INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

3 februari 1998. Betreft: TEAMBUILDING Kenmerk: JH/LH980203.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Dinsdag 3 februari 1998. Het proces waar jij bij betrokken bent staat op de voorpagina van The Mirror van gisteren. Er kán sprake zijn van een nadelige wending, maar dat hoeft natuurlijk niet. Jouw gezin is de familie van de Baak. Een carrièremogelijkheid kan zich voordoen in Spanje, Engeland of Amerika. Maar eerst Spanje. Het doel van deze brief is TEAMBUILDING. Dit heb ik al aan de orde gesteld met de heer Robert Dyson van Warwick Business School in Coventry, collega van Mr Ross Tristen uit Henley. Dat proces dient te worden doorgezet. In dit verband citeer ik mijn 'Diary from KP' van gisteren. "12.40 uur. Autorit met Mischa naar Tiel. Boodschap langs de kant van de weg: "Your Destiny is to be famous."

Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik las in The Mirror dat twee Australiërs uit Sidney de laatste rit van Diana hebben gefilmd op video. Het blijkt dus geen witte Fiat Uno te zijn die Haar Mercedes heeft gevolgd, maar een witte Citroën. Trevor Rees Jones heeft bevestigd deze auto te hebben waargenomen. Ik heb Mischa voorgelezen uit mijn Letters 30 augustus 1996. Het betreft met name de zwarte paraplu die ik op die dag in het fitness-centrum van de Oude Gracht aantrof. Daar woont ook nog een beruchte advocaat. 21.00 Berkel-Enschot. Ron Hale (uit Tennessee, USA) heeft een videofilm vertoond van een bezoek dat hij en zijn vrouw maakten met Dexter en Birdie Yager naar een eiland in de Caraïbische Zee (Peters Island). Ze beschikken zelf over o.a. een Boeing 747, die ze hebben omgebouwd voor ongeveer tien personen.

Volledig geëquipeerd met slaapkamers, woonkamer, etc. Een eigen heli, zoals van Di, etc. etc. Hij stelt voor de gehele groep de volgende keer op te halen in Amsterdam in dezelfde Boeing. Ron en Toby Hale hebben in de 27 jaar dat zij voor de corporation werkten ontzettend veel geld verdiend en hebben daarom veel geld vrijgemaakt voor het millenniumfeest. Zij stellen zich voor millenniumbonussen te geven van Hfl. 400.000,- Ron en Toby geven aan dat zij met de business zijn gestart in absolute armoede. Het doet mij denken aan de brief die ik op 15 september 1996 naar Diana heb gestuurd: "These days I'm dressed in rags. In my own colours. For the time being". Ik kijk ook naar de juwelen die Di draagt op mijn kerstkaart van het afgelopen jaar.

Ik ben ervan overtuigd dat Diana meer waarde hechtte aan mijn "rags" dan aan alle rijkdom van de heer Mohamed Al Fayed. Toby Hale is in staat om evenveel juwelen te dragen als Diana gedurende Haar leven. But ¨We start again. At this very moment (21.50). Ron Hale geeft nadien een goede peptalk: als je eenmaal de top hebt bereikt, ga dan niet meer naar beneden, maar van de ene top naar de andere. Ondanks mijn tekort aan liquide middelen in september 1996 was ik er toch van overtuigd dat jij, Di en ik de top van de berg aan het beklimmen waren. Wij, en iedereen die ons gelooft, zullen vanaf volgende week van de ene bergtop naar de andere top springen of vliegen. Tim Belasco heeft daarvoor al jaren geleden de basis gelegd. Terugdenkend aan het ongeval in Parijs weet ik nog niet wie er verantwoordelijk is voor Haar dood. Van één ding ben ik echter overtuigd: Er is een partij die heeft willen voorkomen dat ons Familiebedrijf van de grond zou komen. Dat zal binnenkort aan het Licht komen. Het artikel in The Mirror is daartoe de eerste stap. Die zaak houd ik voorlopig dus onder ons. Dus nog geen manuscript naar Amerika, maar naar mijn Number One on The Continent. Ik breng hem donderdag voor je mee. Wellicht kun je er dan de week erna op terug komen, zodra je dus over een compleet beeld beschikt. 10.55 Ik luister verder naar Ron Hale. Hij adviseert mensen een hand te reiken. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat iemand weigert die hand aan te nemen. Ik wel: aan het Britse Hof. Maar dat verandert ook nog wel. Een goede slogan: Een winnaar geeft nooit op en een opgever wint nooit! Die houd ik erin." Voorts had ik een kort gesprek met Ron en Toby Hale. Ik heb hen inzage gegeven in mijn manuscript en mijn kerstkaart gegeven, die ik persoonlijk heb ondertekend.

Dat was even de omgekeerde wereld voor hen, aangezien tientallen in de rij stonden om hun handtekening te krijgen. Ik heb hen gezegd "I have been engaged with this Lady during 13 months as from the first of August 1996

untill 31 August 1997. Jerry and Cherry Meadows know everything about it. Please give them my regards". "I will certainly do" was Big Ron's antwoord. "I am very pleased to meet you." Ik ben van mening dat ik met recht kan zeggen dat "I was engaged with Diana during 13 months". Het waren immers haar eigen woorden tijdens het tumult van 8 oktober 1996 toen zij mijn brief had ontvangen en voor journalisten had verklaard "It has someting to do with my first engagement after my divorce". Als afsluiting staat nu in mijn dagboek:

Keep believing
Ron & Toby

Met Patrick had ik een gesprek aangaande de reis naar Spanje. Hij adviseerde "eerst in Nederland 21% te gaan", zoals dat heet en in Spanje distributeurs te zoeken die daar een in het Engels gestelde brief ondertekenen dat zij geïnteresseerd zijn in interactieve distributie. Vervolgens kan dan in Spanje een zogenaamde 'Diamond' worden aangetrokken via "Amway International" om het proces daar verder te begeleiden. Het netwerk kan evengoed vanuit Nederland worden opgebouwd. Mischa adviseerde Hotel de Baak de schoonmaakartikelen te leveren. Op zich is dat een goede gedachte. Neem dat eens in overweging. Het levert immers de zo fel begeerde financier op, waarbij ik mij niet afhankelijk hoef te stellen van een bank. Het is een zekere bron van inkomsten voor The Company. De heer Van 't Hooft behoeft daarbij slechts te bestellen bij Amway te Tiel en mijn distributeursnummer te vermelden 2981863. Het zijn uitstekende produkten van Amway, met een tevredenheidsgarantie van drie maanden. (Niet tevreden, geld terug). Op die wijze helpen wij elkaar en kan ik ook mijn mensen betalen, zoals George Görtemöller, die ik gisteren de volgende brief heb gezonden: BAAK-KRING. Onderwerp van gesprek van donderdag zijn dus op de eerste plaats de hoofdlijnen van de organisatie-opbouw (waarbij de financiering een belangrijke rol speelt). Aangaande mijn huidige positie als 'Spider in the World Wide Web' sta ik nog even stil bij enkele krantenartikelen van de laatste dagen. Uiteraard blik ik nog even terug op de verjaardag van de koningin en citeer enkele passages. (NRC 31-01-1998) Gordijnen van glazen huis staan even op een kier. Dit kan ik mij voorstellen. Ik had de Koning Willem III-zaal immers al gereserveerd op 28 september voor een maaltijd tezamen met zijn voormalige echtgenote. Ik kan mij dus goed voorstellen dat hij even naar de Himalaya vertrekt om daarover na te denken. Ik heb immers "nothing to fear from the Prince of Wales" volgens Mr Ross Tristen. Voorts Beatrix kan nog veel van haar Spaanse collega leren. Dit is een belangrijk signaal. Ik bevond mij zaterdag wél binnen die straal van honderd meter van het feestgedruis. Omdat ik daar thuishoorde. Ik ben het echter oneens met de schrijver dat Hare Majesteit kan leren van haar Spaanse Collega. Spanje en Nederland zijn twee totaal verschillende culturen. Daarom houd ik ze ook graag gescheiden en bouw voorzichtig bruggen. Ik denk wel dat Willem-Alexander dienaangaande een nog sterkere bijdrage aan de integratie van de Europese vorstenhuizen kan leveren. Uitaard zal hij echter eerder zijn aandacht vestigen aan ons landsbelang, zoals onder meer verwoord in het artikel Haast maken met reorganisatie OM. In dat verband heeft mijn case-study De Zaak N.I.E.T.S. B.V. ook een louterende werking gehad op het Openbaar Ministerie. Ze weten nu waar ze staan. Vooral in Amsterdam. De beste juridische kennis is te vinden in Nijmegen: Op het Van der Heijden Instituut. Dus het is wel goed dat Winnie goed heeft geluisterd naar iemand uit het oosten des lands. Ik vervolg Een jonge, blonde vrouw in avondjurk: Emily is er. Ik heb haar altijd beschouwd als een communicatiemiddel tussen ons, het Koninklijk Huis en Diana. Ik ben steeds van mening geweest dat Willem-Alexander uiteindelijk de echtgenoot zou worden van Prinses Victoria van Zweden. Deze visie begint nu te veranderen. Vooral nadat ik 'Willems' kerstkaart heb ontvangen

en uiteraard komt 'Emmy' ook uit Nijmegen en we hebben al eerder een Koningin Emma gehad, waar Willem-Alexander nog een sterke affiniteit mee heeft. Bijgaand ontvang je als bijlage de relevante tekst uit The Mirror van gisteren. Zodra dit probleem is opgelost worden wij uiteraard getuige van een nieuw koninklijk huwelijk. Vooraf staat er nog een reis naar Spanje op het programma. Ik heb een nieuwe kofferset aangeschaft. Voor twee personen. Het sein staat dus weer op groen. Je toegenegen, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlagen: The Mystery Diana Car (The Mirror 2-2-1998). They're chasing Princess Diana (The Mirror 2-2-1998). Bijlage THE MYSTERY DIANA CAR. Observations: The 4x4 Jeep is of the same type as that one of our estate agents Maxwell-Heppell in Warwick.

At the same moment Kloe asked one of the photographers for a light for her cigarette a lighter and a Lucky Strike with the name "Diana" was offered to me on a terrace on the Oude Gracht in Utrecht. I don't believe in a coincidence. We have to stick together. There is no other choice.

JUSTITIA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN