INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Datum: 4 april 2003 Betreft: SOLDAAT VAN ORANJE II Kenmerk: 20030404JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief van 26 maart jongstleden ontvang je aangehecht mijn brief van vandaag aan UNIE-medewerker J.J. Kapteijn teneinde de mogelijkheid te openen met mijn geplande werkzaamheden als Vice President van Instituto Cervantes Holding een aanvang te nemen. Per separate post heb ik je eveneens (als derde na de redactie van Vorsten en de VOC) een CD gestuurd met het hoofdscenario voor de nieuwe film Soldaat van Oranje II gedurende de periode 1-8-1996/31-8-1997, samen met de Nederlandstalige versie van mijn boek (Diana, Nous Maintiendrons) op MacIntosh alsmede enkele honderden foto's op chronologische volgorde. Je kunt ze bekijken met het programma GraphicConverter slide show, dat ik eveneens op de CD heb gekopiëerd ter kennisname. Verder zal ik je per email van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. FIJN WEEKEND EN HARTELIJKE GROET, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN CC JJK

8 APRIL 2003 HERVATTING WERKZAAMHEDEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA

Instituto Cervantes is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

Instituto Cervantes está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

Instituto Cervantes is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN