mensen op de wereld hebben er 550 miljoen het Spaans als moedertaal. Dat is bijna 13 procent van de totale wereldbevolking. Bij een herstellende economische situatie zullen er opnieuw kansen ontstaan voor het Nederlandse bedrijfsleven in Spaanstalige landen. Daarom heb ik op 5 januari 1991 in een gesprek met mijn toenmalige collega/werkgeefster op de Baak te Noordwijk besloten in het verlengde van mijn loopbaan tot op dat moment tot oprichting over te gaan van een op de Spaanstalige markt gericht bedrijf met de naam Instituto Cervantes. In dezelfde periode heeft een Spaanse collega van mij met de naam Nicolás Sánchez Albornoz eveneens besloten tot de oprichting van een instituut met dezelfde naam dat met gemeenschapsgelden wordt bekostigd. De heer Sánchez Albornoz was een goede bekende van mijn voormalige hoogleraar Prof.Dr. Jaime Sánchez Romeralo, die mij in 1977 heeft begeleid bij mijn afstudeerthema tijdens mijn studie Spaanse taal- en letterkunde over het thema Cervantes en Erasmus. Ik ben derhalve de overtuiging toegedaan dat mijn Spaanse collega mijn op de Baak in Noordwijk ontwikkelde ideeën naar zich toe heeft getrokken. Teneinde dit te voorkomen in de Benelux heb ik bij het toenmalige Benelux-merkenbureau, thans Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom een handelsmerk gedeponeerd voor de categorie opleidingen, trainingen en cursussen. Op het moment dat ik als voormalig directeur van een landelijk instituut voor mondeling taalonderwijs mijn Instituto Cervantes in de Benelux tot operationalisering wenste te brengen werd er door mijn Spaanse collega's volledig over mij heen gewalst, met vanuit Zuid-Amerika opererende criminele organisaties in hun kielzog. Dit heeft ertoe geleid dat ik vanaf april 1993 mijn activiteiten binnen het kader van mijn beleidsplan heb moeten staken. Achter de schermen ben ik echter doorgegaan met ontwikkelen. Al mijn activiteiten terzake zijn terug te vinden op mijn website www.cervantes.nu. Tot op heden heb ik reeds 160.000 euro uit privémiddelen voorgefinancierd om mijn geplande organisatie van de grond te krijgen, contacten te leggen en mijn rechten te handhaven. Mijn grootste probleem is dat alleen de Spanjaarden geld verdienen aan mijn van 5 januari 1991 daterend initiatief.
Vanaf 1993 heb ik de Nederlandse regering volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Te beginnen met mijn brieven in 1993 aan de toenmalige ministers van OCW, Justitie en SoZaWe. Vanaf 1995 heb ik de koninklijke weg bewandeld en de toenmalige Burgemeester van Nijmegen permanent geïnformeerd. Dit heeft via bemiddeling van het
Kabinet der Koningin in 1996 geresulteerd in mijn berichtgeving aan de ministers van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie, Economische Zaken, Financiën, OCW en VWS. Uiteindelijk heb ik al mijn informatie bij het aantreden van het kabinet Rutte-Verhagen op 14 oktober 2010 doen toekomen aan Minister-President Rutte en de ministers Donner, Rosenthal, Opstelten, Verhagen, De Jager en Van Bijsterveldt. Ik ontving hierop onderstaande brieven d.d. 28 oktober 2010

3 november 2010

en 30 november 2010

van respectievelijk de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën en Algemene Zaken. Laatstgenoemde brief vermeldt: "Wanneer u van mening bent dat u recht hebt op financiële genoegdoening van de Staat adviseer ik u daarvoor de juiste juridische wegen te bewandelen". Ik heb van aanvang af de ministers van Justitie volledig op de hoogte gehouden. Te beginnen bij de ministers Hirsch Ballin en Sorgdrage. Ik begin langzaamaan de indruk te krijgen dat ik in 1997 voor niets op de Neude in Utrecht ben gaan wonen en ik in opdracht van de Minister-President een nieuw spelletje Monopoly moet gaan spelen.

Te beginnen bij AF. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2168 bezoeken. Nieuw in de Top 30 van 12359 URLs 15.

29.

Nieuw in de Top 100 van 2153 verwijzende pagina's 62. 3 OKTOBER 2004 RETRAITE en 79. DINSDAG 14 SEPTEMBER 2010 DR DOFFERHOFF EN COMMUNICATIE MET THOMAS TRIEBELS.

Nieuw in de Top 19 van 19 zoekopdrachten

1. Eurobar Carihuela is vermeld in 16 JULI 2007 DE SPRINGPLANK NAAR LATIJNS-AMERIKA, 2 MAART 2009 VERBLIJFSVERGUNNING VERLENGD, 3 MAART 2009 ELIZA MARIA VAN DER HEIJDEN VAN DEN BROEK 1919 - 2009, 11 MAART 2009 BERICHT VAN JOHANNES HEYDANUS, 12 MAART 2009 GEEN AANGETEKENDE BRIEF OP HET VESTIGINGSADRES VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX TE UTRECHT, 13 MAART 2009 DIANA VAN DER HEYDEN-SPENCER EN DE ENGELENBURG, 16 MAART 2009 SLEUTEL 41, 17 MAART 2009 HET HEMELSE GERECHT, 18 MAART 2009 MIJN OUDSTE ZOON VAN CAPGEMINI, 19 MAART 2009 JOHAN AGRICOLA, 20 MAART 2009 UITNODIGING VOOR VICTORY BOOGIE WOOGIE, 22 MAART 2009 DE BRIEVEN VAN DE VIJF BIJ MIJN CERVANTESPLAN BETROKKEN VORSTENHUIZEN, 23 MAART 2009 TINA TURNER IN HET GELREDOME, 26 MAART 2009 CRISISBERAAD, 27 MAART 2009 JAARVERGADERING VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND 2009 OP ZATERDAG 28 MAART TE HILVERSUM, 29 MAART 2009 FLOWER OF SCOTLAND, 30 MAART 2009 HET WOORD IS THANS AAN HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES en 31 MAART 2009 WERELDTOP TE 'S-GRAVENHAGE.

3. overschrijvingskaart aan brief. Overschrijvingskaart komt aan de orde in 7 JUNI 1998 BINGO, 8 SEPTEMBER 2000 ANWB TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING IN NIJMEGEN, 6 AUGUSTUS 2002 AANSLAG 681.87.038.H.96 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.M. FRUSCH VAN DE BELASTINGDIENST/PARTICULIEREN/ONDERNEMINGEN BUITENLAND TE HEERLEN, 27 MEI 2004 TEAMSPIRIT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 4 JUNI 2007 VAN ZWAARWICHTIG BELANG.

8. i acknowledge receipt of your message is gerelateerd aan 16 NOVEMBER 1996 CYBERNETICS AND SYSTEMS, 21 JANUARY 1997 YOUR LETTER OF 17 JANUARY 1997 ON BEHALF OF ARMANDA LOVELL PITMAN LONDON, 18 MARCH 1997 CONSTANT HAMMERING ON THE SAME STRING, 18 MAART 1997 RECEIPT OF YOUR FAX MESSAGE ON BEHALF OF MAXWELL-HEPPELL IN WARWICK U.K., 29 MARCH 1997 YOUR LETTER OF 27 MARCH ON BEHALF OF MR J.E. LEWIS OF ETON COLLEGE, 24 JUNE 1997 NEW VISIT TO LONDON ON BEHALF OF PRIME MINISTER TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM, 17 NOVEMBER 2000 ESPAÑA - NEDERLAND - INGLATERRA, 27 NOVEMBER 2000 URGING TO THE LOO en 24 APRIL 2004 THE WORLD IS MY WITNESS ON BEHALF OF MR. BILL HOLDSWORTH.

12. Koos Samson is vermeld in 31 MAART 1998 INSPIRINE, 9 SEPTEMBER 2004 BLAUW BLOED, 22 OKTOBER 2007 DE DERDE KAMER, 23 OKTOBER 2007 KOOS SAMSON EN DE CERVANTES MANAGEMENT GROUP IN ALTHORP, 24 OKTOBER 2007 HET HAAGS JURISTEN COLLEGE EN HUIS TER DUIN, 25 OKTOBER 2007 DE NAVOTOP IN HUIS TER DUIN, 26 OKTOBER 2007 TONY BLAIR SCHRIJFT MEMOIRES, 27 OKTOBER 2007 WELLECOM REVIVAL, 28 OKTOBER 2007 VERANDERINGEN BIJ VITESSE IN ARNHEM, 29 OKTOBER 2007 ENGELENGEDULD, 5 DECEMBER 2007 MANUEL MUÑOZ RUIZ, JAN WILLEM TIJSSEN, KEES BAKKER EN DE VRIENDEN VAN VITESSE, 3 MAART 2008 MET DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE) NAAR CÓRDOBA, 19 APRIL 2008 YO SOY EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES, 11 JUNI 2009 THE WORLD IS MY WITNESS IN THE FLYING DUTCHMAN MEDE DANKZIJ PAUL RIEGEN, 25 AUGUSTUS 2009 RESIDENTIE ENGELENBURG, 26 OKTOBER 2009 RONALD, 30 OKTOBER 2009 PLUS ULTRA AGAIN, 19 NOVEMBER 2009 ORANGE, 15 DECEMBER 2009 OUDE EN NIEUWE SPELERS, 3 JANUARI 2010 PAULINE KRIKKE MAAKT PLAATS VOOR LIESBETH HALBERTSMA ALS BURGEMEESTER VAN ARNHEM VOLGENS THOMAS TRIEBELS, 25 MEI 2010 FERGIE, HOOFDDORP EN DE BLUNDER VAN EMILE ROEMER, VOORMALIG ONDERWIJZER TE BEUNINGEN, MAANDAG 14 JUNI 2010 NEDERLAND-DENEMARKEN 2-0, 16 JUNI 2010 EARL CHARLES SPENCER, THOM DE GRAAF EN DE ORANJE DAMES TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, DINSDAG 5 OKTOBER 2010 KATHLEEN FERRIER OVER DE STREEP, WOENSDAG 27 OKTOBER 2010 TERWIJL DE TWEEDE KAMER VERGADERT, MAANDAG 15 NOVEMBER 2010 CONQUEST OF PARADISE, 23 NOVEMBER 2010 VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS NUGTEREN VAN D66, DONDERDAG 7 APRIL 2011 WATER, VRIJDAG 8 APRIL 2011 KOOS SAMSON EN DE SROC TE AMERSFOORT, ZONDAG 10 APRIL 2011 ALPHEN AAN DEN RIJN, MINIHOUSE, DE SLIMME SNELWEG EN DE PEN VAN EEN MILJOEN, DINSDAG 12 APRIL 2011 IR. BILL HOLDSWORTH EN HET NEDERLANDS STAATSBEZOEK AAN DUITSLAND, VRIJDAG 22 APRIL 2011 GOEDKEURING VAN KONINGIN ELIZABETH II VOOR HUWELIJK VAN PRINS WILLIAM, ZATERDAG 7 MEI 2011 HET KONIJN OP HET VALKHOF, WOENSDAG 1 JUNI 2011 DE EUROPESE RECHTSSTAAT IS VAN START GEGAAN, ZONDAG 12 JUNI 2011 (EERSTE PINKSTERDAG) AALBERS MARBELLA, WOENSDAG 15 JUNI 2011 JULIANA PRINSES VAN ORANJE EN DE BRIEF AAN LADY SARAH MAC CORQUODALE, MAANDAG 20 JUNI 2011 SAUNA DE HEUVELRUG EN DE LIONS, 23 JUNI 2011 SUCCES VOOR MR ABRAHAM MOSZKOWICZ, THE NEXT STEP, DINSDAG 28 JUNI 2011 ONSTUIMIG WEER, MAANDAG 11 JULI 2011 SERGEANT DAVID SHARP IN BEELD, DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 BURGERSERVICENUMMER EN PIM KAPER, MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 KORTE ONTMOETING MET BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE VAN ARNHEM EN BEZOEK AAN DE ENGELENBURG IN BRUMMEN, WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2011 EEN BIJZONDERE DAG VANDAAG, DONDERDAG 13 OKTOBER 2011 EXCALIBUR, HET ZWAARD VAN KONING ARTHUR, ZATERDAG 15 OKTOBER 2011 MONTESINOS, DINSDAG 20 DECEMBER 2011 DE POLITICUS VAN HET JAAR 2011 EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN, DINSDAG 31 JANUARI 2012 DE 74STE VERJAARDAG VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, ZATERDAG 4 FEBRUARI 2012 DAMMEN EN SCHAAKE, DINSDAG 14 FEBRUARI 2012 FUSIEPROCESSEN EN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, WOENSDAG 22 FEBRUARI 2012 KERKHOF, VAN KERKHOF EN DE PAAUW IN WASSENAAR, VRIJDAG 24 FEBRUARI 2012 ROTSVAST, DONDERDAG 1 MAART 2012 GESCHIEDSCHRIJVING en DINSDAG 13 MAART 2012 BEZOEK VAN THOMAS TRIEBELS EN VERJAARDAG DRS P. OTTENHOFF.

13. kost deponering naam bvba. Daar heb ik nog niet mee te maken gehad. De BVBA is een Belgische BV (Besloten Vennoootschap met Bperkte Aansprakelijkheid) en is vergelijkbaar met een Engelse Limited als vermeld in 28 NOVEMBER 2005 TERUG IN HET LAND.

15. Prioriteitsaandelen zijn vermeld in INLEIDING BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, CORPORATE GOVERNANCE, OPTIEREGELINGEN, PREFERENTE AANDELEN, PRIORITEITSAANDELEN, CERTIFICERING EN STRUCTUURREGIME, HET FUNCTIONEREN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, CERTIFICERING, PRIORITEITSAANDELEN, 24 APRIL 2003 REDDINGSPLAN VITESSE, 4 FEBRUARI 2004 EN NU DE WEBSITE......, 2 OKTOBER 2006 NIEUWE STATISTIEKEN OKTOBER 2006, 4 APRIL 2007 OPNIEUW MAAND VAN DE WAARHEID, 5 APRIL 2007 EMILY BREMERS, 6 APRIL 2007 ADRESWIJZIGING POSTGIRO EN ERVARINGEN MET AMWAY, 7 APRIL 2007 PRETTIGE PAASDAGEN, 8 APRIL 2007 LAMBERT VAN BODEGOM, 9 APRIL 2007 PAUL SCHALING, 10 APRIL 2007 HET SUIDERAS IN VIERAKKER EN WILHELMINA VAN PRUISEN, 11 APRIL 2007 DERDE DOCHTER VOOR MÁXIMA EN WILLEM-ALEXANDER , 12 APRIL 2007 DE HAAN IN HET KIPPENHOK, 11 SEPTEMBER 2007 OPNIEUW TREVOR REES JONES, 12 SEPTEMBER 2007 WANNEER GAAT DIANA'S NALATENSCHAP EINDELIJK NAAR ONS BEDRIJF?, DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2007 IT WAS A PARTY YESTERDAY NIGHT, 14 SEPTEMBER 2007 REACTIE OP CLAIM NO. 7 JN 21469 VAN DE COUNTY COURT ST. ALBANS, 15 SEPTEMBER 2007 EARL'S COURT GYM LONDON, 16 SEPTEMBER 2007 IT'S GOT TO BE PERFECT, 19 OKTOBER 2007 DOCUMENTEN MET "ENVELOPPE" TOT EN MET FEBRUARI 2000, 20 OKTOBER 2007 EEN APPELTJE MET IEMAND TE SCHILLEN HEBBEN, 21 OKTOBER 2007 ONZE VERMOGENSBEHEERDER IN BEELD 22 OKTOBER 2007 DE DERDE KAMER, 23 OKTOBER 2007 KOOS SAMSON EN DE CERVANTES MANAGEMENT GROUP IN ALTHORP, 24 OKTOBER 2007 HET HAAGS JURISTEN COLLEGE EN HUIS TER DUIN, 25 OKTOBER 2007 DE NAVOTOP IN HUIS TER DUIN, 26 OKTOBER 2007 TONY BLAIR SCHRIJFT MEMOIRES, 27 OKTOBER 2007 WELLECOM REVIVAL, 29 OKTOBER 2007 ENGELENGEDULD, 30 OKTOBER 2007 DE HEILIGE ELIZABETH, 31 OKTOBER 2007 VAN MIP TOT VIP, 23 NOVEMBER 2007 DE OPMARS VAN FELIPE EN LETIZIA, 26 NOVEMBER 2007 AFSCHRIFT EN TOP 30 VAN 72 LANDEN, 27 NOVEMBER 2007 HERSTEL VAN VERBINDINGEN, 28 NOVEMBER 2007 JOOP DRECHSEL, 29 NOVEMBER 2007 RITMO A CABALLO, 30 NOVEMBER 2007 LIEFDE TUSSEN DE COMPUTERS, 4 DECEMBER 2007 ALAN BEER EN GUY VERHOFSTADT, 5 DECEMBER 2007 MANUEL MUÑOZ RUIZ, JAN WILLEM TIJSSEN, KEES BAKKER EN DE VRIENDEN VAN VITESSE, 6 DECEMBER 2007 NIEUW LICHT IN BRASSERIE LA TABERNA, 7 DECEMBER 2007 LEO VAN WIJK EN JOHN WRIGHT, 8 DECEMBER 2007 SPAANSE DIPLOMA'S EN GETUIGSCHRIFTEN, 9 DECEMBER 2007 MIRANDA RIJNSBURGER EN MIRJAM BEMELMANS, 10 DECEMBER 2007 BRITSE TROEPEN LANGS DE RODE LOPER NAAR HUIS OP CHRISTMAS EVE, 11 DECEMBER 2007 FLORIN AND FIRKIN UTRECHT, 12 DECEMBER 2007 CHRISTMAS, BRUIDSPAAR EN ALMA CUYPERS OF ANDERSOM, 13 DECEMBER 2007 RON VAN RAAD EN DE CERVANTES FOUNDATION, 14 DECEMBER 2007 ROSA MONCKTON IN THE DIANA INQUEST EN HET LUZAC COLLEGE, 15 DECEMBER 2007 WAMPIE, 16 DECEMBER 2007 GEEN KERSTKAARTEN DIT JAAR, 17 DECEMBER 2007 MY LADY, 18 DECEMBER 2007 MIJN COLLEGA'S VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 19 DECEMBER 2007 VAN WORLDONLINE TOT CERVANTESONLINE, 22 DECEMBER 2007 MET DE AVE (ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA) VAN MALAGA NAAR MADRID, 24 DECEMBER 2007 ONCE IN ROYAL DAVID'S CITY, 25 DECEMBER 2007 DE ORANJE STROPDAS, 26 DECEMBER 2007 TWEEDE KERSTDAG, 27 DECEMBER 2007 VILLA FELDERHOF IN SAINT TROPEZ, 28 DECEMBER 2007 ELF JAAR VAN DER HEYDEN/SPENCER, 29 DECEMBER 2007 EVITA, 30 DECEMBER 2007 OPNIEUW AANDACHT VOOR DE NIEUWE ADEL, 31 DECEMBER 2007 PRETTIGE JAARWISSELING, 4 JANUARI 2008 BRIEF AAN PINS VERZONDEN, 23 FEBRUARI 2008 ONZE BUTLER PAUL BURRELL OPNIEUW IN BEELD, 24 FEBRUARI 2008 PAUL BURRELL TERUGGEFLOTEN DOOR ROYAL CORONER, 25 FEBRUARI 2008 MINISTER MAN, 26 FEBRUARI 2008 OVERNAME GRAN HOTEL CERVANTES, 27 FEBRUARI 2008 VOOR ALLE ZEKERHEID, 28 FEBRUARI 2008 VERBINDING VERBROKEN, 29 FEBRUARI 2008 LIEFDESBRIEF VERZONDEN, 17 MAART 2008 PRESENTATIE OVER OU NEDERLAND IN MADRID EN FC CERVANTES ARNHEM, 18 MAART 2008 EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 19 MAART 2008 GEEN BELANGSTELLING VAN DE OPEN UNIVERSITEIT VOOR AEPE-CONGRES IN MADRID, 20 MAART 2008 VOORSPRONG OBAMA VERDAMPT, 21 MAART 2008 DR HEYDANUS, 22 MAART 2008 KORTE TERMIJNDOELSTELLINGEN, 24 MAART 2008 BEZOEK AAN PALEIS SOESTDIJK, 25 MAART 2008 HILLARY CLINTON HEEFT ZICH KLAARBLIJKELIJK VERGIST, 26 MAART 2008 ELTON JOHN IN NEW YORK, 27 MAART 2008 NEDERLANDSE BELASTINGDIENST TWAALF JAAR IN GEBREKE, DEADLINE 28 MAART 2008, 31 MAART 2008 HARTVERWARMEND, 1 APRIL 2008 GENTE, 2 APRIL 2008 THE SUMMING UP CONTINUES, 15 JUNI 2009 JAAP DE HOOP SCHEFFER EN RITA VERDONK, 2 MEI 2009 OPNIEUW IN KONINKLIJKE SFEREN, 3 DECEMBER 2009 PASTORALE, 15 DECEMBER 2009 OUDE EN NIEUWE SPELERS, 8 JANUARI 2010 VITESSE OF AZ, 9 FEBRUARI 2010 UN CANTO A GALICIA, VRIJDAG 1 JULI 2011 BIJ DE VIJFTIGSTE GEBOORTEDAG VAN LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINSES VAN WALES, ZATERDAG 2 JULI 2011 KERKELIJK HUWELIJK PRINS ALBERT II VAN MONACO, WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2011 EEN BIJZONDERE DAG VANDAAG, ZONDAG 9 OKTOBER 2011 NIJMEGEN-TORREMOLINOS, WOENSDAG 9 NOVEMBER 2011 HURRAY I AM 64! en FC CERVANTES DOSSIER VITESSE,

Ik hoop dus dat je ons organisatieplaatje THANS rond hebt beste MAAGD: Een goed moment om uzelf te verwennen. Voeg wat nieuws aan uw garderobe toe of doe u tegoed aan iets bijzonders. Uw aantrekkingskracht en overtuigingskracht zijn vandaag extra sterk. Waardeer uw huidige omstandigheden. SCHORPIOEN: Taken die gezamenlijke inspanning vereisen zullen vlot verlopen nu de mensen om u heen u liever steunen dan tegenwerken. Degenen die aan de knoppen zitten zullen hun waardering tonen voor uw expertise en efficiency. Dat doet mij deugd.

DONDERDAG 8 MAART 2012 NS KEUZEDAG EXTRA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN