INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

11 februari 2001. Betreft: BESTUURSSAMENSELLING Kenmerk: JH/HdK20010211. Nijmegen, zondag11 februari 2001. Beste Herman, 12.45 Er is weer een probleem met de computer. Was ik gisteren plotseling alle recensies en programma's van Ernst & Luim kwijt, zojuist ben ik mijn verslag van vrijdag en zaterdag plotseling verloren geraakt. Ik begin nu dus opnieuw met mijn verhaal. Te beginnen met een bericht van afgelopen vrijdag Kabinet beperkt macht van raden van commissarissen. In het verleden werd een dergelijke ingreep veelal aangeduid als 'ongewenste staatsbemoeienis', maar ik stel het zeer op prijs dat onze huidige Minister van Justitie thans de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance zoals verwoord in mijn 15de redesign heeft overgenomen zoals ik dat op nieuwjaarsdag aan het kabinet heb doen toekomen alsmede vorige week aan de scheidendende voorzitter van de Vereniging Spaans op School. De invulling van de Raad van Bestuur kan thans definitief worden afgerond. Met name nu de heer Cor Boonstra beschikbaar komt voor het bedrijf. Afscheid Cor Boonstra na recordjaar Philips. Hij is nu dus van harte welkom in onze Raad van Bestuur. Dat geldt eveneens voor de heer Kinsella, voor zover dit niet in strijd is met de overname-overeenkomst van Endemol door Telefónica.

1. CERVANTESONLINE Kinsella verlaat Tiscali armer dan hij er begon. Ik denk dat hij binnen het kader van onze beleidslijnen nog een leuke toekomst tegemoet kan gaan. Newconomy is ook weer in beeld gekomen in de Telegraaf van dit weekend. Geen al te verheffend verhaal, maar wel zinvol om in deze brief op te nemen. Newconomy: vriendenclub veranderde in slangenkuil. Op grond van deze berichtgeving zie ik in de nabije toekomst nog geen rol voor de huidige en voormalige bestuurders van Newconomy binnen onze organisatie weggelegd.

2. ROYAL CERVANTES AIRLINES
Met grote verbazing nam ik gisteren kennis van het volgende bericht in de Telegraaf. KLM flirt weer met Alitalia. In principe heb ik er geen bezwaar tegen dat er contacten met het Italiaanse bedrijf worden onderhouden. Slechts teneinde het door de Italianen op onrechtmatige basis behouden bedrag van 250 miljoen euro te kunnen terugvorderen. Het bedrag is immers door het Italiaanse bedrijf ontvangen vóórdat er een fusiebesluit voor beide ondernemingen is genomen in april vorig jaar. Iberia voldoet volgens het gestelde in mijn brief van 8 februari jongstleden geheel en al aan de voorwaarden om samen met de KLM in ons geplande luchtvaartbedrijf te worden opgenomen. Iberia First derhalve. Ook Sabena is - ondanks de grote financiële problematiek bij de Belgen - nog volop in de race. De Telegraaf van gisteren: Beslissing over Sabena weken vooruitgeschoven" De Volkskrant berichtte gisteren Swissairs gesprekken met anderen zijn een veeg teken voor Brussel Sabena zal nog even moeten sidderen. Duidelijk is dus dat alles nu draait om die 250 miljoen euro. Het lijkt mij derhalve een goede zaak voor de Zwitsers om werk te gaan maken van de BANK CERVANTES BENELUX, teneinde alhier een marktaandeel te verwerven. Ik ben daartoe tot samenwerking bereid.

STICHTING CERVANTES BENELUX
De seinen staan thans bijna overal op groen. Zo meldt de Telegraaf ook terreinwinst van de maatregelen in het kader van de Pluk Ze-wetgeving. We hebben ook een nieuwe burgemeester. Ter Horst naar Nijmegen. Nijmegen. Ter Horst volgt Ed d'Hondt op, die aan de slag ging bij de Vereniging Nederlandse Samenwerkende Universiteiten. Ik heb haar foto gisteren al gezien in De Gelderlander. Zij komt uit Deventer en is helemaal mijn typ. Na het lezen van dit advies ben ik vrijdagmiddag terstond naar de sauna Wellecom in Ellecom getogen. Hier ontstond aan de bar een dermate interessant onderhoud dat ik het laatste advies niet meer geheel heb kunnen opvolgen. Het betrof met name de waarde van mijn handelsmerk. Mede naar aanleiding van de communicatieboodschappen die ik onderweg al had opgevangen.

Het bargesprek is dusdanig uit de hand gelopen - vooral met enkele mensen die ook goed bekend zijn in restaurant Jan Tabak in Bussum in het kader van Gran Hermano - dat ik eerst na 23.30 de sauna verliet. Na van een bereidwillige medegast een lift naar het station Dieren te hebben gekregen, zag ik om 23.46 net de laatste trein naar Nijmegen wegrijden.

Een jongeman met een scooter heeft mij vervolgens naar Ellecom teruggebracht. Daar was de pensionhoudster van Villa Vredehoek - mevrouw Brouwer - nog nét wakker om mij alsnog gastvrijheid te velenen voor een nacht. Daar heb ik achteraf geen spijt van gekregen en neem mij voor daar regelmatig terug te keren, voordat we al of niet definitief in de Florishaeve terecht kunnen. Na uitgebreid te hebben ontbeten heb ik vervolgens nog een wandeling door het bos en Dieren gemaakt. Ik kwam uit bij de fietsenfabriek van Gazelle, waar Rob Hoogland eind augustus 1996 nog zo'n aardig verhaal over heeft geschreven na mijn fietstocht van Huis ten Bosch naar de Baak in Noordwijk.

Men had klaarblijkelijk al op mijn komst gerekend. Want het was er 'toevallig' Open Dag. Ik ben er dan ook vriendelijk door personeelsfunctionaris Roukema ontvangen en rondgeleid. Het was een prettige ontmoeting. Na een korte stop in Dukenburg heb ik vanaf 15.00 de wandeling naar de Stenen Tafel gemaakt. Hiervan de beelden aan de hand van de beschrijving uit de brief van 2 februari jl.

Het was nog geen 17.00 uur. Karel van der Heyden was dus nog niet gearriveerd om zich aldaar te verschonen, conform het verschoningsrecht dat wij ons al sedert de middeleeuwen hebben toegeëigend. Klaarblijkelijk is het verhaal aan niet veel mensen bekend. Bij de Van Heemstrabank stuitte ik vervolgens op een authentieke bewoner van het aloude Arentheem, aan wie ik het verhaal heb verteld.

Van hieruit ben ik naar de mij uit mijn jeugd bekende Vijverlaan gelopen.

Het voormalige woonhuis van de broer van mijn grootvader Willem-Frederik. Verarmde landadel dus. Dat lijdt voor mij geen twijfel. Overgrootvader Floris (* 1850) had zeven kinderen. Zijn vader Leonard (1802-1882) had er eveneens zeven, en wel van drie van de vier echtgenoten. Zo werd de spoeling al gauw dun, wat de verdeling van de grond betrof. Voor zover ik kan nagaan is de meeste grond naar de nazaten van de familie Van Oranje gegaan ofwel Van Buren. Maar ik denk dat PWA dat beter zelf kan vertellen ingeval hij zich nog eens zou willen voornemen in het vak geschiedenis te gaan promoveren. Uiteindelijk kwam ik uit bij het oude huisje waar wij vroeger tijdens een autoloze zondag eens op bezoek gingen. Op de slee in de sneeuw. Ook kan ik mij nog oude foto's herinneren in een trapauto.

Nadat ik deze foto van dit pand had gemaakt - dat ik eerder voor een herberg had aangezien dan voor een kasteel - werd ik aangesproken door een van de omwonende 'doncellas'. Haar naam was Marja. Wij hadden een genoeglijk onderhoud, mede aan de hand van deze foto's:

Dit uiteraard naar aanleiding van het bericht: Verspreid een gerucht. Onder het motto Van trapauto tot luchtvaartbedrijf. Daarna heb ik mijn weg vervolgd.

Met een voldaan gevoel ben ik zo naar de Keizer Karelstad teruggekeerd.

In de stellige overtuiging dat er keihard met ons beleidsplan wordt gewerkt. In de Monnikensteeg ben ik gisteren niet geweest. Noch in de Karel van der Heijdenweg. Maar het ligt voor de hand dat de stichter van het klooster Monnikenhuizen eveneens een Van der Heyden is geweest. De stamvader van de Van der Heydens van Baak was Johannes van der Heyden, genaamd Fögd (1496-1556), ofwel 'voogd', van een klooster dus. De rode en paarse harten hangen er alweer op Schiphol. Binnenkort moeten we dus écht de lucht in met ons bedrijf. Liefde is... hopen dat zij de hint begrijpt en ...haar in de bloemetjes zetten. De laatste keer dat ik bloemen heb laten bezorgen was op 28 augustus 1996. Het wordt dus inderdaad hoogtijd voor een nieuwe bos. Zodra ik in kennis ben gesteld van het adres.

12 FEBRUARI 2001 WIJ HEEREN VAN MIDDACHTEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN