INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

10 december 1996 Betreft: BESLUITVORMING Kenmerk: JH/LH961210. Beste Liesbeth, De situatie is thans alsvolgt

1. Prinses Diana
Prinses Diana heeft mij min of meer ontboden om kerst dit jaar door te brengen op het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden. Zij heeft getracht haar hele agenda om te gooien om erbij aanwezig te kunnen zijn. Dat is haar niet gelukt. Daarom heb ik aangeboden met kerst naar Engeland te komen. Ik heb haar tevens verzocht mij per 1 januari aanstaande een contract als Educational Officer aan te bieden alsmede huisvesting, zodat ik mijn huis kan verkopen en mijn plannen financieren. Ik volg de ontwikkelingen thans via de pers. Als eerste actiepunt in het nieuwe jaar heb ik een gesprek voorgenomen met Dr Andrew Gailey van ETON COLLEGE. Tevens heb ik Prinses Diana een fifty-fifty participatie in Instituto Cervantes Holding Ltd aangeboden. De Prime Minister heb ik gemeld dat ik mij heb voorgenomen dit bedrijf in Londen te vestigen.

2. Mevrouw S.C. Tóth
Van Mevrouw Tóth kreeg ik bericht dat zij
niet geen belangstelling had om in mijn werkmaatschappijen te participeren, strict genomen wél dus. Ik heb haar derhalve gisteren per koeriersdienst mijn Business Plan doen toekomen met het volgende voorstel: "Er zijn verschillende scenario's mogelijk.

1. Oprichting 1 holding ltd met 1 werkmaatschappij als projectorganisatie.
2. Oprichting 1 holding (50/50 UK/JH) met 9 werkmaatschappijen met meerderheidsbelang JH (ondergetekende).
3. Bij acceptatie samenwerkingsvoorstel 50/50 UK/JH heb ik geen direct belang bij een participatie in de Nederlandse werkmaatschappijen en vertrek ik naar het Verenigd Koninkrijk. Elke in het beleidsplan genoemde partij (waaronder de gemailde bedrijven) kan dan in de verschillende B.V.'s door investering een belang verwerven.
4. U kunt hier uiteraard een eigen versie aan toevoegen.

Persoonlijk kies ik voor versie 3, waarbij ik uiteraard het gebruik van het handelsmerk in rekening breng van de verschillende werkmaatschappijen. In alle gevallen bied ik U aan de leiding over het gehele bedrijf te nemen. Ik streef ernaar de oprichtingshandelingen vóór de kerst te hebben afgerond, zodat de organisatie op 1 januari aanstaande operationeel kan zijn."

3. Openstaande vordering
Ik heb de
Minister van Financiën op 28 november jongstleden in een brief bericht dat ik heb besloten over de hem bekende vordering vanaf dat moment de wettelijk toegestane samengestelde rente in rekening te brengen tot het moment dat de aandelentransactie heeft plaatsgevonden. Het Ministerie van Justitie heb ik geadviseerd ten behoeve van de Minister een speciaal dossier Instituto Cervantes aan te leggen. Het Ministerie heeft dat advies overgenomen. Nu de Delta-organisatie is opgerold zal het niet zo lang meer duren voordat de bewijsvoering kan worden rondgemaakt. De President van de Rechtbank van Amsterdam heb ik daarbij om zijn medewerking gevraagd. Ik heb besloten geen externe advocaat in te schakelen en de Minister van Justititie gemeld dat ik het zelf wel doe, zoals ik jou ook al eens eerder heb gezegd dat er geen enkele advocaat nog maar één keer in mijn schoenen gaat staan.

4. Top Start
Op 4 december heb ik de
Product Manager van de Top Start-vestiging te Nijmegen, mevrouw J. Zwijnsbergen eveneens mijn Business Plan, inclusief correspondentie-overzicht, overhandigd met het volgende samenwerkingsvoorstel: "Ik stel voor het bedrijf Cervantes Werving & Selectie in samenwerking met uw organisatie en alle Nederlandse Arbeidsbureaus te ontwikkelen en dit voorstel met uw hoofddirectie te bespreken. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik verzocht de bestanden met werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond ter beschikking te stellen. Ook verricht ik thans uitgebreid arbeidsmarktonderzoek binnen mijn marktsegment."

5. Scholingsproject Spaanstalige allochtonen
Op 5 december jongstleden heb ik Drs H. Blankert van het VNO/NCW ingelicht over een voorgenomen
Scholingsproject voor Spaanstalige allochtonen en om zijn steun verzocht. Ik heb in de brief tevens gemeld: "Scholingsprojecten conform het voormalige Nieuw Elan-model kunnen vanuit Cervantes Opleiding en Training worden ontwikkeld en uitgevoerd. Enkele voormalige Nieuw Elan-projectleiders kunnen daarbij worden ingezet, zodat de bestaande expertise optimaal kan worden benut." Onze oud-collega Ruud West heb ik in een brief verzocht de uitvoering van dit project voor zijn rekening te nemen.

6. Afrondende gesprekken
Aangezien mijn nieuwe bedrijf een gezamenlijk geesteskind is zou ik het zeer op prijs stellen als de afrondende gesprekken ten behoeve van de oprichting van de organisatie op de Baak op de kortst mogelijke termijn plaatsvinden onder jouw leiding. Ik denk op de eerste plaats aan een gesprek met Mevrouw Tóth en een vertegenwoordiger van
Lady Spencer. Voor het opmaken van de stukken heb ik notariskantoor Koch & Compaijen te Utrecht ingeschakeld. Gaarne op korte termijn je reactie. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

10 DECEMBER 1996 MEDEDELING AAN LIESBETH HALBERTSMA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN