INSTITUTO CERVANTES

BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Datum: Woensdag 5 mei 2010 Betreft: LUCTOR ET EMERGO Kenmerk: 20100505JHLH Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief HAASTKLUSJE met bijlage 28 APRIL 2010 EEN HEERLIJK RIJTJE en vijf brieven d.d. 12 MEI 1995 van de CASA DE SU MAJESTAD EL REY, 2 JUNI 1995 van het KABINET DER KONINGIN, 19 MAART 1996 van de ROOSEVELT STICHTING, 14 MEI 1996 van de DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS, 22 MEI 1996 van de CASA DE SU MAJESTAD EL REY namens SU ALTEZA REAL EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS en 6 FEBRUARI 2007 uit BUCKINGHAM PALACE ontvang je hierbij mijn verslagen rond het 30-jarig ambtsjubileum van HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN getiteld EEN HEERLIJK RITJE, AA 81, KONINGINNENDAG 2010 IN ZEELAND en BEVRIJDINGSDAG 2010 . Ik geef hierbij aan wat ik per dag heb gedaan. MAANDAG 3 MEI 2010 Ik heb besloten bij de verdere ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX alle leden van de NEDERLANDSE KONINKLIJKE FAMILIE te betrekken. Daarom heb ik aan de hand van mijn BEZOEKVERSLAG AAN ZEELAND vandaag aparte files aangelegd inzake (vooralsnog) H.M. KONINGIN BEATRIX - PRINS WILLEM-ALEXANDER - PRINSES MÁXIMA - PRINS CONSTANTIJN - PRINSES LAURENTIEN - PRINS JOHAN FRISO - PRINSES MABEL - PRINSES MARGRIET - PROF. PIETER VAN VOLLENHOVEN - PRINS MAURITS - PRINSES MARILÉNE - PRINS BERNHARD JR. - PRINS PIETER-CHRISTIAAN - PRINS FLORIS - PRINSES IRENE. Dit is de start van een nieuwe fase in de ontwikkeling van de organisatie. Na via de staatshoofden de parlementaire weg te hebben bewandeld zal de verdere ontwikkeling verlopen via de leden van de koninklijk families van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Zoals ik HARE MAJESTEIT heb toegezegd in MIJN FAXBERICHT VAN 31 JULI 1996: DE KEIZERLIJKE WEG. Binnen een democratisch kader. Dit is geen fantasie, maar de realiteit van vandaag. We beginnen binnen deze fase vanzelfsprekend met witte vlekken. Die dienen in de komende jaren te worden ingevuld beste MAAGD: Een geschikte dag voor financiële zaken. Uw kritisch oog zal details ontdekken die anderen ontgaan. Zorg voor een rustige omgeving, waar u niet wordt gestoord. Laat u door uw intuïtie de weg wijzen als u wilt beleggen. SCHORPIOEN: Een prima dag om te reizen, vooral voor uw werk. Neem een boek mee als u vliegt of de trein neemt. Span u in om zoveel mogelijk bij te leren, vooral op het gebied van talen en filosofie. Wat u samen met anderen doet zal succes hebben. Vandaag heb ik geen tijd om te reizen. Dat doe ik aanstaande donderdag. Naar Torremolinos terug tot 19 mei. Voordien wil ik mijn lopende zaken afwerken.Vanmiddag ontving ik al de vier T-shirts van Vistaprint. Dit moet het begin zijn van een nieuwe PR-actie. DINSDAG 4 MEI 2010 MAAGD: Doordat u goed in uw vel zit en autoriteit uitstraalt kunt u mensen beínvloeden. Wees wel subtiel, tactvol, diplomatiek en discreet. Een ideale dag om zaken achter de schermen te regelen. Pas op voor iemand die cijfers of feiten tracht achter te houden. SCHORPIOEN: Een voortreffelijke dag voor uw carrière. Vooruitgang wordt vooral geboekt als u dingen hebt bijgeleerd en u bereid bent verantwoordelijkheid te dragen. U zult veel hebben aan een vrouwelijk familielid. Echte verantwoordelijkheid draag ik al vanaf 1992. Vóór die tijd was het gedeelde verantwoordelijkheid. Bij het woord carrière denk ik op de eerste plaats aan de berichten 10 DECEMBER 1996: DELTAPLAN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 20 SEPTEMBER 1997 CARRIÈREPLANNING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 27 APRIL 1998 EMPLOYABILITY TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik ben benieuwd in hoeverre er nu na twaalf jaar uitvoering is gegeven aan de in deze brieven opgenomen voorstellen. Ik heb in dit verband vandaag - 4 mei vind ik daarvoor een geschikte datum inzake Diana's nagedachtenis - twee brieven verzonden naar de echtparen BERKHOFF uit Apeldoorn en HALLENSLEBEN uit Amsterdam. Daarna bezoek aan het SPORTS PALACE. Bij thuiskomst de beelden op DE DAM gezien en de reactie van MEVROUW LEEMHUIS. WOENSDAG 5 MEI 2010 Wat ik vandaag heb gedaan tref je aan in mijn verslag NEDERLAND 65 JAAR BEVRIJD MET HET OOG OP DE WERELD. Ik schrijf dit tijdens het concert op de Amstel. Hier heb ik niet veel meer aan toe te voegen anders dan dat ik nog steeds verschrikkelijk gek op je ben. I LOVE YOU. CC Rob Peters.

VERBLIJF AAN DE ZUIDKUST

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN