INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

21 oktober 1999. Betreft: UITBREIDING NETWERK Kenmerk: JH/LH991021.1. Dear Elizabeth, Donderdag 21 oktober 1999. 14.35 Brief over Cervantes Air verzonden. Ik neem nu de volgende brieven door en heb de data 29, 30 november en 1 december al vastgelegd voor een verblijf in Wolfheze. Aangezien het forensenverkeer mij wel aanstaat - vooral per vliegtuig en met name per Concorde - neem ik graag aan die bijeenkomsten deel. Van Carina Wegman verwacht ik nog een bevestiging van mijn inschrijving zodra jij die zaak financieel geregeld hebt. Bij het nalezen van mijn brief van 18 juni is mij nog iets opgevallen. Ik lees "1) Achter de mysterieuze witte Citroën AX jakkert de zwarte mercedes van Diana en Dodi op de tunnel af. "Hier stond oorspronkelijk "Achter de mysterieuze witte Fiat Uno". Eén van beide witte auto's bevond zich dus al op de rijbaan voordat de andere - vanuit de invoegstrook in de tunnel - invoegde en met de Mercedes in aanraking kwam. Dit werpt een nieuw licht op de zaak. Ik hoor wel hoe zich dat verder ontwikkelt. Vanmidddag sprak ik ook nog even met mevrouw Kitty Harms in Supermercado Mercadona. Haar vriendin vertrekt deze week weer naar Johannesburg. De politieke situatie is daar absoluut niet stabiel en de oorspronkelijke Nederlandse Afrikaanders doen nog steeds moeite om hier naartoe te komen. Charles Spencer schijnt al naar Engeland te zijn verhuisd, maar heeft zijn huis in Kaapstad klaarblijkelijk nog niet verkocht. Voor mij is de noodzaak om daar naartoe te gaan dus niet zo groot meer. Jhr. Eduard Röell kan in Brussel ook al veel voor ons ondernemen. Je hebt zijn gegevens en mijn verslagen. Ik zie dat er ook meer Engelsen in ons appartementencomplex intrekken. Zodra de betrokkenen zich hier komen vestigen is voor mij de noodzaak niet meer zo groot om - in zakelijk opzicht - naar verre landen te gaan. Uitsluitend voor vakantie. Het Palacio de Congresos en Hotel Cervantes heb ik hier bij de hand. Zodra de geïnteresseerde partijen zich hier vestigen en mijn initiatief hier - vanuit ons bedrijf - verder doorontwikkelen komt er voor mij weer ruimte vrij om aan een opleiding van de Baak deel te nemen, zoals Ontwikkel Uw Bedrijf. 16.30 Ik ontving de volgende brief:

"152. NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL 1979. Secretariaat: NCCS Diensten Centrum. Edif. "Jupiter", Local 6. Avda Jesús Santos Rein s/n. 29640 Fuengirola, Málaga. Fuengirola, 5 oktober 1999. Aan de leden van de NCCS. Op dit moment aan het begin van de herfst telt onze vereniging voor het eerst sinds haar oprichting meer dan duizend leden die hun jaarlijkse contributie reeds betaalden. Onlangs vierden wij de twintigste verjaardag van de vereniging op een onvergetelijke manier en ook de viering dit jaar van koninginnedag was in haar soort een ongekend hoogtepunt. De excursies zijn volgeboekt en het verenigingsblad is fraaier, omvangrijker en naar men zegt informatiever dan ooit. Allemaal tekenen van een gezonde levenslustige vereniging: een feit dat niet alleen de leden maar ook het bestuur en haar medewerkers tot tevredenheid moet stemmen. Maar helaas tegelijkertijd maken wij, het bestuur, ons grote zorgen over de toekomst van onze vereniging. Het gaat hierbij met name om de continuïteit, het voortbestaan van de NCCS. En het is daarom dat wij ons tot u richten in deze speciale brief om de zaak meer dan anders te benadrukken en omdat het hierbij gaat om een interne aangelegenheid, een probleem dat van binnenuit, dus uitsluitend door de leden kan en moet worden opgelost. Het werk dat nodig is om de vereniging op de huidige manier te laten functioneren wordt gedaan door slechts een tiental vrijwilligers die een groot gedeelte van hun tijd belangeloos ter beschikking stellen. De werkzaamheden en het contact met de leden nemen veel tijd in beslag en hoewel het vrijwillig wordt gedaan is het niet vrijblijvend. Aan bepaalde tijdschema's en perioden moet de hand worden gehouden. Voor het uitoefenen van een aantal taken werd in de loop der jaren een nodige en welhaast professionele vaardigheid opgebouwd. Men raakte op elkaar ingespeeld en werkte en coördineerde als een team. Zelfs zonder voorzitter bereikte de vereniging dit jaar de bovengenoemde records en hoogtepunten. De resultaten stemden tot tevredenheid en voldoening en maakten het de moeite waard door te gaan met het werk. Deze medewerkers in het bovengenoemde team doen het werk nu inmiddels al zo'n acht in sommige gevallen zelfs tien jaar. Ter gelegenheid van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd er de laatste jaren steeds zeer nadrukkelijker een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten voor het bestuur en medewerkende functies. Helaas was er van enige aanmelding gedurende de laatste jaren geen sprake; zelfs een kandidaat voorzitter of vice-voorzitter kon er niet op overschieten. U zult zich wel herinneren dat bij gebrek aan nieuwe kandidaten aan het eind van een bestuursperiode drie jaar geleden een aantal oud-bestuursleden en actieve commissieleden zich uiteindelijk genoodzaakt voelden opnieuw de algemene bestuurstaken op zich te nemen. De vruchteloosheid van de oproepen is dermate opvallend dat het er op begint te lijken of het zittende bestuur met haar medewerkers mogelijke aanmeldingen blokkeert of op de een of andere manier onaantrekkelijk maakt. Of is ook hier waar, wat men meer en meer hoort: dat vrijwilligerswerk niet langer in de mode is? Welnu, ten tijde van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in maart volgend jaar is één van de huidige bestuursleden om statutaire redenen verplicht af te treden en niet herkiesbaar. Daarnaast moet nog een tweede lid aftreden. Om persoonlijke redenen en om de bovengenoemde impasse te doorbreken is ook dit bestuurslid niet herkiesbaar. ook onder de medewerkende functies waaronder die ten behoeve van "De Vliegende Hollander" zullen vacatures in essentiële functies ontstaan. In verband met het bovenstaande doen wij hierbij dus een uiterst dringend beroep op de leden of nog beter groepen van leden om zich beschikbaar te stellen om taken van het bestuur en/of de ondersteunende functies over te nemen. De diverse werkzaamheden staan genoemd in het Colofon op de laatste pagina van elke Vliegende Hollander. Voor wat betreft de excursies werd eerder reeds een oproep geplaatst in het blad. In essentie gaat het er om of u het de moeite waard vindt de vereniging zoals tot nu toe (in haar huidige vorm en met har huidige werkwijze) te laten doorgaan. Zo ja, dan zal men er niet langer vanuit kunnen gaan dat de huidige functionarissen zoals tot nu toe de klus wel zullen blijven klaren. Een aantal onder u zal zich moeten aanmelden en zoals dat heet: de sokken optrekken. Ook is het mogelijk dat een meerderheid van de leden een andere opstelling binnen de club of een andere werkwijze prefereert. Het belang van een Nederlandse vereniging hier aan de kust moet voor een ieder duidelijk zijn. Veel is er over gsproken en geschreven. De NCCS is veruit de grootste vereniging van Nederlandstaligen in Spanje. In tegenstelling tot andere verenigingen is het één grote centraal bestuurde club met één administratie, één boekhouding en één informatieblad. Hieraan zijn nadelen verbonden maar de oprichters en de besturen (en indirect natuurlijk de leden) sindsdien zijn van mening dat de voordelen van een grotere schaal hiertegen ruimschoots opwegen. Uiteraard moeten binnen het raamwerk van zo'n vereniging de persoonlijke initiatieven van de leden alle ruimte krijgen. Dat deze formule een succes is gebleken behoeft geen twijfel. Maar zoals eerder gezegd sinds de oprichting is dat te danken aan het werk van een heel beperkt aantal vrijwillige werkers onder de leden. Het draagvlak, het "drijfvermogen" onder de club was en is te klein. Meer effectieve medewerking van meer leden, meer samenwerking is waar het aan ontbreekt om de continuïteit te waarborgen. Meestal komen bestuurlijke aangelegenheden pas even voor de jaarlijkse vergadering aan de orde. Maar met het bovenstaande hopen wij u tijdig te hebben doordrongen van de ernst van de situatie. Wij overdrijven niet! Denk vooral mee over de toekomst van uw vereniging en maak uw gedachten en ideeën zo spoedig mogelijk, liefst schriftelijk kenbaar aan het bestuur. Afhankelijk van de reacties zullen dan op zo kort mogleijke termijn de verschillende mogelijkheden en ideeën kunnen worden besproken. Met vriendelijke groeten namens het bestuur de secretaris G. van den Berg."

Ik vind deze brief belangrijk genoeg om vandaag nog door te zenden. Zodra onze organisatie professioneel in elkaar steekt kan er ook van hieruit een initiatief uitgaan om deze vereniging nieuwe impulsen te geven. Ik denk eraan het bestuur te betrekken bij een nog op te zetten denktank alhier. Ook lijkt mij vertegenwoordiging vanuit onze organisatie in het bestuur een aantrekkelijke optie om zowel onze persoonlijke als zakelijke doelstellingen te realiseren. Ik neem mij voor hier na volgende week dinsdag schriftelijk op te reageren. Het kan een aanzienlijke uitbreiding van de Baak/Cervantes-kring tot gevolg hebben. Zoals je weet heb ik mijn Spaanse vrienden beloofd om onze Oranjebitter in Spanje op de markt te brengen onder ons label. Daarvoor heb ik een leuk bedrijf gevonden in Madrid. Ik heb ze vier jaar geleden nog de volgende brief geschreven: INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Dit lijkt mij een aardige samenwerkingspartner. Ik zie overigens dat ik mijn collega's in Alcalá de Henares al eens eerder enkele faxberichtjes heb doen toekomen in de tijd dat wij een twee-eenheid vormden aan de westkust t.w.: FAXBERICHT AAN NICOLÁS SÁNCHEZ ALBORNOZ. En even later: VISITA A ESPAÑA. Dat was de laatste vriendendienst van mijn First Wife. Het verslag van mijn bezoek aan zijn Secretaris Generaal heb je ontvangen. Nadien is er stevig gereorganiseerd in Spanje en de rest van ons 'rijk'. Vooral nadat de heer Gimeno op advies van mijn advocatenkantoor van oud-minister Korthals-Altes de volgende brief had ontvangen: Le doy atención al hecho de que en el Benelux yo soy derecho habiente de la marca INSTITUTO CERVANTES BENELUX, la cual está depositada para los servicios de enseñanza, programas educativas y cursos . Het is nu 19.40. Ik moet nu weer naar de Plaza Costa del Sol om de krant van vandaag te kopen bij die dame die getuige is geweest van de arrestatie van die twee heren, nadat ik mijn laatste brief aan Pepe op de bus had gedaan. En niet de allerlaatste brief. Want ik heb nog enkele actiepunten opgetekend. Gaarne verwerking: 25 juni: Scannen van foto's van de afgelopen vier jaar. Winnaar communicatieplan van Loek Hermans inschakelen bij verdere communicatie. 27 juni: Afspraken maken met de heer Jaap Liethof van Hotel Oranje over het Congres 2001. Overname Eikenhorst. "City Assignment" in Madrid i.s.m. de Baak. 28 juni: Opbergkast in Malietoren voor archief, in overleg met Frits Wiersema. Petra Janbroers aantrekken als PR-medewerkster. Royalties Candle in the wind opeisen. Ontwikkel uw bedrijf van de Baak en het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen. 'Samen op de hei' in het Bilderberg Hotel Wolfheeze op 29, 30 november en 1 december 1999; 2, 3 en 4 februari 2000; 15, 16 en 17 maart 2000; 26, 27, 28 april 2000; 7, 8, 9 juni 2000. Ik neem graag aan deze cursus deel, zodra aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Ook Huis ter Duin inlichten over het Congres 2001. Hans Blankert aantal sprekers laten uitnodigen tot deelname aan het congres in november 2000 in Torremolinos aangaande het groene podermodel. Idem SER-voorzitter Wijffels. Idem voorzitter en bestuursleden CEOE. Sponsors aantrekken. Werkplek Malietoren. Organisatie seminars voor het Nederlandse bedrijfsleven in Buenos Aires. Naar de beurs o.l.v. N. Peeper-Kroes. Agenda van de 21e eeuw samenstellen. 30 juni: Opkopen 'don Quijote'. 4 juli: Organisatie cruise van Málaga naar Mykonos. Declaratie aan GERRIT ZALM verhogen tot Hfl. 175.000.000,-. t.b.v. de Stichting Cervantes Benelux. 5 juli: Opbouw Cervantes R&S i.s.m. Start, ofwel Cervantes Start. Tipgeld terugvorderen bij 'derden' ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. 12 juli: Nearctic aanschaffen of Jonikal (tegen vriendenprijs). Reis boeken naar NEW YORK, voor twee personen (wellicht voor vier). 14 juli: Nederlandse directeur benoemen op het Instituto Cervantes te Utrecht (Domplein 4), Frédérique Bauer wellicht. Zij was een uitstekende gastvrouw op het congres aan de Drift. ¡Hasta mañana!

22 OKTOBER 1999 WISSESDWINGER

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN