INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

16 december 1998. Betreft: GEROOKTE ZALM Kenmerk: JH/LH981216. L.S. Woensdag 16 december 1998. De kerstavond is gisteren niet doorgegaan door het plotselinge overlijden van een van onze Lionsvrienden. Ik heb mij daarom beziggehouden met het samenstellen en versturen van bijgaande brief naar de President van de Amsterdamse Rechtbank. Het betreft de volgende brieven:

Volgnr brief aan Onderwerp Betreft kenmerk datum tijdstip reactie: 0001 Rechtbank Amsterdam GEROOKTE ZALM Belastingdienst Particulieren UW KENMERK 68187038 30-11-98; 0002 Belastingdienst Particulieren Declaratie aan de Minister-President; 0003 Minister van Financiën Faxbericht 27-02-1997 FAXBERICHT 27-02-97; 0004 Minister van Financiën Brief V97/129; Faxbericht 27-02-97 20:00; 0005 Minister van Financiën Brief V97/129 Specificatie UITSTAANDE VORDERING 30-12-96; 0006 Minister van Financiën Brief VORDERING Uitstaande vordering SPECIFICATIE 30-12-96; 0007 N. Mastenbroek Brief van de heer Tazelaar Vordering VORDERING 30-12-96; 0008 N. Mastenbroek Evaluatierapport Operatie Heidebezem Vordering Faxbericht 05-05-95 01:37; 0009 N. Mastenbroek Fax aan politie Nijmegen Operatie Heidebezem Faxbericht 25-08-95; 0010 N. Mastenbroek Brief aan de Minister van Justitie Declaratie DECLARATIE 29-02-96; 0011 Minister van Binnenlandse Zaken Experiencias Holandesas Uw brief SG96/U1 UW KENMERK SG96/U1 26-02-96; 0012 Minister van Financiën Wettelijk toegestane rente Uitstaande vordering UITSTAANDE VORDERING 28-11-96; 0013 Minister van Financiën Meevaller van 2 miljard Aandelentransactie AANDELENTRANSACTIE 27-11-96; 0014 Minister van Financiën Cervantes Communicatie B.V. Nog een nieuw bedrijf NOG EEN NIEUW BEDRIJF 22-11-96; 0015 Minister van Financiën Vennootschappen Nieuw bedrijf NIEUW BEDRIJF 22-11-96; 0016 Minister van Financiën Brief aan de CRI d.d. 15 november 1996 Vordering VORDERING 19-11-96; 0017 Kasbeheerder CRI Brief aan de Minister-President 19-10-96 Vordering VORDERING 15-11-96; 0018 Minister-President Claim on the State of the Netherlands Agendamutatie kabinetsberaad Faxbericht 13-09-96; 0019 Minister-President Mijn brief OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1966/DECLARATIE 03-09-96; 0020 Minister van Justitie CORRESPONDENTIE-OVERZICHT 04-09-98.

Ik ontving van Harry de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 15 januari van 17.00 tot 20.00 uur.

Daar wil ik uiteraard aanwezig zijn. Ik heb mijn voorgenomen reisje naar Spanje daarom naar de tweede helft van januari verplaatst. Ik heb mij inmiddels opgegeven voor de receptie en het buffet (11.50). Voorts zond ik de volgende brief naar de Vereniging van Leraren in Levende Talen: STICHTING CERVANTES BENELUX. Bij dat laatste denk ik aan het artikel over Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Hij werd op 13 april 1921 in Scheveningen geboren. Henk Thyssen heette hij toen. Zijn grootvader was de legendarische oprichter van het ijzer- en staalconcern Thyssen-Bornemisza. De heer Thyssen heeft een museum in Madrid.

Hare Majesteit is daar nog op bezoek geweest op 10 oktober 1994. Zij heeft toen ook mijn Spaanse vriend bezocht. Een week later was haar agenda gestolen uit de auto van de heer Lamèris, hoofd beveiligingsdienst van het Koninklijk Huis. Daarom ben ik in die tijd nog een keer naar Paleis Soestdijk gereden, zoals je weet.

De paleiswacht vond het "wel een beetje slordig". Goed dat hij dat heeft ingezien. De baron heeft thans problemen met zijn zoon uit Monte Carlo, naar verluidt. Hij zit achter zijn vermogen aan. De baron kan dat beter in The Business inbrengen. Dan is zijn probleem gauw opgelost. Wellicht weet jij daar een mouw aan te passen. Anders is het een leuke klus voor onze juriste. Zij staat thans wederom op de voorpagina van de Telegraaf (bijlage). Laat haar die zaak maar uitzoeken. Dan zet ik er vandaag een punt achter. Want straks komt mijn werkster. Dank! Hartelijke groet. YOURS FOREVER! Bijlagen: Brief GEROOKTE ZALM d.d. 15 december 1998 aan de President van de Rechtbank te Amsterdam; Advocaat. P.S. Ik stuur geen kerstkaarten dit jaar, tenzij het verhuisberichten zijn.

17 DECEMBER 1998 BENOEMING TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN