INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

30 december 1996 Betreft: ACTIEPLAN Kenmerk: JH/LH961230. Beste Liesbeth, Vandaag had ik even contact met Yvonne Vergeer en met Colette. Buitengewoon plezierig om weer eens een vertrouwde stem te horen. Volgens afspraak met Yvonne en aansluitend aan mijn brief van gisteren ontvang je hiermee al een door mij voorgenomen actieplan, dat ik met jou wil coördineren. Ik wil de organisatie in één klap goed opzetten. Dat betekent dus:

Oprichting

1.Instituto Cervantes Holding Ltd
Dit doe ik zodra ik mijn werkzaamheden in
Engeland aanvang. Daartoe zet ik de bestaande limited om zodra de Nederlandse werkmaatschappijen zijn opgericht. Op dit moment zijn mijn budgettaire mogelijkheden te beperkt. Mijn functie als directeur van de limited kan tegen nul-tarief. In principe kan ik enkele maanden in Engeland gaan wonen met behoud van uitkering en mijn huis gemeubileerd verhuren.

2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training)
Nodig: een manager, participanten en kapitaalinbreng. Graag zoek ik met jou samen naar geschikte opleidingsinstituten die hierin hun aandeel kunnen leveren alsmede naar een manager die de zaak van de grond kan trekken. Een scholingsproject voor Spaanstalige allochtonen kan de eerste activiteit worden.

3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection)
Hiervoor zijn in principe twee partijen in de markt:
Content Beheer en Top Start. Zij beschikken beide over het vertrouwelijke businessplan. Tussen deze twee partijen dient tot een vergelijk te worden gekomen. Ik vind dit de belangrijkste activiteit, aangezien hierbinnen het algeheel Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid moet worden vormgegeven. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Mevrouw Tóth een spelletje met mij speelt. Zij blijft overigens van harte welkom. Vanuit dit bedrijf dient ook het door mij geïnitieerde marktonderzoek te worden voortgezet.

4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization)
Dit is geheel en al jouw specialisme. Wellicht kan Boer & Croon hierbij worden betrokken.

5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy)
Heeft nog geen hoge prioriteit.

6. Cervantes Reizen B.V. (Travels)
Zodra activiteit 2 en 3 gestalte hebben gekregen, kunnen Study Travel en
Plus Reizen hierin participeren. De huidige directeur van Study Travel lijkt mij een geschikte manager.

7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services)
Wederom op de eerste plaats een manager en kapitaalsinbreng nodig. Ik denk hierbij aan een soort vertalerscollectief. Zij kunnen worden gerecruteerd uit het ledenbestand van het
Nederlands Genootschap van Vertalers en door eigen kapitaalsinbreng een aandeel in dit bedrijf verwerven.

8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services)
Idem dito.

9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations)
Wellicht kan dit bedrijf worden opgezet door oud
Nieuw Elan-cursisten van de toenmalige PR-opleiding of wellicht de toenmalige projectleider. Ik denk overigens wel aan een publikatie in Source op korte termijn, om in de markt te komen.

10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services)
Heeft nog niet de hoogste prioriteit, hoewel ik persoonlijk sterke behoefte heb om eindelijk weer te kunnen gaan communiceren en uit mijn isolement kan worden verlost. Ik ben met name beperkt in mijn mobiliteit doordat ik mij geen auto kan veroorloven en hier in Nijmegen te ver verwijderd ben van de plaatsen waar ik in feite aan het werk moet kunnen: Den Haag en Amsterdam. Hiervoor moet een oplossing komen.

Om het beeld een beetje helder te schetsen geef ik je hieronder even een overzicht van de door mij gemaakte uitgaven in de afgelopen jaren.

Uitgaven 1996
 contributies

 Fl.130,00

 donaties en lidmaatschap

 Fl.250,00

 drukwerk

 Fl.1.298,38

 Kamer van koophandel

 Fl.86,00

 kantoorartikelen

 Fl.711,64

 kopiëerkosten

 Fl.67,80

 opleidingen

 Fl.1.463,63

 oprichtingskosten limited

 Fl.875,00

 portokosten

 Fl.890,75

 postbus

 Fl.150,00

 reiskosten

 Fl.2.585,55

 representatie

 Fl.2.053,08

 research

 Fl.1.226,72

 telefoonkosten

 Fl.616,57

vakliteratuur

 Fl.1.180,76

verblijfskosten

 Fl.2,00

verzekering 

 Fl.61,00

computerbenodigdheden

 Fl.1.447,56

Totaal

Fl.15.096,44 

Jaartotalen

 Uitgaven

1991 en 1992

 Fl.26.853,00

1993

 Fl.3.427,43

1994

 Fl.1.916,06

1995

 Fl.7.248,71

1996

 Fl.15.096,44

Totaal

 Fl.54.541,64

Hierbij is geen rekening gehouden met renteverliezen, niet geboekte kosten en de nog te betalen nota van rond Fl. 2.500,- ten behoeve van het merkdepot in Groot-Brittannië. Elk bedrag is met een bonnetje verantwoord. Tot op de laatste cent. Ik hoop je op korte termijn te kunnen spreken om knopen te kunnen doorhakken. Ik heb 7 januari voorgesteld omdat ik die dag ook een Lions-bijeenkomst heb in Maarn en elke dag tijdwinst uiteraard ook toekomstige financiële winst betekent. 28 januari, gekoppeld aan de avond aan zee lijkt mij ook geschikt. Maar ik zal financieel dan nog harder moeten gaan knijpen. Ik betaal je graag, maar zonder inkomsten daartegenover wordt het wel erg moeilijk. Mijn vordering op de staat bedraagt inmiddels Fl. 80.184.176,-. Ze doen echter net of hun neus bloedt en weigeren verantwoordelijkheid te nemen. Dat is voor mij nog het grootste probleem. Ze zullen echter wel van mij blijven horen totdat het bedrag binnen is. Zodra ik een rekening heb in Folkestone, kan het bedrag daarop worden overgemaakt. Graag ontvang ik op korte termijn je uitnodiging. Hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. P.S. Volgens de Telegraaf is Cupido vandaag weer in het spel, maar laten we het toch maar mooi zakelijk houden, Love!

5 JANUARI 1997 AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN