INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

3 augustus 1999. Betreft: CHARITY AND BUSINESS Kenmerk: JH/LH990803. Dear Elizabeth, Nijmegen, dinsdag 3 augustus 1999. Liefde is... ...knuffelen na het spelen. Dat is goed. Houd dat maar tegoed. Want het spel is nog niet uitgespeeld. Er dient nog het een en ander te worden geregeld. Ik ga ervan uit dat je al mijn gratis adviezen hebt opgevolgd tot op heden. Dat betreft uiteraard ook al hetgeen samenhangt met het beleid van het Prinses Diana-Fonds. De beheerders van dit fonds hebben zich er immers van kunnen vergewissen dat het al in oprichting was vóór haar overlijden, getuige mijn Letters die ik nog op 23 december 1997 bij The Office of Diana heb afgeleverd. Alhoewel ik 'the trustees' had verzocht om een gesprek, is dat gesprek niet doorgegaan. De bestuurders hadden het waarschijnlijk te druk met de voorbereidingen voor Kerst. Dat neemt niet weg dat zij het hele verhaal hebben kunnen lezen. Ook heb ik op advies van Jonkheer Röell het hele businessplan in het Engels vertaald alvorens dit naar St. James's Palace te sturen. Dienaangaande is er weer beweging op het front. Vandaag lees ik: Gul Diana-fonds. Ik stel vast dat ik helaas ook onder die categorie 'slachtoffers van geweld' behoor en dat My Lady daarvan op de hoogte moet zijn geweest getuige de uitspraken van de tarotkaarten-lezeres op het strand van Alicante in juni 1992. Daartoe citeer ik enkele passages uit het artikel Rechters komen met standaard-straffen door Fred Soeteman. Het 'bedrijfsongeval' dat mij is ten deel gevallen dateert van 5 maart 1991, 01.30 uur. Ik ben niet tot vervolging van de vermoedelijke dader overgegaan, maar heb haar verantwoordelijk gesteld voor de opvoeding van mijn kinderen tijdens mijn herstelfase. Nochtans behoor ik tot de categorie welke in het artikel omtrent het Diana-fonds is vermeld. Vanmorgen heb ik telefonisch contact opgenomen met Hotel Paleis Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden. Er is nog een kamer voor mij vrij voor het komende weekend. Kosten circa Hfl. 500,-. Deze uitgave kan ik mij op dit moment budgettair niet veroorloven. Hiervoor dient dus een oplossing te worden gevonden, mede in verband met het artikel De Prinses van Wales werd begraven in een geleende jurk dat ik hierbij toevoeg. Het artikel is anoniem. Ik citeer hieruit echter een zwaarwichtig fragment: Ook Diana's kleding was een probleem. "Rond twaalf uur 's middags arriveerde PAUL BURRELL, Diana's butler en vertrouwensman, met de jurk in het ziekenhuis. De avond tevoren had Diana hem nog gebeld en gezegd hoe zij zich erop verheugde 'haar jongens' na vijf weken weer te zien en vroeg haar goede vriend naar Parijs te komen om haar gezelschap te houden op de terugreis". Dit 'for the record'. Voorts geeft het artikel aan wie zich allemaal - zonder overleg met ondergetekende - met de zaak hebben beziggehouden. Dit aangaande het onderdeel Charity van deze brief. Ten aanzien van het hoofdstuk Business lees ik in hetzelfde Nederlandse boulevardblad: Charles Spencer vindt nieuwe liefde! Een insider: "Caroline en Charles hebben beiden een moeilijke tijd achter de rug en bij elkaar kunnen ze met een schone lei beginnen.'" Dat hoop ik dan ook Van Harte. Er is nog 'a lot of work to do' voor de President of Instituto Cervantes Holding Limited. Afgelopen zondag kreeg ik op de Goffert een paar lichtblauwe kaarten uitgereikt van medewerksters van Randstad Uitzendbureaus. Hierop heb ik geantwoord: "Mooi blauw is ook niet lelijk", denkend aan Diana's lichtblauwe MANTELPAKJE en de even blauwe auto op eerste kerstdag van 1997. Dat had ik mij een jaar eerder anders voorgesteld. Nu de heer Frits Goldschmeding zijn eredoctoraat heeft ontvangen wordt het helemaal tijd om in CERVANTES HOLDING te stappen. Laat hem dat maar weten. Wij dienen als vrienden immers op één lijn te blijven. Het bovenstaande verhaal doet mij denken aan de zwarte jurk van jouw voormalige personeelsmedewerkster. Ik ben haar naam vergeten, maar zij was een voormalig collega van de heer Bert Schaake (Nelleke Westerhof, of zoiets) op het Ministerie van Financiën. Zij komt nog voor in het kerstverhaal dat ik in 1996 naar de Britse Koninklijke Familie heb gestuurd met als afsluiting :

He lighted a candle
In Canterbury Cathedral
And then he saw a Princess
on the bridge behind his house

He saw that She was lonely
And a present was delivered:

Mr. Baldy
And now he knows
How to grow hair
on Mr Baldies head

He knows that he is The Bold
But kept only one question
Who is The Beautiful?

To solve that problem
he decided to start
The New Organization

and called himself

Prince of Europe

Merry Christmas Everybody

Ik begrijp dus verdraaid goed waar de commotie vandaan komt zoals vermeld in bijgevoegde artikelen. Het wordt dus hoogtijd dat men de feiten onder ogen gaat zien en de verantwoordelijkheden op zich gaat nemen "Like We planned". Herman vertrekt vanmiddag al via BRUSSEL, Parijs, Bordeaux en Madrid naar Torremolinos. Ook hij zal wel een zogenaamde 'engelbewaarder' nodig hebben. Zorg maar goed voor hem. Ik zal zuinig met de financiën omgaan. Dat neemt niet weg dat het zinvol is dat ik zondag naar dat eilandje ga bij Grouw. Dan kan ik er vast aan wennen. Herman heeft al een kopie van de sleutel van mijn slaapkamer laten maken. Ik vond hem zoëven (12.50 uur) hier in de brievenbus. Triviale zaken betreffen het getal 27 uit Trivial Persuit. Dit heeft uiteraard onder meer met 27 september te maken. Besteed daar dus maar geen aandacht aan. We hebben wel iets anders aan ons hoofd. Ik neem mij niet voor om nog met een plan te komen. Dat héb je al. Verder heb ik genoemde adviezen al uitgevoerd. Nu jij! "Nu heb ik een stafmedewerker die zijn geld niet meer opbrengt", heb je mij toendertijd verteld. Daar kan thans dus verandering in worden gebracht. Go ahead! Hubert Bastiaans belde mij gisteravond ook. Hij heeft mij uitgenodigd voor een rondleiding door de tuinen van Kasteel Rozendael op zondag 15 augustus 13.30 uur. Ik prefereer evenwel een verblijf in een paleis. Het is een handige manoeuvre van de nieuwe directie van Het Stadhouderlijk Hof geweest om het pand als zodanig aan te duiden. Dat is een leuke thematiek, die boom. Daarover heb ik ook eens van gedachten gewisseld in Eerbeek en Noordwijk. Dat was zo in de periode 1988/1989. Ook het advies om al het geld in de kluis te stoppen komt mij bekend voor. Ik heb dus nog maar één advies voor het sterrenbeeld 'vissen' op dit moment: Zwijgen Gij, zoals ik al eerder naar Leeuwarden heb gefaxt: Silence is Golden. Dat neemt niet weg dat het geld in de business kan worden geïnvesteerd. Dat is beter dan een "oude sok". Groetjes en succes ermee!

4 AUGUSTUS 1999 SPAGHETTI EN MACARONI

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN