INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Datum: 19 januari 2004 Betreft: HERBEVESTIGING III Kenmerk: 20040119JHLH Onderstaand vervolg op mijn brief van gisteren. 15.00 Brief HERBEVESTIGING II in de brievenbus van Postkantoor Dukenburg gedeponeerd, Zwanenveld 6600.

Maandag 19 januari 2004
Gelezen in Top 100 van 323 verwijzende pagina's: Building the Holding X.
Ik hoop dat de EASD European Association of Securities Dealers volledig achter mijn plannen staat. Anders heb ik onbedoeld opnieuw een probleem. Die website heb ik slechts geraadpleegd om het contact met jou te kunnen herstellen. Ik ben steeds uitgegaan van het Halbertsma-advies "bouw alleen op jezelf en op niemand anders". Dat is een schier onmogelijke opgave. De traagste debiteur is nog steeds Gerrit Zalm geweest. Zodra hij de rekening heeft betaald aan de Stichting Cervantes Benelux kan ik ook weer over liquide middelen beschikken. MIJN EIGEN GELD! Inmiddels heb ik al een toepasselijke pincode toegezegd gekregen van de Postbank. In mijn visie heeft dit betrekking op de dag waarop ik - conform het verzoek van Gijsbrecht van Amstel - mijn berichtgeving aan jou als zijnde fase 1 van de opbouw van onze organisatie - heb beëindigd, zoals te zien is in Letters to Elizabeth. Hierbij heb ik getracht aansluiting te vinden bij jouw deskundigheid op het gebied van organisatie-ontwikkeling, waarin ook jouw vader zijn sporen schijnt te hebben verdiend, voor zover ik daaromtrent ben geïnformeerd. Op 26 maart 2003 heb ik die berichtgeving hervat om je de gelegenheid te geven ongestoord aan de verdere opbouw van ons bedrijf gestalte te geven. Onze trein rijdt echter weer verder. Elke dag opnieuw. Het bouwen van een organisatie is als het bouwen van een huis. Elke dag een paar stenen er bovenop totdat de vlag in top kan. In dat verband denk ik nog met genoegen terug aan het blok organisatie-ontwikkeling tijdens de Nieuw Elan-opleiding in Huis te Eerbeek. Dit blok werd toen verzorgd door een medewerker van CMG. De ontwikkelingsfasen in een organisatie. Met jou heb ik altijd rekening gehouden. Al meer dan veertien jaar. Geruchten op de werkvloer staan mij nog bij als de dag van gisteren tijdens ons werk op de Parallelboulevard. Ik heb er toen weinig aandacht aan geschonken. Het werk kwam altijd op de eerste plaats en het belang van ons bedrijf. Ik mis nog steeds die groepsfoto met onze hele ploeg. Daar ben ik aan gehecht. Ook die andere foto's van de 1000ste certificaatsuitreiking en de volleybalwedstrijd in Oegstgeest, waar wij samen opstaan. Het zijn foto's uit een belangrijke ontwikkelingsfase in het leven van jou en mij. Ook een belangrijk referentiekader. Vooral in historisch perspectief. Er kan veel worden doorgestreept afgaande op mijn webstatistiek. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor onze 'gele ridder'. Ik hoop dat er iets te vieren valt en DE GOUDEN DRIEHOEK daarbij centraal zal staan. Gisteren ben ik weer even bij mijn voormalige buren in Wijchen op bezoek geweest. De heer Van Spierenburg is vanaf 1979 direct bij de ontwikkeling van mijn organisatie betrokken geweest in goede samenwerking met het Institute of English Studies. Hij heeft toen met een busje het halve land rondgereden om mijn eerste 750 cursisten en 90 docenten van lesmateriaal te voorzien. Van mevrouw Van Spierenburg ontving ik een boekje uit de reeks MARGRIET BIOGRAFIE met de titel Diana HAAR ZOEKTOCHT NAAR HET GELUK. Het was een cadeautje bij Margriet 26 1993. Ik heb hen de eerste zin voorgelezen van het achterblad: "Op 9 december 1992 kwam aan alle geruchten een einde: prins Charles en prinses Diana gingen uit elkaar." Dat was exact twee maanden na de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux. Het bezoek was van korte duur. Met de trein van 20.06 uur ben ik vanuit Wijchen naar het centrum van de stad gegaan. Daar heb ik drie uur lang deze zaak uitgebreid besproken met Roelof Smink van Figaro aan de Waalkade. Alsmede over mijn bezoek aan Moskou twee jaar terug.

Met de trein van 00.06 uur ben ik weer naar Dukenburg teruggekeerd. "Bent U er weer?" vroeg de Indonesisch ogende conducteur. "Ja, je moet wat" was daarop mijn antwoord. Het was erg stil deze keer. Bij het verlaten van de trein zei een chinese jongedame mij: "Het is elg lustig vanavond". Daar kon ik mij wel een beeld van vormen........

20 JANUARI 2004 HERBEVESTIGING IV AAN LIESBETH HALBERTSMA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN