INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

13 april 1999. Betreft: SAMEN DELEN Kenmerk: JH/LH990413. Dear Elizabeth, Nijmegen, Dinsdag 13 april 1999. Bij triviale zaken denk ik aan het spel Triviant ofwel Trivial Persuit. Het Engelse spel kent 27 vragen die over Diana gaan. Vraag 28 heb ik beantwoord in december 1996. 'Wraak' is een woord dat niet in mijn vocabulaire past. Dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat eenieder verantwoording dient af te leggen voor zijn of haar daden. Het verleden kan geen mens veranderen, de toekomst wél. Dat geldt eveneens voor M.A.F. Hij dient de zaken voor te stellen zoals zij werkelijk waren en zijn laatste uitspraken - waarschijnlijk voortgekomen uit 'wishfull thinking' - te herroepen. In zijn brief van augustus 1997 heeft hij mij in zijn brief aangeduid met "Manager Benelux" van het Instituto Cervantes NBLEW.

Zodra hij de wereld laat weten wie de Manager England and Wales was, is hij weer een stap verder. Mensen moeten vaak een handje worden geholpen om zo'n stap te zetten. Aansluitend aan het bovenstaande groeit mijn verdenking dat M.A.F. op 30/31 augustus 1997 een kamikazechauffeur heeft laten inzetten kort nadat hij mijn fax had ontvangen en zich realiseerde dat zijn spel en het spel van zijn zoon was uitgespeeld. Het lijkt mij een goede zaak dat dat door de Magistrate van Londen intensief wordt onderzocht. Gisteren bezocht ik weer even Applebee's. Uiteraard roept dat bij mij herinneringen op aan de bovenstaande situatie. Ik werd daar bediend door een jongedame met dezelfde oogopslag als jij. Zij heet Jolande Thijssen-Akkermans. Ik heb haar jouw foto laten zien. Na goed kijken herkende zij zichzelf wel iets in jou. Uiteraard heb ik bij haar een Malibu-cocktail besteld. Even later belde Loek. Hij kwam daar zojuist vandaan. Hij was 21 uur onderweg geweest naar San Francisco en terug. Vanmiddag ga ik om 14.30 uur met hem naar de sauna in Oss. Ik denk in dat opzicht aan de tijd dat ik met de heer Breuker intensief heb gecorrespondeerd en jij de term 'chantage' hebt laten vallen. Dat was echter geenszins het geval. Ik ben dat contact toen aangegaan om een fout van een collega te herstellen. Ik heb geen enkele behoefte om tegen jou samen te spannen. Integendeel. Dus: sluit je bij mij aan. Ik verstrek je elke persoonlijke informatie. Op pure vertrouwensbasis. Vanmorgen ontving ik de afloopsommen van de verzekeringspolissen (bijlage). Polis L26216410 koop ik af ad Hfl. 10.750,-. Hiermee kan ik de transactie in Spanje volgende week rondmaken. Tijdens telefonisch overleg met Leeuwarden is mij medegedeeld dat het bedrag eveneens op mijn rekening van de Banco Popular in Torremolinos kan worden overgemaakt. De originele polissen bevinden zich in de verhuisdozen. Daar kan ik nog steeds niet goed bij. Morgen ontvang ik daarom 'verzoeken tot vrijwaring'. Ik kan dan de zaak rondmaken. In Spanje heb ik dan nog behoefte aan de aankoop van de auto waarmee ik in juni weer naar Nederland kan komen. Wellicht kan ik die bekostigen uit de huuropbrengst van mijn appartement gedurende de zomermaanden. Liefde is... ...het belastinggeld delen. Op dat punt denk ik aan de afspraak die ik morgen met mijn belastingadviseur Scholten heb van het accountantskantoor Tijssen aan de Winkelsteegseweg in Nijmegen. Ik verwacht nog een behoorlijke duit aan belastinggeld retour, aangezien ik vanaf 1 februari jl. niet meer belastingplichtig ben in Nederland. Ik overweeg eveneens polis L26383379 ad Hfl. 7.278,- af te kopen ten behoeve van de aanschaf van de computerapparatuur. Ik hoop echter dat dat niet noodzakelijk is. Aangaande de opmerking van de astroloog "Een verdenking groeit; blijf discreet" denk ik aan het door mij voorgenomen af te geven interview aan de Telegraaf. Ingeval mijn werkzaamheden van de afgelopen acht jaar geen ogenblikkelijk resultaat opleveren ben ik wel genoodzaakt op zeer korte termijn opening van zaken te geven aan de pers. De Minister-President houdt de correspondentie aangaande het IOC-lidmaatschap van Willem-Alexander geheim. Ik behoud mij echter het recht voor mijn eigen verhaal te laten publiceren als dat nodig is voor het bedrijf. Indien ik van jou geen actiepuntenprogramma ontvang heb ik geen andere keus meer over. In Spanje zal er zeer zeker ook een Britse en/of Amerikaanse krant in mijn verhaal geïnteresseerd zijn. It's up to you! Hartelijke groet, John L. Van der Heyden. Bijlage: Kopie brief van AEGON Levensverzekering N.V. d.d. 9 april 1999. P.S. Ik zag Wim Dik onder meer als lid van de handelsdelegatie naar China. Ik hoop dat hij gauw voor ons bedrijf aan het werk kan. Communicatie wordt een top-item binnen de ontwikkeling van de zaak. Mijn idee om samen met Harry een speech af te steken blijft gehandhaafd. Wij hebben beide een belangrijke eigenschap gemeen: Wij zijn alletwee een lopend netwerk.

14 APRIL 1999 EERST HET DOEL BEPALEN... DAARNA DE MIDDELEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN