INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

24 februari 1993. Beste Bob, 1. AFSPRAKEN INSTITUTEN Volgens onderstaand schema heb ik de geïnteresseerde instituten uitgenodigd: Maandag 1 maart, 13.30 uur: Helders Opleidings Instituut (Den Helder/Alkmaar), de heer Van Essen. Dinsdag 2 maart: 10.15 uur: Stivar, de heer Van Houcke (en compagnon?); 11.30 uur: AAPEHA Breda, de heer Pierre de Hesselle; 13.30 uur: B&D Hulscher Assen, de heer Ben Buurke; 14.45 uur: MEAB Leiden, de heren Berhitu en Van Veen. Mochten zich hierin nog wijzigingen voordoen, dan laat ik je dat nog weten. Met CEDEES Leeuwarden en ITH Zwolle heb ik telefonisch afgesproken dat wij elkaar op donderdagmiddag 11 maart treffen in Hotel Wientjes te Zwolle.

Zij vinden het niet bezwaarlijk dat ze dan alleen met de secretaris te maken krijgen. Aanstaande maandag wil ik met jou een afspraak maken voor gesprekken met Interacademie Hulscher/Instituut Mercuur en Instituut Notenboom. 2. Concept tarievenlijst opleidingen, minimaal kostenplaatje en model franchisecontract Tref je hierbij aan. Zij vormen de basis voor de onderhandelingen vanaf maandag. In het kostenplaatje ben ik uitgegaan van mijn bestaande situatie. Ik stel voor eerst tot aanstelling van de directie over te gaan wanneer de vooruitzichten en mijn gezondheid dat toelaten, e.e.a. in overleg met de bedrijfsvereniging, te beginnen met een dag per week en daarna graduele uitbreiding. Tijdens de gesprekken zal met name artikel 17 van het franchisecontract aan de orde komen. Als je hierover vragen hebt, wil je me vrijdag dan rond een uur of 19.00 bellen? 3. Verslag gesprek met Iberian Trade Promotion Martin Lindenborn heb ik dit verslag inmiddels doorgefaxt. Ik stel voor de exclusieve samenwerkingsovereenkomst zo snel mogelijk rond te maken en bij exclusief denk ik aan het marktsegment Midden- en Kleinbedrijf. We kunnen nl. ook voor het Grootbedrijf opleiden. In dit kader heb ik nog een uitnodiging liggen van Dick van Goethem, oprichter van IVC in Madrid. Nadat wij onze strijdbijl hadden begraven heeft hij mij gezegd dat ik maar eens een keer bij hem langs moest komen om naar zijn ervaringen uit de Spaanse burgeroorlog te luisteren. Van dit aanbod wil ik binnenkort graag eens gebruik maken. Nebenbei kan er dan, mede in het licht van de contacten tussen Iberian Trade Promotion en IVC, ook over een soortgelijke samenwerkingsovereenkomst met IVC gesproken worden. 4. Landa Language Studies Van het gesprek met Mevrouw Marja Landa op 19 februari jl. tref je hierbij ook een verslag aan. LLS is een klein instituut, maar ik heb er een degelijke indruk aan overgehouden. Marja Landa werkt in het marktsegment van Henny van Egmond en zij zijn goede bekenden. 5. Penningmeester De vice-president van mijn Lions Club is voor ons op zoek naar een geschikte nieuwe penningmeester. Hartelijke groet en tot maandag (en eventueel tot vrijdagavond, tel.).

6 MAART 1993 INSTITUUT VOOR TAALHANTERING TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE s-GRAVENHAGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN