INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

27 februari 1992 Beste Liesbeth, Bedankt voor de hartelijke ontvangst afgelopen maandag. Heerlijk om weer even met je bij te praten. In twee uur tijd hebben we redelijk wat doorgesproken. Voor de goede orde zet ik enkele zakelijke puntjes op een rij.

A. T.a.v. het verleden
1. Het loopbaanadvies van Psychotechniek heeft er indirect toe geleid dat ik met alle conflictieve elementen uit mijn arbeidsverleden, waarvoor ik mijzelf niet verantwoordelijk acht, via confrontaties met betrokken partijen persoonlijk heb afgerekend. Uitgangspunt daarbij: het helder krijgen van een vlekkeloze reputatie.
2. Al hetgeen samenhangt met mijn stagewerkzaamheden binnen Nieuw Elan t.b.v. het project Internationale Marketing Spanje valt buiten jouw verantwoordelijkheid.
3. Mijn SBO-verleden is een afgerond project.

B. T.a.v. het heden
1. Ik sta op het punt de Stichting Cervantes Benelux op te richten en haar eerste uitvoerend orgaan
Instituto Cervantes, een gespecialiseerd instituut op het gebied van Spaans en Management. De handelsnaam is inmiddels bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd.
2. Jouw advies om de aanloopkosten en de vaste kosten tot een minimum te beperken, o.a. door niet te starten vanuit een vaste lokatie, maar uitsluitend ruimtes te huren wanneer daar inkomsten tegenover staan, heb ik overgenomen. Een dezer dagen neem ik contact op met Roos om haar wat lokatie-ideeën op te vragen.

C. T.a.v. de toekomst
Het relatienetwerk van Nieuw Elan, met name m.b.t. het marktsegment
Nederlands-Spaans bedrijfsleven, kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Cervantes. Voor een goed begrip zijn we het er samen over eens dat we over en weer tot elkaars netwerk behoren. In het verlengde daarvan zal ik binnenkort o.a. contact opnemen met

1. de Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel;
2. instituut CERYSE te Madrid;
3. de Spaanse ambassade te Den Haag;
4. de Nederlandse ambassade te Madrid.

Ik zal alles doen wat binnen mijn vermogen ligt om van Instituto Cervantes Benelux een succes te maken. Vanuit een ideëel standpunt bezien kun je dit nieuwe instituut wat mij betreft in de toekomst beschouwen als voortgekomen uit de Nieuw Elan-organisatie. Waarschijnlijk zal ik in de toekomst ook stagiaires van je betrekken en misschien ontstaan er nog nieuwe kansen voor teleurgestelde IMS-ers. Tenslotte heb ik nog twee vacatures voor het bestuur. Ook het College van Advies moet nog worden ingevuld. Ik streef naar een zo breed mogelijk draagvlak voor de organisatie. Mocht je ideeën of namen hebben, dan hoor ik ze graag. Ik houd je op de hoogte. Met vriendelijke groeten, John.

11 MAART 1992 DE KNOOP DOORGEHAKT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN