INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Datum: 27 mei 2004 Betreft: TEAMSPIRIT Kenmerk: 20040527JHLH Ik vervolg mijn brief van dinsdag. Brief HELICOPTERVIEW 13.26 verzonden. Bijna alle Nederlandse voetballers moeten vertrekken bij CF Barcelona. Het zou een goede zaak zijn als zij in het kader van ons beleidsplan naar Arnhem vertrekken. Daarom heb ik vandaag als slagzin

BIJ ALEX KUNT U 'CUANTO ANTES'
GAAN BELEGGEN IN
FC CERVANTES

Woensdag 26 mei 2004
Geselecteerd uit de Top 100 van 239 verwijzende pagina's The Angel on the Bridge,
Sluit Vrede, Reconstructie en Britse Partner. Dat is een uitgesproken deskundigheid van jou. Ik denk hierbij aan Prinses Irene en haar dochter Margarita inzake het bestuurslidmaatschap van de Stichting Cervantes Benelux/European Cervantes Foundation. Klaarblijkelijk is de betaling d.d. 4 mei 2004 voor de domeinnaamregistraties www.cervantes.eu en www.cervantesonline.eu bij Alphamega in VALKENSWAARD niet door de postbank verwerkt. Ik werd hierover vanmorgen gebeld. Met mijn laatste overschrijvingskaart heb ik de betaling opnieuw verwerkt. Betalingsverkeer is nu alleen nog vanuit Spanje mogelijk. Lee heeft mijn bericht ontvangen. 15.00 In brief Convergentie lees ik Aangaande de ophanden zijnde fusie is er vandaag melding gemaakt van twee van mijn 'love babies'. Air Holland vanaf midden juni weer in het luchtruim. Het is dus zaak om de naam Cervantes aan Air Holland toe te voegen, zoals reeds opgenomen in de brief van de heer Van Amstel d.d. 24 februari 2000 (ingevoegd). Deze brief ontbreekt in mijn dossier. Ik heb Herman de Koning dus klaarblijkelijk een afschrift hiervan (óf het origineel) doen toekomen. Zojuist heb ik zijn echtgenote aan de telefoon gehad. Ik heb haar laten weten dat ik druk bezig ben met de opbouw van ons bedrijf. Bij "Iemand die onvervangbaar is" denk ik in dit geval dan ook aan Gijs van Amstel. Hij beschikt immers over het volledige dossier vanaf december 1991.

Donderdag 27 mei 2004
Bezoek gebracht aan IXAT. Op een korte onderbreking na was ik de enige gast. Lekker rustig dus. Brieven van 24 mei 2000 aan Herman de Koning en Peter Ottenhoff bijgewerkt. Tevens aanvraag grafelijke titel bij de Hoge Raad van Adel d.d. 28 maart 1997. Er is nu ook belangstelling uit Turkije nu PWA en zijn echtgenote dat land bezoeken. Politiek en juridische zaken gaan niet samen. We dienen thans alle juridische zaken af te werken. Ik reken erop dat jij de juiste medewerkers aantrekt. Deze kunnen onder meer worden gerecruteerd uit de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en de Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español (FIAPE) in Toledo. Ik zal hiertoe in Segovia weer contact leggen met Carlos Rubio. Ik ontving de ontvangstbevestiging van brief To the Roots. In zijn reactie van 26 mei schrijft de heer Breuker onder meer: Ik vraag mij af of jij de woonstee van prinses Irene kent in WIJK BIJ DUURSTEDE. Een buitengewone interessante vrouw, met vele uiteenlopende levenservaringen. Zij heeft, denk ik, talrijke belangrijke menselijke aangelegenheden doorleefd en heeft de moed, ondanks talrijke koninklijke codes, de zin van het leven aan de orde te stellen.
Het is mij bekend dat mijn collega (beëdigd vertaler Spaans) Irene van Lippe Biesterfeld sinds mijn vertrek bij Nieuw Elan in 1991 de villa Mariënhove bewoont te WIJK BIJ DUURSTEDE.

Zij maakt deel uit van het relatiecircuit van mij en mijn voormalige echtgenote. Het zou goed zijn weer eens met haar van gedachten te wisselen. Maar deze week laat ik dat graag even aan jou over.

IK BEN ER...

ALS JE ME NODIG HEBT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN