INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

30 maart 1999. Betreft: HERMANDAD Kenmerk: JH/HdK990330. Beste Herman, Vandaag is het de tachtigste verjaardag van mijn moeder. Reden om ook even stil te staan bij de aandacht die jij in de afgelopen tijd aan mijn persoonlijke situatie hebt geschonken. Zo heb ik in Spanje nog een condoléancekaart van jou liggen in verband met het overlijden van mijn vader vorig jaar. Dat heb ik buitengewoon op prijs gesteld. Bij elke verandering in mijn leven heb je mij een teken van leven gestuurd, zoals de mooie kaart met het kasteel ter gelegenheid van het betrekken van het appartement op de Neude in Utrecht in juli 1997, kort na mijn laatste missie in het Verenigd Koninkrijk op 30 april daarvoor (Operatie Vijfde Roos). Ik heb vastgesteld dat mijn laatste brief aan jou nog dateert van 1 september 1997. Enkele dagen later lagen er twee dankbetuigingen bij het overlijden van Diana namens de Britse Koninklijke Familie bij mij in de bus: één gericht aan het Instituto Cervantes NBL EW en de ander aan J.L. Van der Heyden.

Ook beschik ik inmiddels over post uit BUCKINGHAM PALACE en andere Britse Koninklijke Paleizen. Na mijn terugkeer uit Spanje op vrijdag 19 maart jl. vond ik bijgaande brief in mijn postbus namens 'El Presidente del Gobierno', t.w. de heer José María Aznar uit Madrid. Ik ben 'Pepe' inmiddels als een van mijn beste vrienden gaan beschouwen in het Koninkrijk Spanje. Ik vond ook jouw kaart van 1.2.'99 in de bus met de tekst 'Nou snap ik 't even niet meer!. h. groet, Herman, Nijmegen' van Boomerang supports art. Je hebt je kaart zeer zorgvuldig gekozen. Met name de Friese Vlag spreekt mij zeer aan. Het vissersbootje tusen de wal en het schip. Klaarblijkelijk wordt er vanuit de Friese 'skûtsjes' een dame naar de wal gevaren om daar een nieuwe mijlpaal te plaatsen. Het water doet mij denken aan het Pikmeer bij Grouw. In het kader van mijn genealogiestudie ben ik mij ook gaan verdiepen in een familie die haar wortels heeft in dat schilderachtige Friese stadje. Het is de familie Halbertsma. Het brengt mij in gedachten terug naar de tijd dat ik als office-manager bij Nieuw Elan in Hoofddorp werkzaam was (1989/1990). Het bedrijf had (onder Joop Tegels en Tjeb Maris) een verlies van twee miljoen opgelopen. Onder meer door de concurrentie van de door mij opgerichte Stichting Beroepsgerichte Opleidingen. In die tijd moest er dus driftig worden bezuinigd en gereorganiseerd. Er dienden tevens nieuwe initiatieven te worden ontplooid om van Nieuw Elan weer een rendabel en bloeiend bedrijf te maken. Uit die tijd dateert mijn eerste telefoongesprek met jou. Nadat Liesbeth Halbertsma en ik de zaak weer aardig op de rails hadden gezet hadden we alle relaties van de Nederlandse Arbeidsbureaus uitgenodigd voor een bijeenkomst in Hoofddorp. Ik hoor jouw reactie nú nog: "Ik voel er weinig voor om te komen. Het lijkt nergens op wat er allemaal gebeurt bij Nieuw Elan: Tjeb Maris eruit, Joop Tegels en ook nog Wil Plevier." "Daar is een goede manager voor in de plaats gekomen" was mijn reactie. "Ja, ja," zei je toen, "Ik weet wel dat je goed met Liesbeth Halbertsma kunt opschieten". Dat had je goed gezien. Ik betreur het daarom dat ik in 1992 afscheid van haar heb moeten nemen. Zij was inderdaad mijn beste collega. Zoals je ziet is de brief namens de Spaanse Minister-President gericht aan Instituto Cervantes Holding Ltd.

Dienaangaande schets ik je in deze brief graag de ontwikkelingsgeschiedenis van dit bedrijf, zoals ik dat onlangs - als lid van de Baak-kring (een soort vereniging van oud-medewerkers en oud-cursisten) aan een collega in Noordwijk heb doen toekomen.

"Ontstaansgeschiedenis
Na het behalen van mijn eerstegraads lesbevoegdheid Spaanse taal- en letterkunde en nadien een tiental jaren de directie te hebben gevoerd over een landelijk opererend taleninstituut ben ik in 1988 in de Nieuw Elan-opleiding Assistant-to-the-Manager geplaatst. In het kader van een stage heb ik toen een samenwerkingsproject met de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE opgestart. Uit dit project hebben we veel lering kunnen trekken. Na beëindiging van de opleiding kreeg ik - eind oktober 1989 - een functie als office-manager aangeboden bij Nieuw Elan te Hoofddorp. Het was in de tijd dat er stevig gereorganiseerd diende te worden. Derhalve werden mij vervolgens ook taken toebedeeld op het gebied van automatisering, PR, verslaglegging, opstellen van contracten en onder meer de verhuizing van het bedrijf naar Noordwijk in oktober 1990.

Ik kreeg daar de functie 'stafmedewerker algemene zaken'. Min of meer vergelijkbaar met 'algemeen directeur'. Dit werk hield in 1991 op en ik kreeg daarbij een door de Baak betaald loopbaanadvies

en werd bij tijd en wijle ook begeleid door de voormalige directeur Liesbeth Halbertsma. Wij hadden vanaf oktober 1989 namelijk een uitstekende samenwerkingsrelatie. Op basis van het loopbaanadvies heb ik het businessplan Instituto Cervantes Benelux geschreven. In februari/maart 1992 heb ik het handelsmerk 'Instituto Cervantes' bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd en ben vervolgens zes weken naar Spanje getrokken om daar mijn netwerk op te bouwen. Vervolgens heb ik ook de Stichting Cervantes Benelux opgericht. Dit is een zogenaamde 'slapende stichting', bedoeld om in de markt te komen. Op deze wijze heb ik met name het 'paarse' regeringsbeleid in ruime mate kunnen beïnvloeden en goodwill verkregen vanuit regeringskringen. Ik rapporteerde rechtstreeks aan de Minister van Binnenlandse Zaken. In die periode heb ik met de heer Lulofs afgesproken om samen de opleidingsmarkt op het gebied van managementopleidingen te verdelen: de Baak de Angelsaksische landen en het oostblok. Mijn bedrijf alle Spaanstalige landen, te beginnen met Spanje. In het voorjaar van 1996 heb ik mijn handelsmerk definitief in gebruik genomen en dit aan de Minister-President gemeld. Op 31 juli 1996 heb ik de toekomstige staatshoofden van de Benelux en Spanje uitgenodigd in mijn stichtingsbestuur zitting te nemen en heb de dag erna de brug met het Verenigd Koninkrijk geslagen. Nadat mijn oud-collega's Harry Starren, Ruud van der Zalm en Liesbeth Halbertsma tot de directie van de Baak waren toegetreden heb ik rechtstreeks aan hen gerapporteerd. Met name aan Liesbeth, aangezien ik haar het beste ken. En zij mij. Op 6 november 1996 heb ik onze ambassadeur te Brussel in een persoonlijk onderhoud mijn beleidsplan overhandigd en om steun voor mijn plannen verzocht binnen de Europese Commissie. Een week later - op 13 november 1996 - heb ik tijdens het congres 'De Nieuwe Economie' op de Baak besloten van het bedrijf een commercieel bedrijf te maken in de vorm van een holding met werkmaatschappijen op het gebied van opleiding en training, werving en selectie etc. Vervolgens heb ik op 28 december 1996 (woensdag 7 november 2007, correctie: 18 december 1997) besloten tot de oprichting van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales en de Princess of Wales - met wie ik inmiddels in contact was getreden - ten huwelijk gevraagd, teneinde er een familiebedrijf Van der Heyden/Spencer van te maken. Het is mij duidelijk geworden dat zij daar welwillend tegenover stond. Zij had haar vermogen inmiddels goed belegd. De financiering van het plan leek daarmee zeker gesteld. In januari 1997 ontving ik mijn benoeming tot directeur van dat bedrijf vanuit Companies House te Cardiff, Wales.

In april daarop ben ik wederom naar Engeland gegaan en heb mijn bevoegdheden aldaar aan prinses Diana overgedragen en dat aan de advocate van de Spaanse overheid gemeld. KENSINGTON PALACE heb ik wekelijks geïnformeerd. Op 28 september 1997 zou ons familiebedrijf van start gaan op Paleis het Loo. Exact 28 dagen vóór de startdatum verongelukte zij in de tunnel in Parijs. Samen met onze sponsor, die ik kort daarvoor nog een participatie in ons familiebedrijf had toegezegd. Na haar overlijden heb ik Liesbeth - schriftelijk - verzocht mijn plan verder tot ontwikkeling te brengen en haar een volmacht gezonden om namens mij te handelen in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk.

Dat is de juridische kant van de zaak.

Corporate Governance
In die tussentijd heb ik ook verschillende bijeenkomsten op de Baak meegemaakt, zoals de Avond aan zee "Spin in het web.... duizendpoot" op 10 september 1996 en "Business Process Redesign", geleid door Diana Watts, de eerder genoemde congressen 'De Nieuwe Economie I en II' en de bijeenkomsten over Corporate Governance, geleid door Ruud van der Zalm. Deze bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat ik mijn businessplan ongeveer 16 keer heb herschreven en geperfectionneerd. De aanbevelingen van de Commisie-Peters heb ik overgenomen ten aanzien van de samenstelling van de bestuurlijke structuur. Vervolgens heb ik mij bij de Baak-kring aangesloten en vorig jaar januari mijn plannen aan Edwin de Beukelaar uiteengezet. Vervolgens heb ik het afgelopen jaar - zoals je weet - deelgenomen aan de 'Starter-van-het-Jaar'. In feite buiten mededinging. Nadat ik op 10 december vorig jaar tijdens de prijsuitreiking van Harry Starren had vernomen dat Liesbeth haar dienstverband bij de Baak zou beëindigen heb ik haar ogenblikkelijk de directieverantwoordelijkheid voor de holding toegekend. Ook heb ik haar verzocht het Cervantes Management Centre van de grond te tillen in Noordwijk of Den Haag (Malietoren)." Teneinde het verlies van Diana te kunnen verwerken heb ik van mijn bedrijfsvereniging toestemming gekregen om met behoud van uitkering in Spanje te gaan wonen. Per 1 februari 1999 heb ik mijn studio in Utrecht verkocht en heb nu een appartement in Torremolinos dat nog op mijn naam gesteld dient te worden. Ik hoop dit appartement in de toekomst als mijn 'tweede huis' te kunnen aanmerken en vanaf heden - samen met Liesbeth - weer te kunnen werken aan de opbouw van onze organisatie. De eerste keer dat ik jou - na lange tijd - weer eens heb getroffen was tijdens de nieuwjaarsborrel bij Entrelan aan de Emmastraat in Utrecht in 1991. Liesbeth zag mij toen met jou in gesprek. Ze zei mij toen: "Nu kun je jouw investering terugverdienen". Wat zij daarmee bedoelde was mij niet geheel duidelijk, maar ik ben wel erg gelukkig met jouw veelzeggende kaart. Op 19 april ga ik weer terug naar Spanje, maar hoop toch in de zomer weer in Noordwijk aan het werk te kunnen. Op 17 juni bestaat de Baak 40 jaar. Wellicht is dat een goed aanknopingspunt om de jarenlange goede relatie te bestendigen. Er is nog heel wat bij te praten. Laat dus maar snel weten wanneer het je schikt. Hartelijke groet.
Bijlage: Brief van de 'Jefe de la Secretaría Particular del Presidente del Gobierno' de 5-2-1999. CC EH

23 JANUARI 2000 KROON OP HET WERK

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN