INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Datum: woensdag 13 april 2005 Betreft: BILL CLINTON EN CERVANTES Kenmerk: 20050413JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. Gisteren heb ik een paar vreemde gebeurtenissen meegemaakt. Na mijn brief Ontwikkeling European Cervantes Foundation ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen Dukenburg te hebben gedeponeerd ben ik met buslijn 2 om 13.30 richting station Nijmegen-Centraal getogen in gezelschap van de alhier woonachtige mevrouw Wijers. Bij het busstation te Nijmegen Centraal ben ik direct op de daarnaast geparkeerde bus overgestapt die volgens het opschrift boven het platform Heyendaal-shuttle naar het universiteitsterrein zou gaan. De bus reed echter naar het Plein 1944. De chauffeur - wiens beleefdheid ver te zoeken was - liet mij weten dat de bus naar Neerbosch-Oost onderweg was. Ik ben daarom op Plein 1944 uitgestapt en naar het NS-station teruggewandeld. Daar heb ik een afspraak gemaakt om de nieuwe NS-kortingskaart - die op 15 mei aanstaande ingaat - naar het NS-station te Nijmegen te laten sturen. Daarna ben ik met de Heyendaal-shuttle naar het universiteitsterrein gegaan. In de Comeniuslaan 4 heb ik bij de Centrale Studentenbalie SERVICE 4 met nummer 410 om 14:27:43 een nieuwe alumnipas aangevraagd met mijn adresgegevens die ik op de achterzijde van deze foto heb geschreven.

Ik ontving echter weer een nieuwe pas met de adresgegevens van mijn logeeradres in Nijmegen. Vandaar dat ik mevrouw A.C.M. Dikmans rond 19.50 het volgende bericht heb doen toekomen. Geachte mevrouw Dikmans, Vanmiddag bezocht ik de balie aan de Comeniuslaan 4 in Nijmegen met het verzoek mij een nieuwe alumnipas te verstrekken met de juiste adresgegevens. Daartoe heb ik uw collega aan de balie een foto verstrekt van mij met mijn overleden partner uit het Verenigd Koninkrijk bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw. Bij ontvangst heb ik verzuimd de ingevulde gegevens te controleren. Ik noteer enkele gegevens die ik van u heb ontvangen: 691020/122000 110870 Dhr. J.L.van der Heyden Nijmegen (dat is mijn logeeradres). Ons kenmerk 03/28/VvR Uw kenmerk 110870 Datum 12 april 2005. Lidnummer 110870. Ik verzoek u mij alsnog op mijn Nijmeegse logeeradres een nieuwe alumnipas te doen toekomen met de gegevens die ik op de achterzijde van de verstrekte foto - zie http://www.cervantes.nu/ - heb verstrekt. Voorts maak ik van deze gelegenheid gebruik om te attenderen op mijn twee laatste brieven aan uw College van Bestuur Druk, druk, druk.. en Instituto Cervantes Benelux waarop ik nog geen reactie heb ontvangen. Hiermede verzoek ik u ook mijn hartelijke groeten over te brengen aan de heer Paul Sars, die naar men mij vanmidddag heeft verteld, op 15 april het College van Bestuur als secretaris gaat verlaten. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN, NIJMEGEN/TORREMOLINOS

Vervolgens heb ik in de Universiteitsbibliotheek mijn Spaanse emailberichten doorgenomen. Ik trof daar een aantal berichten aan, die gericht waren aan Claudine claudine@cervantes.nu Ik ken slechts één Claudine, t.w. het AEPE-lid Claudine van Lier uit Brussel, met een kunsthandel in Sint Petersburg. Zij staat afgebeeld op deze foto's uit

Mérida

Moskou en

Sigüenza

In De Telegraaf las ik di 12 apr 2005, 18:07 Hagenaars willen aanhouding Bush Ik volg de ontwikkelingen met belangstelling. Ook kreeg ik van ICMC-hosting het verzoek een enquete in te vullen. Ik heb dat met genoegen gedaan met de mededeling dat ik mijn internetactiviteiten graag in één hand wil hebben. Ook ontving ik mijn toegangsbewijs voor de MacExpo 2005. Woensdag 20 april ga ik erheen per trein. Ik hoop er veel collega's van de Baak-kring/Cervanteskring aan te treffen. Ook vestig ik graag de aandacht op de oproep van de TROS voor hun programma Het Koninkrijk. Dit past wel enigszins binnen de thematiek van het Cervantesproject.

De statistiek. 4608 hits. 200 bezoeken, gemiddeld 256. Jaartotaal 74.279 bezoeken.
Nieuw in de
Top 100 van 590 verwijzende pagina's: Cervantesonline.nl Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar inzake het bezoek van Bill Clinton binnen het kader van de Government Game Competitie.

In mijn vise als vervolg op mijn bezoek aan Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden tijdens kertstmis 1996.

Het is in dit verband aardig om vast te stellen dat de selffullfilling prophecy dag in dag uit wordt gerealiseerd. Ik citeer: De Amerikaanse school in Wassenaar werd gisteren met een bezoekje van Clinton vereerd. Harry Mens heeft daarbij vergeten de juiste naam te noemen. De visie die mijn Amerikaanse collega uit Arkansas naar voren heeft gebracht is immers al ontwikkeld in het achterkamertje van het pand aan de Parallelboulevard dat hij zelf voor ons heeft verkocht. Nochtans doet het mij deugd dat de voormalige President van de Verenigde Staten in onze voetsporen is getreden. Dat geldt met name ten aanzien van mijn collega Liesbeth Halbertsma, die daarin in die tijd een belangrijke voortrekkers- en katalysatorfunctie heeft vervuld. Aangezien Hans Wiegel als voormalig Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland en huidig collega-senator van Ernst Hirsch Ballín in de Eerste Kamer der Staten Generaal naar mijn stellige overtuiging ook over mijn beleidsplan moet beschikken, ga ik ervan uit dat hij hiermee een nieuw perspectief voor de heer Clinton aangeeft binnen onze organisatie in wording. In dit verband heeft de Telegraaf vandaag de schijnwerpers gericht op een ander ingewijde in Ons Plan. Dame Rosemary Spencer. In dit verband doet het mij deugd dat MacHouse betrokken is bij de organisatie van de MacExpo 2005 en dr John Burton in dit artikel is genoemd. Het doet mij tevens deugd dat de twee grootinquisiteurs van RTL4 aan een fixe belastingaanslag worden onderworpen. Zij verdienen hun geld immers met andermans informatie. De heren zijn uiteraard ook goed van mijn relatie met Diana op de hoogte. Direct na mijn gesprek met Vera Mann in Cuyk hadden zij haar al in hun programma. Zij werd zelfs door hen gebeld terwijl ik met Vera in gesprek was. Tot op heden hebben de heren Barend en Van Dorp praktisch al onze persoonlijke relaties uitgehoord voor de RTL-televisie tegen een vergoeding van 900.000 euro per jaar. De enige die de heren op een duidelijke wijze van repliek heeft gediend was de heer Hans van den Broek met zijn opmerking "Ik weet niet hoever uw dossierkennis reikt". Tot op heden heb ik ervoor gekozen mij niet in dat programma te vertonen. Ik hecht uitsluitend aan de berichtgeving van de Rijks Voorlichtings Dienst en uiteraard mijn eigen Berichten uit de Zevende Hemel. Ik hoop dat ik je woensdag tref in de RAI. Breng dan s.v.p. de negatieven mee van de foto's van de 1000ste certificaatsuitreiking van Nieuw Elan in Hilversum, de volleybalwedstrijd in Oegstgeest en onze groepsfoto op de Parallelboulevard. Nieuw in de Top 20 van 221 zoekopdrachten 10. www.cuevas sacramonte.com en 12. alain meire De grotten van de Sacromonte in Granada treffen we aan in mijn loopbaanverslag 1970-1979,

Mijn bezoekverslagen aan Granada op 6 juni 1992 (Carmen de las Cuevas, Castila en Eurohispania) en mijn brieven Bingo d.d. 7 juni 1998 en El Juego de Damas d.d. 7 november 1999 aan jou.

13.12 Carmen de las Cuevas. Gesproken met Ilan uit Santa Cruz bij San Francisco (California) over The Bold and the Beautiful. Ik heb hem uitgelegd wie daarmee werden aangeduid in Californië. Alleen The Bold is nog over. Bericht achtergelaten voor Carmen Linares en Nacho in de "Mail Box".

Alain Meire treffen we aan in de volgende documenten: 6 DECEMBER 2003 FINANCIËLE ZAKEN I, FINANCIËLE ZAKEN II. Chris Todd moet zijn Chris Dodd. In dit bericht heb ik voorgesteld de naam GELREDOME te veranderen in PRINSES DIANA DROME. Ik laat dat ter beoordeling over aan de overige deskundigen. Alain Meire treffen we vervolgens aan in 8 DECEMBER 2003 ALAIN MEIRE, 9 DECEMBER 2003 CATHARINA-AMALIA BEATRIX CARMEN VICTORIA, 12 DECEMBER 2003 VERTROUWEN WINNEN, 17 DECEMBER 2003 TE VERGOEDEN DOOR ALAIN MEIRE, 18 DECEMBER 2003 HET SPECTRUM, 3 JANUARI 2004 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA, 8 JANUARI 2004 GESPREK MET P.V. SCHULD TER ATTENTIE VAN DRS ELIZABETH HENRIËTTE HALBERTSMA, 12 JANUARI 2004 PACIFICATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 4 FEBRUARI 2004 EN NU DE WEBSITE......, 12 FEBRUARI 2004 WERKVERSLAG SPANJE 2004.01 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 14 FEBRUARI 2004 WERKVERSLAG SPANJE 2004.02. Hieruit blijkt dat Knijff in Weesp ook nog behoefte heeft aan het VAT-nummer van ons bedrijf. Als de medewerkers van Customs and Excise hun werk goed doen is dat nu naar mijn postbus onderweg. Ik heb nog geen email van hen ontvangen. Tot slot treffen wij Alain Meire nog aan in 19 FEBRUARI 2004 FRANSE KAAS EN SPAANSE WIJN IN HOTEL GVADALPIN TE MARBELLA, 8 APRIL 2004 PRETTIGE PAASDAGEN, 18 APRIL 2004 NIEUWE RECHTSZAAK, 19 APRIL 2004 WENDY en 4 MAART 2005 YOU ARE MY FAMILY.

14 APRIL 2005 WE'LL NEVER WALK ALONE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN