INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Verzonden op 22 mei 1993

J.L. van der Heijden NIJMEGEN. AANGETEKEND Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zijne excellentie Mr. J. Ritzen, ZOETERMEER. Nijmegen, 3 mei 1993. Excellentie, Als oud-bestuurslid van de Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO), pleitbezorger van en medewerker aan de totstandkoming van een wettelijke regeling m.b.t. de erkenning van het particulier buitenschools mondeling onderwijs middels de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen, voormalig directeur NIOW-Talen B.V., oprichter Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO), voormalig stafmedewerker De Baak/Nieuw Elan en oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, heb ik, naar aanleiding van het artikel "Gewonnen maar toch verloren" in De Telegraaf van 24 april jongstleden ter bestrijding van mogelijke criminele elementen binnen de overheidssectoren Justitie, Onderwijs en Arbeidsvoorziening aan de politie te Nijmegen al mijn hiertoe strekkende informatie ter beschikking gesteld. Een gelijkluidend bericht heb ik heden verzonden aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie. Hoogachtend, J.L. van der Heijden. Bijlage: Verklaring Voorzitter VBMO, Dr. Jac. Koolschijn.

3 FEBRUARI 1996 TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN