INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Datum: Maandag 15 maart 2010 Betreft: CERVANTES.NU TEAM Kenmerk: 20100315JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Ik ben weer teruggekeerd in NEDERLAND. Vanuit SPANJE heb ik je per post de volgende brieven gestuurd: BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN d.d. 24 FEBRUARI 2010, EXPERIENCIAS HISPÁNICAS d.d. 1 MAART 2010, BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN d.d. 3 MAART 2010, OP WEG NAAR 18 JULI 2010 d.d. 4 MAART 2010, ONKOSTEN 2009 d.d. 5 MAART 2010, EEN BELANGRIJK BEZOEK d.d. 8 MAART 2010, JAN PETER BALKENENDE EN DE GOUDEN DRIEHOEK d.d. 9 MAART 2010, DEADLINE 28 MAART 2010 d.d. 11 MAART 2010, IN MEMORIAM HANS VAN MIERLO d.d. 12 MAART 2010 en REACTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF d.d. 13 MAART 2010. Aansluitend aan laatstgenoemde brief ontvang je onderstaand de inhoud van mijn dagboek van vandaag.

MAANDAG 15 MAART 2010 POST VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE VAN NEDERLAND Zaterdagavond heb ik de brieven REACTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en UW BRIEF D.D. 3 MAART 2010 INZAKE ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR, INSTITUTO CERVANTES LTD TER ATTENTIE VAN FREEMONT CYPRUS rond 21:30 na het zien van deel 2 van DE TROON ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Gisteren ZONDAG 14 MAART 2010 ben ik met vlucht HV 6654 van TRANSAVIA van MÁLAGA naar EINDHOVEN gevlogen. Ik kreeg stoel 14D. Vertrek 11:30. Wij vertrokken vanaf gate B36. Zoals wij vanuit onze Boeing op 13 SEPTEMBER 2001 op Schiphol vanaf een uithoek van het vliegveld naar de aankomsthal werden vervoerd werden de passagiers in Málaga gisteren met een bus vanaf gate B36 naar het in een verre hoek van het vliegveld geparkeerde vliegtuig gebracht. Dat werd dus weer trappen klimmen. Gezagvoerder was de heer ONNO VAN DER HEIJDEN. Het begint dus al aardig op ons familiebedrijf te lijken. Na het opstijgen liet men een persoonlijk welkomstwoord zien door PRESIDENT-DIRECTEUR MICHIEL MEIJER VAN TRANSAVIA, die ik op 9 SEPTEMBER 2009 de brief CERVANTES AIRLINES heb doen toekomen. Tijdens de vlucht vertoonde men de Amerikaanse speelfilm THE ONE AND ONLY uit 1953. Aankomst Eindhoven Airport 15:20. Met buslijn 410 om 14:47 vertrokken naar het station van Eindhoven. Aankomst 15:01. Per trein naar Nijmegen Dukenburg. Aankomst 16:30. Bij de binnengekomen post bevonden zch twee poststukken van de DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS. Stuk 1 is een kaart van Unicef d.d. 01.02.10

waarvan de inhoud luidt:

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, HARE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINSES MARGRIET EN PROFESSOR MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN DANKEN U, MEDE NAMENS HUN ZONEN EN SCHOONDOCHTERS, VOOR UW VRIENDELIJKE WENSEN. MOGE HET NIEUWE JAAR OOK U VOORSPOED BRENGEN. HUIS TEN BOSCH 'S-GRAVENHAGE HUIS HET LOO APELDOORN. Stuk 2 is van 04.03.10

en luidt:

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN ZEGT U VAN HARTE DANK VOOR DE GELUKWENSEN DIE ZIJ TER GELEGENHEID VAN HAAR VERJAARDAG MOCHT ONTVANGEN. HUIS TEN BOSCH 'S-GRAVENHAGE. Hiermee ben ik bijzonder ingenomen aangezien dit aangeeft dat HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX kennis heeft genomen van mijn bericht HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 72 JAAR. Bovendien betreft het post namens alle volwassen leden van DE KONINKLIJKE FAMILIE van NEDERLAND. Het begint er nu een beetje op te lijken. Ik hoorde zaterdagmiddag in La Carihuela ter hoogte van het restaurant SNEEUWWITJE al een Engelse dame zeggen: "That is that guy of Lady Di". Ook toonde de Spaanse medewerkster van de Luchthaven Málaga gistermorgen bij het inchecken buitengewone belangstelling voor mijn eerste doopnaam JOHANNES en mijn geboortedatum 9 november, "el día de la caída de la muralla de Berlín". Haar zus was ook jarig op die datum, naar haar zeggen. Ik ben nu dus ook benieuwd of Prins Bernhard junior als vermeld in mijn brief PUNT d.d. 17 juli 1999 in het CERVANTES.NU TEAM is opgenomen. Er wordt nu druk gecentraliseerd. Zoals ik dat in ARGENTINIË aan LUIS CHIRINOS heb uiteengezet gebeurt dat thans ook bij de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL gertuige onderstaande brief d.d. 2 MAART 2010 die ik in NEDERLAND van LEÓNTINE FREEVE heb ontvangen.

Haaksbergen, 2 de marzo de 2010 Estimados Aepeistas, In het verlengde van wat te lezen staat in het Boletin van januari wil ik jullie het volgende meedelen: Sinds 1997 heb ik als Vocal van de AEPE een bankrekening bij de ABN-AMRO, 50.64.33.331, voor het innen van de Cuotas, het verzorgen van de post en andere diensten. Vroeger was er nl. een Hoja Informativa, die de toenmalige Presidenta Helga Hediger mij toezond en waarvan ik een copie stuurde aan onze leden in Nederland en België. Tijden veranderen en daarom wil ik jullie voorstelien de Cuota en de Matricula de lnscripción al Congreso, voor diegenen die het congres gaan bijwonen, rechtstreeks over te maken naar de Banco Santander Central Hispano. Zie voor verdere gegevens onderaan de brief en het Boletin van januari. Voor vragen ben ik uiteraard beschikbaar. Wie nog graag volgens de oude methode de Cuota of Matricula wil betalen, kan tot 1 mei terecht op bovengenoemde bankrekening op mijn naam. Het saldo is op dit moment 1538,34 euros. Rest mij nog jullie te bedanken voor het vertrouwen in mijn financiëel beheer. Ook in 2009 hebben de Censores mijn verslag goedgekeurd. Saludos cordiales, tot ziens in A Coruña,

Na raadpleging van de website van de AEPE heb ik vastgeteld dat NICOLAS DE LA BARREDA met acht van de tien stemmen door het equipo de transición uit zijn functie is ontheven (suspendido). De aanmelding voor het congres in LA CORUÑA heb ik om 13:10 uur ter verzending in de brievenbus naast het station Nijmegen Dukenburg gedeponeerd ter attentie van SUSANA HEIKEL.

Ik geef er de voorkeur aan om de Cuota en de Matrícula ter plaatse in LA CORUÑA te voldoen beste MAAGD: De huidige bijzondere nieuwe maan kan grote invloed op uw leven hebben. Wat er gaat gebeuren zal niet direct zichtbaar zijn, maar het zaad wordt gezaaid voor een nieuwe richting in uw leven. Iemand zal u verbazen, intrigeren of zelfs shockeren. Dan denk ik hierbij aan de mededeling WACHTGELD VOOR BOS EN EURLINGS in de Telegraaf van vandaag. Volgens het artikel behoeven voormalig PvdA-minister Bos en demissionair CDA-minister Eurlings zich niet à la minute zorgen te maken over het inkomen van hun (toekomstige) gezinnen. Beiden ontvangen volgens de Telegraaf wachtgeld voor de duur dat ze minister zijn geweest. Dat bedraagt het eerste jaar 80 procent van het ministerssalaris van ongeveer 140.000 euro en de jaren daarna 70 procent. Het maximum aantal jaren is zes. Uiteraard geldt de regeling ook voor alle andere ministers (en staatssecretarissen) die al zijn vertrokken of straks na de vorming van een nieuw kabinet niet terugkeren. Als de voormalige bewindslieden een andere baan hebben gevonden, wordt het nieuwe loon aangevuld tot het ministerssalaris. Als het nieuwe inkomen hoger ligt, is daar natuurlijk geen sprake van. Terwijl ik al vanaf 23 JUNI 1995 op de uitbetaling van FACTUUR 001 zit te wachten. SCHORPIOEN Er lijkt iets uitzonderlijks aan de hand. Het kan tot uw eigen verbazing tot u doordringen dat het heel plezierig is om te leven. Aangezien dit een vruchtbaar moment is, kan er een baby op komst blijken te zijn bij u of een naaste. Dat zie ik nu niet meer zo hard zitten op mijn leeftijd. Het is immers alweer een hele tijd geleden dat ik mij heb gewijd aan het onderwerp BELEGGEN OP DE BABYBEURS. Desalniettemin heb ik in Urecht nog steeds Postbus 689 op de Neude. Vandaag kan ik nog gebruik maken van mijn NS-KEUZEDAG (5) 16 JAN 2010 - 15 MRT 2010

16 MAART 2010 JAARVERGADERING VDSN 2010 EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN