INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

4 maart 1997 Betreft: STRATEGISCH PERSPECTIEF Kenmerk: PJ/OE970304. Beste Liesbeth, Ik was gesteld op jou vanwege je karakter. Als de hoogste baas van de Baak zit je nu voor mij in een ivoren toren. Desalniettemin houd ik je hierbij verder op de hoogte. Ik heb de brieven onder code PJ/OE vanaf 20 januari nog eens doorgenomen. Als er een legaat of gift op komst is dan houd ik mij in het kader van de Fondsenwerving graag aanbevolen om mijn gemaakte kosten voor de Stichting Cervantes Benelux te kunnen afdekken. Het rekeningnummer is postgiro 4729266. Van de Directeur Voorlichting van het Ministerie van Financiën ontving ik vorige week bericht dat er geen grondslag zou bestaan voor mijn Vordering op de Staat der Nederlanden. Dat is uiteraard volstrekte onzin. Per 31 december 1996 bedroeg het uitstaande bedrag Hfl. 80.184.176,-. Ik heb mijn accountant nu verzocht mij te laten weten hoe groot het bedrag is na bijtelling van de wettelijke rente per 1 maart 1997. Ook heb ik de Spaanse Minister President José María Aznar verzocht mij te helpen bij het innen van dit bedrag. Hij heeft zijn positie voor een groot deel aan mij te danken en daar mag nu wel iets tegenover staan - heb ik hem laten weten. De Spaanse Premier heeft geen goede herinneringen aan mijn debiteur, Minister Gerrit Zalm, die in januari in het openbaar heeft verklaard dat Spanje pas in tweede aanleg tot de EMU zou kunnen worden toegelaten. Dat is in Madrid zeer in het verkeerde keelgat geschoten. Het wordt tijd dat bij de heer Zalm de ogen eens open gaan en hij snel tot uitbetaling overgaat. Verder mijn brieven nog eens de revue passerend kan ik melden dat El Puente Holandés mijn aanbod niet heeft geaccepteerd. Ik heb dus nieuwe bestuurders nodig. Bij voorbaat van koninklijke huize, zodat ik mij zo snel mogelijk uit het bestuur kan terugtrekken en de stichting kan omzetten tot European Cervantes Foundation. Ook dit heb ik aan El Presidente del Gobierno gemeld. Aangaande de verkoop van mijn huis is nu de vraagprijs (Hfl. 249.000,-) geboden met acceptatie per 1 juni. Ik kan hier eigenlijk niet omheen. Ik voel hier wel voor maar behoud graag de rechten die voortvloeien uit de vermelding van de Wellenkamp 15-30, 6545 NM Nijmegen, op koninklijk briefpapier uit Spanje, België, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Contractueel op te maken. Het geeft mij ook wat meer ruimte om in drie maanden de zaken zowel hier als in Engeland (én Spanje) te regelen. Voor mijn liquiditeitsprobleem moet wel een oplossing komen en ik reken dienaangaande op jouw medewerking. Love is a two way street. De Venture Capital Gids heb ik bestudeerd en een uittreksel hiervan aan George doen toekomen. De selectie van geschikte participanten in mijn B.V.'s heb ik gemaakt. Het zijn:

- Euroventures Benelux Team B.V
- Greenfield Capital Partners B.V.
- B.V. Haarlemse Participatiemaatschappij (HPM)
- Halder Holdings B.V.
- Holland Venture Holdings C.V.
- Nederlandse Participatie Maatschappij N.V. (NPM)
- NesBIC Groep B.V.
- NesBIC Ventures B.V.
- PARCOM Groep
- Residentie Participaties
- Staal Participaties
- PPM Stimulans
- UPM Groep
- Venture Fund ROTTERDAM B.V.

Zoals gemeld wil ik in ieder geval op 22 april aanstaande in Londen the Changing of the Guards bijwonen op BUCKINGHAM PALACE en zo mogelijk een uitvoering van de Vijfde Symphonie van Beethoven. De week daarna zou ik mij dan verder kunnen oriënteren in Stratford. Wat de bijeenkomst van volgende week betreft. Daarover heb ik contact met Yvonne Vergeer. Ik zal haar vrijdag bellen of ik kan komen. Hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L VAN DER HEYDEN

7 MAART 1997 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN