INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Stichting Cervantes Benelux NIJMEGEN. Boekhouding Advocatenkantoor Nauta Dutilh. T.a.v. M. Willems. Postbus 7113. 1007 JC AMSTERDAM. Datum: 2 februari 1993. Betreft: Uw schrijven d.d. 22-01-1993. Uw kenmerk: Boekh/3011884/440/1. Geachte heer Willems, Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven meld ik u het volgende:

1. Ten behoeve van de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux is bovengenoemde declaratie door uw administratie op naam van de Stichting Cervantes Benelux gesteld. Uw betalingsherinnering, gericht aan J.L. van der Heijden, geeft aan dat deze voor u interne mutatie niet in uw administratie is verwerkt.
2. Na onderzoek is komen vast te staan dat de notariële standaardtarieven voor de oprichting van een stichting variëren van fl. 470,- tot fl 498,-. Uw rekening bedraagt fl. 3.528,- exclusief B.T.W. Dit is een overschrijding van het hoogste standaardtarief met fl. 3030,-, ofwel 608%.
3. In een eerder stadium hebben wij verzocht om een urenverantwoording. Deze hebben wij nog niet ontvangen.
4. De stichting beschikt nog niet over financiële middelen.

Wij verzoeken u derhalve

1. Uw administratie ten aanzien van de tenaamstelling van deze factuur op orde te brengen.
2. De factuur tot redelijke proporties terug te brengen. Een overschrijding voor verricht meerwerk van ten hoogste 100% achten wij acceptabel. Graag ontvangen wij een creditnota.
3. Ons uitstel van betaling te verlenen totdat de stichting over financiële middelen beschikt.

Gezien de goede relatie met uw kantoor vertrouwen wij op uw welwillende medewerking. Met vriendelijke groet. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX Namens het bestuur, J.L. van der Heijden. Secretaris.

15 FEBRUARI 1993 DOSSIERNUMMER ST/ST 3011884 TER ATTENTIE VAN DE HEER M.Ph. VAN SINT TRUIDEN VAN NAUTA-DUTILH AMSTERDAM

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN