INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

30 april 1998. Betreft: KONINGINNENDAG Kenmerk: JH/LH980430. Beste Liesbeth, Woensdag 29 april 1998. Ik denk dat ik je de afgelopen tijd zoveel informatie heb doen toekomen dat je mij nu definitief 'on the right track' kunt houden en het succesvolle bedrijf kan gaan draaien al is het vijf jaar later. Jij beschikt als spil van de Baakkring over de mogelijkheden om mijn droom waar te maken. 'Succes dat doe je zelf' was de slogan van Tjeb Maris. Daar heeft hij voor een deel gelijk in. Het is echter wel belangrijk dat signalen worden opgepakt en ermee wordt gewerkt in teamverband. Ik zie jou en mij op dat punt nog steeds als de spil van een groot team. Ik hoop dat dat snel bijeen gevoegd kan worden en er in teamverband tot actie kan worden overgegaan. Dat extra baantje zou ik bij Content Beheer moeten zoeken volgens Edwin de Beukelaer. Sylvia Tóth heeft echter mijn plannen en kan ermee aan het werk. Zij heeft goede adviseurs die mij een duidelijk rapport kunnen doen toekomen met een plan van aanpak. Het zou niet handig zijn van Sylvia als ze mijn voorstel niet accepteert. Ze heeft geld genoeg én de expertise. Bovendien zal zij een belangrijke maatschappelijke rol gaan vervullen als zij Cervantes Recruitment & Selection van de grond tilt als werkmaatschappij van de holding. Ooit heb ik eens een artikel over haar gelezen in de Groene Amsterdammer met de titel Sylvia Tóth voor Minister-President. Dat zie ik in concreto niet gebeuren. Een schoenmaker houdt zich bij zijn leest. Als manager binnen mijn organisatie zie ik haar die rol dus wel vervullen. De vrijmarkt wordt hier morgen vlak bij huis gehouden. In principe zou ik dus al mijn meubelen kunnen verkopen, maar ik heb ook mijn kinderen nog. Wellicht kunnen zij die meubelen gebruiken. Ook kan het appartement gemeubileerd in the business blijven. Als ik naar Spanje vertrek kan ik mij aan mijn budget houden. Ik ontvang dan namelijk duizend gulden netto per maand meer, aangezien ik dan geen loonbelasting meer verschuldigd ben. Verder zal ik Peter uitnodigen voor een gezamenlijk etentje in The Ostrich aanstaande vrijdag om 19.00 uur. Ik denk dat het goed is dat we een oude traditie in ere herstellen. De traditie om op vrijdagmiddag bij elkaar te gaan zitten en werkafspraken te maken. Daar kunnen we beiden veel van leren. Jaloezie is het ergste wat een mens kan overkomen. Daarmee bedoel ik jaloers gedrag. Ik heb dat nog nooit zo sterk ervaren als in Noordwijk onder damesgroeperingen. Onvoorstelbaar. Een van jouw sterkste punten is dat je inderdaad in staat bent om op dat vijandige gedrag niet te reageren. Ik zond Peter de volgende brief: STRUISVOGELPOLITIEK. 15.35 Gesprek gevoerd met Andrea. Gemeld dat ik uitsluitend rapporteer aan jou en P.O. Inzage gehad in het rapport van het Radboudziekenhuis. Dat zag er geheel naar de werkelijkheid uit. Zij hebben duidelijk vastgesteld dat ik daar in feite niet op mijn plaats was. Voorts kennis genomen van de visie van mijn ex. Dat was niet de mijne. Ik heb in die tijd een betonnen muur opgetrokken inzake communicatie van bedrijfsinformatie. Daar had zij niets mee te maken. Voorts heb ik Andrea laten weten dat ik een overlegsituatie zoals ik had met jou op vrijdagmiddag graag in ere hersteld zie. Voorts heb ik haar de kleurenkopie laten zien die ik jou gisteren eveneens heb toegezonden. Ik heb haar ook laten weten dat ik weer aan een nieuwe relatie toe ben. Zo kwam ik onderweg langs het Utrechtse stadhuis. Daar stond een oude rode auto met ballonnen en de vlag van Friesland. Dat gaf weer hoop voor de toekomst. Bij Albert Heijn werd het lied One More Try gezongen. Dat kwam mij bekend voor. Ik wil dus nog wel een poging wagen, maar niet met de eerste de beste die zich aandient. Of beter gezegd: niet de eerste, wel de beste. Daar kan jij je nu wel een voorstelling van maken. 19.20 In het conditiecentrum sprak ik met de heer Alioun Diop (25). De heer Diop is geboren in Frankrijk en heeft lange tijd in Senegal gwoond. Daar is hij opgevoed in de Franse taal. Hij studeert thans Internationaal Management op de HEAO (4e jaars). Op zijn vraag of hij iets kan betekenen voor mijn bedrijf heb ik hem doorverwezen naar Peter Ottenhoff. Wellicht is hij inzetbaar bij de activiteiten in de Franstalige gebieden. Het merkenrecht strekt zich immers ook uit over het Franstalige gedeelte van België en zoals eerder gesteld sluit ik uitbreiding van activiteiten naar Frankrijk niet uit. In een telefonisch onderhoud heb ik mijn voormalige echtgenote laten weten dat ik Peter heb geadviseerd de naam van zijn bedrijf te veranderen in Instituto Cervantes Benelux.

Donderdag 30 april - Koninginnendag
Het was al gezellig druk gisteren op de vrijmarkt. Alhoewel een groep mensen in een smalle straat bijna dood werd gedrukt door een groepering die van geen wijken wist en zo nodig over de volle breedte van de smalle straat de markt wilde betreden. Ik heb hen gelast aan de rechterzijde te gaan lopen. De reacties waren hoogstmerkwaardig.

Het is soms verbijsterend te zien hoe weinig Nederlanders in staat zijn om onder dat soort omstandigheden hun gezond verstand te gebruiken. Nochtans zijn wij er levend uit gekomen. Het ontbreekt nog steeds aan discipline bij een groot deel van het Nederlandse volk. Education is dus een gigantisch gat in de markt. Als het maar door de juiste instanties wordt uitgevoerd. Vandaag ga ik met koninginnedag naar Maarn, aangezien ik nog geen nieuws heb ontvangen van ELTON JOHN en Julio Iglesias. Het wordt echter wel hoog tijd. Ik kijk naar de koninklijke familie. Zij bezoeken inmiddels vertrouwd gebied in Doesburg en Zutphen. Er wordt nog een lied gezongen door een kind "Hoe wordt een mens een prins". Daar kan ik mij thans ook wel iets bij voorstellen. Hare Majesteit is weer in het groen vandaag. Ik denk alleen nog aan een koningin met een blauwe hoed. EEN BLAUWE ENGEL. HARTELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN

4 MEI 1998 THE PEOPLE'S PRINCESS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN