INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Datum: 5 juli 2000 Betreft: 'Op één lijn' Kenmerk: JH/HdK20000705 Nijmegen, dinsdag 4 juli 2000 Beste Herman, Terug van een flinke wandeling via de Cimbaalstraat, Neerbos en de Wellenkamp was ik gisteravond net van plan om bovenstaande foto te scannen toen mijn moeder om 22.00 uur een telefoontje uit 's-Gravenhage had ontvangen van Monique Veldhuizen van de ANWB. Ik heb haar gebeld en zij stelde mij in kennis van het auto-ongeluk dat je hebt gehad in Idaho. Niet zo leuk tijdens je vakantie. Ik leef met jullie mee. Zij meldde mij dat je gisterochtend om 3.30 uur had gebeld. Gezien het tijdsverschil van 8 uur moet dat om 19.30 zondagavond 2 juli plaatselijke tijd voor jullie zijn geweest. Vanmorgen heb ik dat om 11.30 uur gemeld aan mevrouw Van der Vlies van de afdeling P&O van het hoofdkantoor Arbeidsvoorziening in Arnhem. Zij heeft de melding per 3 juli opgenomen. Ook heb ik haar de gegevens van Monique Veldhuizen verstrekt voor nadere informatie. Ik vraag mij wel of of het je nog lukt om een fles open te trekken met een gebroken sleutelbeen. Ik hoop dus dat je goed wordt opgevangen in de States en toch nog plezier aan je vakantie kunt beleven. In mijn archief vond ik nog de aan de voet van deze brief opgenomen handgeschreven brief van Liesbeth Halbertsma d.d. 17 november 1992. Ik geef de tekst in deze brief nog een keer weer: 17/11/92.John, Uit jouw brief d.d. 16/11 begrijp ik het volgende: Jij wilt met mij blijven communiceren en begrijpt na ons laatste gesprek dat dat kan. Mijn eerder gedane uitspraken over een laatste (en inmiddels gevoerd) gesprek interpreteer jij als uitspraken over ons "zakelijk" contact. Helaas ik moet je teleurstellen. Wij zullen geen contact meer met elkaar hebben. Ik heb dat voldoende duidelijk gemaakt en betreur dat een normale, alledaagse en beleefde opmerking van mij "we horen nog wel eens wat" (weer) volledig anders beluisterd wordt. Ik bedoelde dat jij bijvoorbeeld een kerstkaart krijgt als we die dit jaar versturen. De normale dingen dus, die gelden voor meerdere oud-werknemers, die wij naar hen of zij naar ons doen. Mijn vermogen om bij jouw denken aan te /willen/ sluiten c.q. uit te leggen wat mijn / onze grenzen zijn is vanaf nu uitgeschakeld. Ik wil graag mijn energie gebruiken voor de Nieuw Elanners die hier nu werken. Elke volgende poging van jou zal onbeantwoord blijven, of dit nu brieven, telefoontjes, stukken, fax of anderszins zijn. Leef je eigen leven en laat ons het onze. het beste, Liesbeth Halbertsma.

"Het Beste" is in die brief nog niet met hoofdletters geschreven. Dat kwam pas later.

Er zullen zeker nog zeer kritische reacties komen op dit geschreven werk. Een grafoloog zal hier heel wat uit kunnen halen. Het lijkt mij inderdaad goed dat zij tijd voor zichzelf neemt om dit schrijfwerk te herlezen. Dat geldt ook voor de brief die ik in augustus 1991 heb gestuurd. Ik vond vandaag mijn verhaal terug uit mijn dagboek met de titel Plus Ultra. Op 6 augustus 1991 heb ik op Eldorado het volgende onder woorden gebracht. Die gedachten houd ik voorlopig liever even voor onszelf. Die mentorfunctie blijft mij echter wel aanstaan. Daar heb ik toen al voor gekozen en een eenmaal gemaakte keus is moeilijk terug te draaien. Vandaar mijn onverzettelijkheid op dat punt. Ik ben bovendien niet gewend om te reageren op de gebiedende wijs, zoals ik onder meer aan de voormalige directeur van de Centrale Recherche Informatiedienst heb duidelijk gemaakt ("Ik ben graag de baas". "Ik ook, Jan"). Inmiddels is het legertje mensen aan wie ik mij - als mentor - heb gewijd in de loop der jaren al behoorlijk toegenomen. Zij bevinden zich op de bovenstaande foto (verwijderd). Alleen de President van Italië is geen persoonlijke bekende van mij. Dat hoeft ook niet voordat zijn Spaanse landgenoten zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Liefde is... ...met rente terugbetaald worden. Hierbij denk ik met name aan de investering die ik heb gedaan ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Ik vond gisteravond ook het overzicht van de heer Jan Bouwman van de uitgaven die ik dienaangaande in de periode 1991 tot en met 16 juni 1993 heb gemaakt.

Hij woonde in die tijd in de Van der Goesstraat 67, 6921 MK DUIVEN en is nadien verhuisd naar Gorinchem. Hij beschikt nog over de ordner met 'bonnetjes' van die tijd. De rente over de periode juni 1993 tot en met 31 augustus 1998 zal dus nog moeten worden vastgesteld. Dat geldt eveneens ten aanzien van de uitgaven ten behoeve van de holding vanaf 1 september 1998 tot op heden. Ik ga daarom weer driftig verder met het scannen van mijn dossier.

Woensdag 5 juli 2000
Vanmorgen gebeld door mevrouw Roosenboom van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Ridderorden. Zij had mijn betaling voor dinsdag nog niet ontvangen. Gisteravond belde Monique Veldhuizen om 22.00 uur vanuit de alarmcentrale in Den Haag. Zij had geen goed nieuws over jouw echtgenote. Er dient dus weer enige beweging te komen vanuit de Baak-kring. Mede in verband met het bericht Fusie KLM en BA nadert eindpunt. Ik ben loyaal jegens KLM, BA én Iberia. Dat kan inderdaad in tegenovergestelde richtingen trekken. Zeker nu Telefónica het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van participatie in Endemol heeft uitgesloten. Maar dat verandert nog wel zodra Iberia eveneens in onze holding is opgenomen. Liefde is... ...een helpende hand bieden. Samenwerken dus en niet eerst naar het geld kijken. Uit de doos kwam ook een blauwe ordner met de notulen van de stafbespekingen van Nieuw Elan. De laatste notulen dateren van 21 mei 1991. Zij bevatten slechts twee punten en eindigen met "Al hetgeen verder in deze stafbespreking aan de orde is gekomen is niet voor publicatie vatbaar.(Niet gedistribueerd). John/Liesbeth, 29 mei 1991.

Ook vond ik het Verslag van de bijeenkomst van de directie van Nieuw Elan en delegaties van de gewestelijke arbeidsbureaus Utrecht, Leiden, Groningen, Arnhem en Ede/Wageningen op 28 juni 1990 te Hoofddorp (ingevoegd). De notulen zijn van de hand van ondergetekende en verzonden aan: genodigden en medewerkers Nieuw Elan. Jij behoorde eveneens tot die genodigden. Aangezien er bij mijn ontslag geen concurrentiebeding is overeengekomen acht ik deze informatie buitengewoon belangrijk voor mijn bedrijf. Deze activiteit kan thans ook vanuit onze organisatie ten behoeve van de doelgroep werkzoekende hispanisten worden opgezet. Ik ben benieuwd onder welke voorwaarden Liesbeth bij de Baak is weggegaan. Zij kan in dit verband nog een uitermate belangrijke rol gaan vervullen.

Dit document heeft nu al een omvang van 11 megabyte. Ik print hem nu dus uit (22.03).

7 JULI 2000 ELIZABETH

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN